Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Gåvobrev

 Du börjar nu skapa ditt gåvobrev. Genom att svara på våra frågor skräddarsys dokumentet efter dina behov. 

 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss i chatten, på telefonnummer 08-446 889 49
eller genom e-post till kontakt@jurio.com.


Tryck på 'Vidare' för att komma igång!

Gåvogivare 1


Gåvogivare 2

 

Vem är gåvan till? 

SEK

OBS!

Klicka här om du ska ge bort en fastighet eller bostadsrätt

 

Tänk på!

Var noggrann när du beskriver gåvan. Om det till exempel är en målning kan det vara bra att ange målningens namn, vem konstnären är, och när målningen producerades. Du får i ett senare steg välja om den minderårige ska ta emot gåvan själv, eller om en vuxen ska ta emot gåvan för den minderåriges räkning.

OBS!

Klicka här om du ska ge bort en fastighet eller bostadsrätt

Tänk på!

Var noggrann när du beskriver gåvan. Om det till exempel är en målning, kan det vara bra att ange målningens namn, vem konstnären är, och när målningen producerades. 

SEK

Tänk på!

När du ger bort ett fordon behöver du också anmäla om ägarbyte hos Transportstyrelsen. 

Om den minderåriga saknar rätt körkort eller förarbevis kan den minderåriga inte stå som ensam ägare av fordonet. Barnets vårdnadshavare (vanligen föräldrarna) behöver i sådant fall godkänna ägarbytet och ta ansvar för trafikförsäkring, fordonsskatt m.m.
 

Tänk på!

När du ger bort ett fordon behöver du också anmäla om ägarbyte hos Transportstyrelsen. 

Enskild egendom


Gåvogivaren kan välja att gåvan ska vara s enskilda egendom i ett nuvarande eller framtida äktenskap eller samboförhållande.

Om är eller i framtiden skulle vara gift eller sambo, kan du genom att göra gåvan till enskild egendom säkerställa att s make/maka eller sambo inte kan ta del av gåvans värde vid en separation. 

Om är eller i framtiden skulle vara gift eller sambo, kan ni genom att göra gåvan till enskild egendom säkerställa att s make/maka eller sambo inte kan ta del av gåvans värde vid en separation. Förskott på arv 


Välj om gåvan ska klassas som förskott på arv eller inte för . Om det inte är aktuellt att ärver i framtiden, välj det tredje alterantivet.Förskott på arv 


Välj om gåvan ska klassas som förskott på arv eller inte för . Om det inte är aktuellt att ärver eller i framtiden, välj det tredje alternativet. 

Ska ärva av i framtiden? I så fall kan du bestämma att gåvan ska vara ett förskott på arvet eller inte.

  •  Om gåvan är ett förskott kommer s arv minska med gåvans värde.
  •  Om gåvan inte är ett förskott kommer s arv inte att påverkas av att gåvan givits.

Ska ärva av eller   i framtiden? I så fall kan du bestämma att gåvan ska vara ett förskott på arvet eller inte.

  •  Om gåvan är ett förskott kommer s arv minska med gåvans värde.
  •  Om gåvan inte är ett förskott kommer s arv inte att påverkas av att gåvan givits.

Överlåtelseförbud


Ska fritt få överlåta gåvan i framtiden? Att överlåta gåvan betyder att sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan. Som utgångspunkt får gåvor överlåtas fritt. 

Eftersom det är pengar som ska ges bort är det lämpligt att välja att gåvan ska få överlåtas fritt, eftersom annars inte kommer få spendera pengarna. 

Överlåtelseförbud


Ska fritt få överlåta gåvan i framtiden? Att överlåta gåvan betyder att sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan. Som utgångspunkt får gåvor överlåtas fritt. 

Konsekvens
kan utan hinder sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan. Samtidigt har Kronofogden möjlighet att utmäta gåvan om i framtiden skulle bli skuldsatt och föremål för utmätning.

Konsekvens
kan bara sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan om godkänner det.
 

Konsekvens
kan bara sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan om både och godkänner det.

