Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Enkelt skuldebrev

 


 

Du börjar nu skapa ett enkelt skuldebrev. Svara på våra frågor, så skapas dokumentet automatiskt baserat på dina svar.

 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss i chatten, på telefonnummer 08-446 889 49
eller genom e-post till kontakt@jurio.com.


Tryck på 'Vidare' för att komma igång!

Långivare 1


Långivare 2

 


 


Låntagare 1


Låntagare 2

 

Lånebelopp

 
Hur mycket ska låna av ?

Lånebelopp

 
Hur mycket ska och låna av ?

Lånebelopp

 
Hur mycket ska låna av och ?

Lånebelopp

 
Hur mycket ska och låna av och ?

SEK

 
Utbetalning

 
Välj när lånet ska betalas ut till . Du kan välja att utbetalning ska ske omedelbart i samband med undertecknandet av detta skuldebrev, eller ett annat datum som du väljer.

Kom ihåg! 
Om du är gift eller sambo och detta skuldebrev ska reglera att ni betalat olika mycket för en bostad, välj det tredje alternativet "Utbetalning ej aktuell, lånet ska reglera bostadskostnader mellan sambor/makar".


 
Utbetalning

 
Välj när lånet ska betalas ut till och . Du kan välja att utbetalning ska ske omedelbart i samband med undertecknandet av detta skuldebrev, eller ett annat datum som du väljer.

Välj om lånet ska förenas med ränta under lånetiden eller vara lånefritt. Vid lån till anhöriga är det vanligast att inte förena lånet med ränta. 

Konsekvens
Valet innebär att inte behöver betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att vara räntefritt under hela lånetiden.

Exempel: lånar ut 10.000 kr till , och väljer att lånet ska vara räntefritt. Efter 12 månader kommer därför fortfarande bara vara skyldig 10.000 kr, och det kommer gälla under resten av lånetiden.

 

Konsekvens
Valet innebär att måste betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att förenas med ränta baserat på en procentsats du väljer.

Exempel: lånar ut 10.000 kr till , och väljer att lånet ska förenas med ränta om 3 procent per år. Efter 6 månader kommer därför vara skyldig 10.150 kr. Efter 12 månader är skyldig 10.300 kr.

och behöver inte betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att vara räntefritt under hela lånetiden.

Exempel:  lånar ut 10.000 kr till och , och väljer att lånet ska vara räntefritt. Efter 12 månader kommer och därför fortfarande bara vara skyldiga 10.000 kr, och det kommer gälla under resten av lånetiden.

 

och måste betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att förenas med ränta baserat på en procentsats du väljer.

Exempel: lånar ut 10.000 kr till och , och väljer att lånet ska förenas med ränta om 3 procent per år. Efter 6 månader kommer och därför vara skyldiga 10.150 kr. Efter 12 månader är och skyldiga 10.300 kr.

behöver inte betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att vara räntefritt under hela lånetiden.

Exempel: och lånar ut 10.000 kr till , och väljer att lånet ska vara räntefritt. Efter 12 månader kommer därför fortfarande bara att vara skyldig 10.000 kr, och det kommer gälla under resten av lånetiden.

måste betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att förenas med ränta baserat på en procentsats du väljer.

Exempel:  och lånar ut 10.000 kr till , och väljer att lånet ska förenas med ränta om 3 procent per år. Efter 6 månader kommer därför att vara skyldig 10.150 kr. Efter 12 månader är skyldig och 10.300 kr.

och behöver inte betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att vara räntefritt under hela lånetiden.

Exempel: och lånar ut 10.000 kr till och , och väljer att lånet ska vara räntefritt. Efter 12 månader kommer och därför fortfarande bara vara skyldiga och 10.000 kr, och det kommer gälla under resten av lånetiden.

och måste betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att förenas med ränta baserat på en procentsats du väljer.

Exempel:  och lånar ut 10.000 kr till och , och väljer att lånet ska förenas med ränta om 3 procent per år. Efter 6 månader kommer och därför vara skyldiga 10.150 kr. Efter 12 månader är och skyldiga och 10.300 kr.

 Räntesats

 
Du får nu välja vilken procentsats av lånet som ska betala i ränta per år. Du får i ett senare steg välja när räntan ska betalas.

 Räntesats

 
Du får nu välja vilken procentsats av lånet som och ska betala i ränta per år. Du får i ett senare steg välja när räntan ska betalas.

%

Tips!
För att få en uppskattning av vad som är en marknadsmässig ränta kan du kolla med din bank eller hos olika jämförelsetjänster. Kom ihåg att banker tjänar pengar på att låna ut pengar, och att en räntesats för vänner och familj därför ofta är lägre.

Du får nu välja hur ska återbetala lånet till .

