Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Kommersiellt låneavtal

 


 

Du börjar nu skapa ett kommersiellt låneavtal. Genom att svara på våra frågor skräddarsys avtalet efter dina behov. 

 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss i chatten, på telefonnummer 08-446 889 49
eller genom e-post till kontakt@jurio.com.


Tryck på 'Vidare' för att komma igång!

Långivare
 

Långivare 1:Långivare 2:
 

OBS!

Om långivaren är ett aktiebolag, och låntagaren är en aktieägare, styrelseledamot, VD eller närstående till någon av dessa råder ett låneförbud!


Du som exempelvis är aktieägare får alltså inte låna pengar av ditt eget aktiebolag. Det får inte heller någon av dina närstående, till exempel din partner eller ditt barn.


 
Låntagare
 


 
Låntagare 1:Låntagare 2:
 

Nytt eller gammalt lån?
 


 
Lånets storlek
 

 Utbetalning

 

Du får nu bestämma lånets räntesats. Räntan baseras på lånebeloppet och måste betalas av Låntagaren.
 

När du väljer räntesats kan du kolla med din bank eller olika jämförelsetjänster för att få en uppskattning av vad som är marknadsmässig ränta i dagsläget. Om du vill kan du ange att räntan ska ligga på 0 procent

Du får nu bestämma lånets räntesats. Räntan baseras på lånebeloppet och måste betalas av Låntagarna.
 

När du väljer räntesats kan du kolla med din bank eller olika jämförelsetjänster för att få en uppskattning av vad som är marknadsmässig ränta i dagsläget. Om du vill kan du ange att räntan ska ligga på 0 procent

%

Kom ihåg!

Räntan ska vara skälig och marknadsmässig. Om räntan är för hög eller för låg kan det innebära oönskade skatteeffekter för parterna och upplägget kan anses bryta mot lagen.

Du får nu välja på vilket sätt lånet ska betalas tillbaka. Tryck på ett alternativ för att få upp en förklaring.
 


 
Återbetalning ett bestämt datum

 
Välj det datum då det totala lånebeloppet ska återbetalas. Ta hänsyn till lånets syfte och vilken tidsfrist som är realistisk för att låntagaren ska kunna betala tillbaka lånet.
 


 
Återbetalning ett bestämt datum

 
Välj det datum då det totala lånebeloppet ska återbetalas. Du bör ta hänsyn till lånets syfte, och vilken tidsfrist som är realistisk för att låntagarna ska kunna betala tillbaka lånet.
 

Kom ihåg!

Lånet ska vara helt återbetalt senast det bestämda datumet, men kan betalas av innan dess. Ränta ska betalas en gång per år, samma datum som lånet utfärdades.


 
Återbetalning efter begäran
 

När långivaren har begärt återbetalning får låntagaren ett antal dagar på sig att betala tillbaka hela lånet. Du kan till exempel välja att lånet ska vara helt återbetalt senast 14 dagar efter att långivaren begärt återbetalning.

När långivaren har begärt återbetalning får låntagarna ett antal dagar på sig att betala tillbaka hela lånet. Du kan till exempel välja att lånet ska vara helt återbetalt senast 14 dagar efter att långivaren begärt återbetalning.

När långivarna har begärt återbetalning får låntagaren ett antal dagar på sig att betala tillbaka hela lånet. Du kan till exempel välja att lånet ska vara helt återbetalt senast 14 dagar efter att långivarna begärt återbetalning.

När långivarna har begärt återbetalning får låntagarna ett antal dagar på sig att betala tillbaka hela lånet. Du kan till exempel välja att lånet ska vara helt återbetalt senast 14 dagar efter att långivarna begärt återbetalning.

dagar

 
Återbetalning genom amortering

 
Amortering innebär fasta avbetalningar under en längre period, tills lånet har återbetalats fullt ut. Ifall lånet är förenat med ränta ska amortering och räntebetalning ske samtidigt. Amorteringen kan börja direkt på ett visst datum, eller efter en amorteringsfri period.