Konsekvens
Gåvan får aldrig överlåtas. måste behålla gåvan för sig själv och kronofogden kan inte utmäta gåvan. Om blir skuldsatt kan alltså inte s borgenärer, det vill säga dem som är skyldig pengar, göra anspråk på gåvan.

Eftersom är minderårig, behöver det väljas vem som får ta emot, förvalta och förfoga över gåvan fram till den dag fyller 18 år.

Kom ihåg! 
Om du är förälder till kan du inte ge och samtidigt ta emot en gåva å ditt barns vägnar. 

Konsekvens

får själv ska ta emot, förfoga över och förvalta gåvan. Det betyder att får göra vad hen vill med gåvan. Det är viktigt att är tillräckligt mogen för att förstå vad gåvan innebär. 

 

Konsekvens

En viss person utses till särskild förvaltare av gåvan fram tills fyller 18 år. Barnets förmyndare har inget inflytande över gåvan. Förvaltaren behöver ta hand om  och redovisa för förmyndarna hur gåvan förvaltats varje år.

Konvekvens

Detta passar för föräldrar som vill ge pengar eller aktier till yngre barn.

Banken företräder barnet och pengarna placeras på ett bankkonto i barnets namn. Barnets förmyndare kan inte bestämma hur pengarna från barnets konto ska användas, utan behöver bankens tillstånd för eventuella uttag. Om barnet inte redan har ett bankkonto, behöver barnets förmyndare öppna ett åt det. 

Konsekvens

Du kan välja att s förmyndare får ta emot, förfoga över och förvalta gåvan för s räkning fram till fyller 18 år. Det är vanligt att gåvor till yngre barn tas emot och förvaltas av förmyndaren. 

Tänk på!

Du har valt att ska utses till särskild förvaltare och företräda . När gåvobrevet är färdigt, behöver därför underteckna gåvobrevet för s räkning.

Tänk på!

Efter att gåvobrevet undertecknats behöver ni på egen hand göra en överföring till . Överföringen ska göras till barnets bankkonto, och inte förmyndarnas bankkonto. Om inte har ett bankkonto behöver du välja en annan mottagare eller be s förmyndare att öppna ett bankkonto tillFörmyndares godkännande


Du har valt att s förmyndare ska ta emot gåvan åt barnet.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om behövs båda föräldrarnas godkännande. Om en förälder istället har ensam vårdnad om , behövs bara denna förälderns godkännande.

 

Förmyndare 1


Förmyndare 2
 

 Överförmyndar-spärr


Gåvans värde överstiger åtta prisbasbelopp, vilket år 2023 uppgår till 420 000 kr. (8 x 52 500). Därför måste gåvan förenas med en överförmyndar-spärr.

Det betyder att förmyndarna och inte fritt får göra vad de vill med gåvan. Istället behöver förmyndarna få samtycke av överförmyndaren i barnets hemkommun. 

Detta är ett sätt att säkerställa att förmyndare inte missbrukar gåvan, eftersom överförmyndaren kommer kontrollera förmyndarna.

 Överförmyndar-spärr


Vill du lägga in ett villkor om överförmyndar-spärr i gåvobrevet? Det betyder att förmyndarna och inte fritt får göra vad de vill med gåvan. Kontot är spärrat och överförmyndaren i förmyndarens hemkommun måste godkänna uttag och överföringar från kontot.
 
I vissa fall är det obligatoriskt att ha en överförmyndar-spärr, nämligen om pengarna som förmyndarna förvaltar åt barnet överstiger åtta prisbasbelopp, vilket år 2023 uppgår till 420 000 kr. (8 x 52 500).

Din gåva på kr. når inte över denna tröskel. Men om och redan förvaltar andra pengar för barnet kan det totala beloppet överstiga 420 000 kr. Det kan vara klokt att fråga förmyndaren om de redan förvaltar några pengar åt barnet. Då kan du själv räkna ut om din gåva plus pengarna som redan förvaltas överstiger 420 000 kr.