Du får nu välja hur ska återbetala lånet till .

Ni får nu välja och ska återbetala lånet till .

Ni får nu välja hur och ska återbetala lånet till .

Välj hur ska återbetala lånet till och .

Välj hur ska återbetala lånet till och .

Välj hur och ska återbetala lånet till och .

Välj hur och ska återbetala lånet till och .

Återbetalning genom amortering innebär fasta betalningar till under en längre period. Dessa amorteringar måste göras tills lånebeloppet har återbetalats fullt ut. Eftersom du har valt att ska betala ränta, ska amortering och räntebetalning ske samtidigt. Du kan välja att börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan börjar återbetala lånet.

Exempel: lånar 100 000 kr med 3 % årlig räntesats. amorterar 2 000 kr varje månad (12 gånger per år). Varje månad ska betala amorteringen om 2 000 kr samt ränta. Räntan är lika med 3 % av skulden delat på 12 månader (100 000 * 0,03) / 12 = 250 kr. I takt med att lånet minskar, minskar dock också räntebetalningen, eftersom räntan beräknas genom en procentandel av skulden. 

Du har valt att lånebeloppet ska återbetalas på ett visst bestämt datum. Senast på detta datum måste hela lånebeloppet återbetalas till . Eftersom du har valt att ska betala ränta, behöver betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrevet utfärdades.

Exempel: lånar 100 000 kr med 5 % årlig räntesats. Skuldebrevet utfärdas den 1 juli 2020. Ni har valt att hela lånebeloppet ska återbetalas den 1 september 2023. Dessutom kommer att behöva betala årsränta på 5 000 kr den 1 juli 2021, den 1 juli 2022, och den 1 juli 2023. Den 1 september 2023 ska betala hela lånebeloppet om 100 000 kr, samt de sista två månadernas ränta om 833 kr.

Du har valt att lånebeloppet ska återbetalas först när begär återbetalning. Efter att   har begärt återbetalning får ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet med ränta, som ni väljer.

Exempel: lånar 200 000 kr med 2 % ränta per år. Skuldebrevet utfärdas den 1 december 2021. Ni har valt att hela lånebeloppet och räntan måste återbetalas senast 14 dagar efter att meddelar detta. kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 200 000 kr 14 dagar efter att begär det. Dessutom behöver betala 2 % ränta, alltså 4 000 kr, varje år den 1 december.

Du har valt att lånet ska betalas av genom amortering, det vill säga fasta betalningar till under en längre period. Dessa amorteringar måste göras tills lånebeloppet har återbetalats fullt ut. Du kan välja att börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan börjar återbetala lånet.

Exempel: lånar 10 000 kr och amorterar med 500 kr per månad tills hela lånet återbetalas, vilket kommer att vara efter 1 år och 8 månader.

Du har valt att lånebeloppet ska återbetalas vid ett visst bestämt datum. Senast vid detta datum måste hela lånebeloppet återbetalas till .

Exempel: lånar 10 000 kr och parterna har beslutat att hela lånet måste återbetalas den 1 juli 2020. kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 10 000 kr till den 1 juli 2020.

Du har valt att lånebeloppet ska återbetalas först när begär återbetalning. Efter att   har begärt återbetalning får ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet, som ni väljer.

Exempel: lånar 10 000 kr. Ni har beslutat att hela lånet ska återbetalas inom 10 dagar efter att  begär detta. kommer alltså att behöva betala tillbaka hela lånet på 10 000 kr senast 10 dagar efter att begärt att lånet ska återbetalas.

Du har valt återbetalning genom amortering, det vill säga fasta betalningar till under en längre period. Dessa amorteringar måste göras tills lånebeloppet återbetalats fullt ut. Eftersom du har valt att låntagarna ska betala ränta, ska amortering och räntebetalning ske samtidigt. Du kan välja att och börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan och börjar återbetala lånet.

Exempel: och lånar 100 000 kr med 3 % årlig räntesats, och amorterar 2 000 kr varje månad (12 gånger per år). Varje månad ska och betala amorteringen om 2 000 kr samt ränta. Räntan är lika med 3 % av skulden delat på 12 månader (100 000 * 0,03) / 12 = 250 kr. I takt med att lånet minskar, minskar dock också räntebetalningen, eftersom räntan beräknas genom en procentandel av skulden. 

Du har valt att lånebeloppet ska återbetalas vid ett visst bestämt datum. Senast på detta datum måste hela lånebeloppet samt alla upplupna räntor återbetalas till . Eftersom du valt att och ska betala ränta, behöver de betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrev utfärdades.