 
Exempel:

Lån på 100 000 kronor med 3 % årlig räntesats och 2 000 kronor i amortering varje månad (12 gånger per år).

  Amortering Ränta Totalt Skuld
Månad 1 2 000 kr 250 kr 2 250 kr 98 000 kr 
Månad 2 2 000 kr 245 kr 2 245 kr 96 000 kr
Månad 12 2 000 kr 190 kr 2 190 kr 74 000 kr

 


 
Betalningsskyldighet

 
Du får nu välja hur ansvaret för återbetalning ska fördelas mellan låntagarna. De kan antingen vara solidariskt återbetalningsskyldiga för lånet samt ränta eller enbart ansvara för hälften var.

 


Solidariskt återbetalningsansvar:

kan kräva tillbaka hela lånet samt ränta från en av de båda låntagarna. Denna låntagare måste då betala tillbaka hela lånet, och kompenseras av den andra låntagaren i efterhand.

 
Begränsat återbetalningsansvar:

Varje låntagare ansvarar för hälften var. kan inte kräva tillbaka mer än hälften av lånebeloppet från en låntagare.
 


Solidariskt återbetalningsansvar:

kan kräva tillbaka hela lånet samt ränta från en av de båda låntagarna. Denna låntagare måste då betala tillbaka hela lånet, och kompenseras av den andra låntagaren i efterhand.

 
Begränsat återbetalningsansvar:

Varje låntagare ansvarar för hälften var. kan inte kräva tillbaka mer än hälften av lånebeloppet från en låntagare.
 


Solidariskt återbetalningsansvar:

Långivarna kan kräva återbetalning från en av de båda låntagarna. Denna låntagare måste då betala den andra låntagarens del också, och kan kräva kompensation av den andra låntagaren i efterhand.

 
Begränsat återbetalningsansvar:

Varje låntagare ansvarar för hälften var. Långivarna kan inte kräva tillbaka mer än hälften av lånebeloppet från en låntagare.
 

Första amortering

 
När ska amorteringsperioden börja? Du kan välja att ha en betalningsfri period fram tills en viss händelse har inträffat, eller sätta ett specifikt datum då den första amorteringen ska betalas.
 

Beskriv den händelse som ska leda till att amorteringen påbörjas.
 


 
Datum för amortering


För säkerhets skull behöver du ange ett datum då lånet inte längre är amorteringsfritt. Detta datum gäller oavsett om händelsen som du angett ovan inträffar eller inte.

Kom ihåg!

På den valda dagen förfaller den första amorteringen. Följande amorteringar kommer alltid förfalla på månadens sista bankdag.

 


 
Amorteringsbelopp

 
Amorteringsbeloppet ska vara rimligt i förhållande till lånebeloppet på och realistiskt att betala av regelbundet. Du får även välja hur ofta amorteringar ska förfalla.
 

dagar

Kom ihåg!

Tänk på att sätta en rimlig deadline i förhållande till lånets storlek.

Välj om långivaren ska kunna säga upp lånet.


Att långivaren säger upp lånet innebär att lånebeloppet ska betalas tillbaka omedelbart, istället för det datum man bestämt.

Du har valt att lånet och upplupen ränta ska återbetalas när långivaren begär det. Lånet ska vara helt återbetalt senast dagar efter begäran.

Välj om långivaren ska kunna säga upp lånet.


Att långivaren säger upp lånet innebär att lånebeloppet ska betalas tillbaka omedelbart, istället för enligt amorteringsplanen.

Välj om låntagarna ska kunna säga upp lånet.


Att långivarna säger upp lånet innebär att lånebeloppet ska betalas tillbaka omedelbart, istället för det datum man bestämt.

Du har valt att att lånet och upplupen ränta ska återbetalas när låntagarna begär det. Lånet ska vara helt återbetalt senast dagar efter begäran.

Välj om låntagarna ska kunna säga upp lånet.


Att långivarna säger upp lånet innebär att lånebeloppet ska betalas tillbaka omedelbart, istället för enligt amorteringsplanen.