 Överförmyndar-spärr


Gåvans värde överstiger åtta prisbasbelopp, vilket år 2023 uppgår till 420 000 kr. (8 x 52 500). Därför måste Gåvan förenas med en överförmyndar-spärr. Det betyder att inte får hantera gåvan fritt. Istället behöver förmyndaren få ett samtycke av överförmyndaren i barnets hemkommun. 

Detta är ett sätt att säkerställa att förmyndaren inte missbrukar gåvan, eftersom överförmyndaren kommer kontrollera förmyndaren.

 Överförmyndar-spärr


Vill du lägga in ett villkor om överförmyndar-spärr i gåvobrevet? Det betyder att förmyndaren inte fritt får göra vad de vill med gåvan. Kontot är spärrat och överförmyndaren i förmyndarens hemkommun måste godkänna uttag och överföringar från kontot.

I vissa fall är det obligatoriskt att ha en överförmyndar-spärr, nämligen om pengarna som förmyndaren förvaltar åt barnet överstiger åtta prisbasbelopp, vilket år 2023 uppgår till 420 000 kr. (8 x 52 500).

Din gåva på kr. når inte över tröskeln på 420 000 kr. Men om redan förvaltar andra pengar för barnet kan det totala beloppet överstiga 420 000 kr. Det kan vara klokt att fråga förmyndaren om hen redan förvaltar några pengar åt barnet. Då kan du själv räkna ut om din gåva plus pengarna som redan förvaltas överstiger 420 000 kr.

Tänk på! 

När gåvobrevet är färdigt och undertecknat behöver du skicka en kopia av gåvobrevet till barnets bank eftersom det är banken som lägger till en överförmyndarspärr på kontot. 

Ni har skrivit ett gåvobrev mellan makar. Ni kan nu välja välja om ni vill registrera gåvobrevet hos Skatteverket. 


Varför ska vi registrera gåvan?

Om blir skuldsatt så kan Kronofogden kräva på gåvans värde som betalning för s skulder, trots att ni skrivit ett gåvobrev.

Genom registreringen skyddas gåvan från utmätning om blir skuldsatt i framtiden. Om redan har skulder hos inkasso eller Kronofogden kommer kanske gåvans värde att begäras tillbaka ändå, med eller utan registrering.

 
Det är valfritt att registrera gåvobrevet 

Om ni väljer att registrera Gåvobrevet kräver Skatteverket att ni skriver ut, undertecknar och postar gåvobrevet för hand. Skatteverket tar ut en registreringsavgift om 275 kr (år 2021). På deras hemsida kan ni läsa mer om hur det går till.
 

Eftersom är gift med får ni välja att registrera gåvobrevet hos Skatteverket. 
 

Varför ska vi registrera gåvan?

Om blir skuldsatt så kan Kronofogden kräva på gåvans värde som betalning för s skulder, trots att ni skrivit ett gåvobrev.

Genom registreringen skyddas gåvan från utmätning om blir skuldsatt i framtiden. Om redan har skulder hos inkasso eller Kronofogden kommer kanske gåvans värde att begäras tillbaka ändå, med eller utan registrering.

 
Det är valfritt att registrera gåvobrevet 

Om ni väljer att registrera Gåvobrevet kräver Skatteverket att ni skriver ut, undertecknar och postar gåvobrevet för hand. Skatteverket tar ut en registreringsavgift om 275 kr (år 2021). På deras hemsida kan ni läsa mer om hur det går till.
 

Ditt gåvobrev är klart!

 

 

Du har nu besvarat alla frågor som ska användas i gåvobrevet och dokumentet är klart för undertecknande.


När du har slutfört betalningen och fyllt i några få detaljer till har du omedelbart tillgång till gåvobrevet under fliken 'Mina dokument'. Gåvobrevet ska sedan undertecknas, antingen digitalt med BankID, eller för hand.


Vi erbjuder en nöjdhetsgaranti, som du kan läsa om i våra allmänna villkor. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss genom e-post till kontakt@jurio.com, på telefonnummer 08-446 889 49 eller via chatten.

 

Document

Gåvobrev

Du kan korrigera dokumentet tills underskrift

tilfredshedsgaranti