I händelse av att låntagaren inte kan betala tillbaka lånet kan en utomstående part, en så kallad borgensman, betala i låntagarens ställe. Ska en borgensman utses åt ?

I händelse av att låntagaren inte kan betala tillbaka lånet kan en utomstående part, en så kallad borgensman, betala i låntagarens ställe. Ska en borgensman utses åt ?

I händelse av att låntagarna inte kan betala tillbaka lånet kan en utomstående part, en så kallad borgensman, gå in och betala i en eller båda låntagares ställe.
 

Välj mellan att utse en borgensman åt en av låntagarna, en borgensman åt båda låntagarna, en borgensman vardera eller ingen borgensman alls.

 Borgensman 1:

 


 
Borgensman åt :

 


 
Borgensman åt :

 


  
Borgensman åt :

 


 
Borgensman åt :

 


 

En gemensam borgensman

 


 

Två gemensamma borgensmän

 
Borgensman 1:

 


 

En borgensman åt vardera låntagare
 

Borgensman åt :

Borgensman åt :

 


 
Borgensman 2:

 


  
Borgensman åt :

 


 
Borgensman åt :

 


 
Borgensmannens betalningsansvar

 
Borgensmannen kan antingen ansvara för hela lånets storlek (inklusive ränta), eller bara en viss summa (inklusive ränta).

 


 
Borgensmannens betalningsansvar

 
Borgensmannen kan antingen ansvara för hela lånets storlek (inklusive ränta), eller bara en viss summa (inklusive ränta).

 


 
Borgensmännens betalningsansvar

 

 

Borgensmannen kan antingen ansvara för hela s del av lånet (inklusive ränta), eller bara en viss summa (inklusive ränta).

 


 
Borgensmännens betalningsansvar

 
Borgensmännen kan antingen ansvara för hela lånets storlek (inklusive ränta), eller bara en viss summa (inklusive ränta).

Summan du anger delas lika mellan borgensmännen, men de är var och en solidariskt ansvariga för hela summan. Om en borgensman betalar mer än halva borgensåtagandet har hen rätt att få kompensation från den andra.

 


 
Borgensmännens betalningsansvar

 

 
Borgensmannen kan antingen ansvara för hela s del av lånet (inklusive ränta), eller bara en viss summa (inklusive ränta).

 


 
Borgensmännens betalningsansvar

 

 
Borgensmannen kan antingen ansvara för hela s del av lånet (inklusive ränta), eller bara en viss summa (inklusive ränta).

 


 
Borgensmännens betalningsansvar


 
Borgensmannen kan antingen ansvara för hela s del av lånet (inklusive ränta), eller bara en viss summa (inklusive ränta).

 


 

 
Borgensmannen kan antingen ansvara för s del av lånet, eller bara en viss summa (inklusive ränta).

 


  

 
Borgensmannen kan antingen ansvara för hela s del av lånet, eller bara en viss summa (inklusive ränta).

 


 


Borgensmannen kan antingen ansvara för hela s del av lånet, eller bara en viss summa (inklusive ränta).

  


 


Borgensmannen kan antingen ansvara för hela s del av lånet, eller bara en viss summa (inklusive ränta).

 


 

Enkel borgen eller proprieborgen

 
Du får nu välja hur borgensmannen ska vara ansvarig för skulden. Tryck på ett alternativ för att läsa mer.

 


 

Enkel borgen eller proprieborgen

 
Du får nu välja hur borgensmännen ska vara ansvariga för skulden. Tryck på ett alternativ för att läsa mer.

Enkel borgen

Borgensmannen är bara ansvarig för skulden ifall låntagaren inte kan betala tillbaka. Långivaren måste alltså först kräva låntagaren på skulden, och får endast vända sig till borgensmannen ifall låntagaren inte kan betala tillbaka.

Proprieborgen

Borgensmannen är solidariskt ansvarig för skulden tillsammans med låntagaren. Långivaren kan gå direkt till borgensmannen och kräva återbetalning, utan att först behöva kräva låntagaren på skulden.

Välj om långivaren ska kunna överlåta låneavtalet till en annan person eller företag. Låntagaren kommer då vara skyldig att betala lånet till den nya långivaren som förvärvat och tagit över låneavtalet.

Välj om långivaren ska kunna överlåta låneavtalet till en annan person eller företag. Låntagarna kommer då vara skyldiga att betala lånet till den nya långivare som förvärvat och tagit över låneavtalet.

Välj om långivarna ska kunna överlåta låneavtalet till en annan person eller företag. Låntagarna kommer då vara skyldiga att betala lånet till den nya långivaren som förvärvat och tagit över låneavtalet.

Välj om långivarna ska kunna överlåta låneavtalet till en annan person eller företag. Låntagaren kommer då vara skyldig att betala lånet till den nya långivaren som förvärvat och tagit över låneavtalet.

Om en tvist skulle uppstå kan den antingen avgöras av allmän svensk domstol eller genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
 

Klicka på ett av alternativen för att läsa mer.
 

Skiljedomsförfarande

 
Tvisten kommer att prövas av en privat domstol och beslutet som tas går inte att överklaga. Till skillnad från tvistelösning i allmän domstol är ett skiljedomsförfarande inte offentligt. Ni kan själva välja vem som ska vara domare, till exempel en särskild expert på området. 

 
Obs!

Ett skiljedomsförfarande är oftast ett snabbare förfarande, men kan innebära högre kostnader för parterna jämfört med tvistlösning i allmän domstol. 

Allmän domstol i Sverige

 
Tvisten kommer att prövas av en tingsrätt i Sverige i enlighet med den svenska rättegångsbalken. Beslutet i tingsrätten kan i vissa fall överklagas och prövas igen av en hovrätt. I sällsynta fall kan beslutet prövas ytterligare en gång av Högsta domstolen. 

 
Obs!

En rättegång i allmän domstol är offentlig. Vem som helst kommer kunna begära ut och ta del av alla dokument som domstolen har fått in med anledning av tvisten.  

Slutligen behöver du ange samtliga parters adress, så att det inte råder någon tvekan om vem låneavtalet avser.

 

 :

 :

 
Firmatecknare

 
Hur många firmatecknare ska signera avtalet åt så att det blir giltigt?
 

Firmatecknare 1:

Firmatecknare 2:

Firmatecknare 3:

 


 

:

 


 

:

 
Firmatecknare

 
Hur många firmatecknare ska signera avtalet åt så att det blir giltigt?
 

Firmatecknare 1:

Firmatecknare 2:

Firmatecknare 3:

:

:

 
Firmatecknare

 
Hur många firmatecknare ska signera avtalet åt så att det blir giltigt?
 

Firmatecknare 1:

Firmatecknare 2:

Firmatecknare 3:

 :

 :

 
Firmatecknare

 
Hur många firmatecknare ska signera avtalet åt så att det blir giltigt?
 

Firmatecknare 1:

Firmatecknare 2:

Firmatecknare 3:

 :

 :

 
Firmatecknare

 
Hur många firmatecknare ska signera avtalet åt så att det blir giltigt?
 

Firmatecknare 1:

Firmatecknare 2:

Firmatecknare 3:

 :

 :

 
Firmatecknare

 
Hur många firmatecknare ska signera avtalet åt så att det blir giltigt?
 

Firmatecknare 1:

Firmatecknare 2:

Firmatecknare 3:

Ditt låneavtal är klart!

 

 

Du har besvarat alla frågor!

 

När du har slutfört betalningen har du omedelbart tillgång till låneavtalet under fliken 'Mina dokument'. Sedan återstår bara signering. Du kan underteckna ditt låneavtal digitalt med BankID, eller skriva ut och underteckna det i fysisk form.

 

Vi erbjuder en nöjdhetsgaranti, som du kan läsa om i våra allmänna villkor. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss genom e-post till kontakt@jurio.com, på telefonnummer 08-446 889 49 eller via vår chatt.

 

Document

Kommersiellt låneavtal

Du kan korrigera dokumentet tills underskrift

tilfredshedsgaranti