Exempel: och lånar 100 000 kr med 5 % ränta per år. Skuldebrevet utfärdas den 1 juli 2020. Hela lånebeloppet ska återbetalas den 1 september 2023. Dessutom kommer och att behöva betala årsränta på 5 000 kr den 1 juli  2021, den 1 juli 2022, och den 1 juli 2023. Den 1 september 2023 ska och betala hela lånebeloppet om 100 000 kr, samt de sista två månadernas ränta om 833 kr.

Du har valt att lånebeloppet ska återbetalas först när begär återbetalning. Efter att   har begärt återbetalning får och ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet, som ni väljer. Eftersom du valt att och ska betala ränta, behöver de betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrev utfärdades.

Exempel: och lånar 200 000 kr med 2 % ränta per år. Skuldebrevet utfärdas den 1 december 2021. Ni har valt att hela lånebeloppet och räntan måste återbetalas senast 14 dagar efter att meddelar detta. och kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 200 000 kr 14 dagar efter att begär det. Dessutom behöver de betala 2 % ränta, alltså 4 000 kr, varje år den 1 december.

Du har valt återbetalning genom amortering, det vill säga fasta betalningar till under en längre period. Dessa amorteringar måste göras tills lånebeloppet återbetalas fullt ut. Du kan välja att och börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan och börjar återbetala lånet.

Exempel: och lånar 10 000 kr och amorterar med 500 kr per månad tills hela lånet återbetalas, vilket kommer att vara efter 1 år och 8 månader.

Du har valt att lånebeloppet ska återbetalas vid ett visst bestämt datum. Senast vid detta datum måste hela lånebeloppet återbetalas till .

Exempel: och lånar 10 000 kr och parterna har beslutat att hela lånet måste återbetalas den 1 juli 2020. och kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 10 000 kr till den 1 juli 2020.

Du har valt att lånebeloppet ska återbetalas först när begär återbetalning. Efter att har begärt återbetalning får och ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet, som ni väljer.

Exempel: och lånar 10 000 kr. Ni har beslutat att hela lånet ska återbetalas inom 10 dagar efter att begär detta. och kommer alltså att behöva betala tillbaka hela lånet på 10 000 kr senast 10 dagar efter att begärt att lånet ska återbetalas.

Ni har valt återbetalning genom amortering, det vill säga fasta betalningar till och under en längre period. Dessa amorteringar ska betalas tills lånebeloppet har återbetalats fullt ut. Eftersom ni har valt att ska betala ränta, ska amortering och räntebetalning ske samtidigt. Ni kan välja att börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan börjar återbetala lånet.

Exempel: lånar 100 000 kr med 3 % årlig räntesats. amorterar 2 000 kr varje månad (12 gånger per år). Varje månad ska betala amorteringen om 2 000 kr samt ränta. Räntan är lika med 3 % av skulden delat på 12 månader (100 000 * 0,03) / 12 = 250. I takt med att lånet minskar, minskar dock också räntebetalningen, eftersom räntan beräknas genom en procentandel av skulden. 

Ni har valt att lånebeloppet ska återbetalas vid ett visst bestämt datum. Senast på detta datum måste hela lånebeloppet återbetalas till och . Eftersom ni valt att ska betala ränta, behöver betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrevet utfärdades.

Exempel: lånar 100 000 kr med 5 % ränta per år. Skuldebrevet utfärdas den 1 juli 2020. Ni har beslutat att hela lånebeloppet ska återbetalas den 1 september 2023. Dessutom kommer att behöva betala årsränta på 5 000 kr den 1 juli 2021, den 1 juli 2022, och den 1 juli 2023. Den 1 september 2023 ska betala hela lånebeloppet om 100 000 kr, samt de sista två månadernas ränta om 833 kr.

Ni har valt att lånebeloppet ska återbetalas först när och begär återbetalning. Efter att och har begärt återbetalning får ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet, som ni väljer. Eftersom ni valt att ska betala ränta, behöver betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrevet utfärdades.

Exempel: lånar 200 000 kr med 2 % ränta per år. Skuldebrevet utfärdas den 1 december 2021. Ni har valt att hela lånebeloppet och räntan måste återbetalas senast 14 dagar efter att och meddelar detta. kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 200 000 kr 14 dagar efter att långivarna begär det. Dessutom behöver betala 2 % ränta, alltså 4 000 kr, varje år den 1 december.

Ni har valt amortering av lånet, det vill säga fasta betalningar till och under en längre period. Dessa amorteringar måste göras tills lånebeloppet har återbetalats fullt ut. Ni kan välja att börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan börjar återbetala lånet.

Exempel: lånar 10 000 kr och amorterar med 500 kr per månad tills hela lånet har återbetalats, vilket kommer att vara efter 1 år och 8 månader.

Ni har valt att lånebeloppet ska återbetalas vid ett visst bestämt datum som avtalats mellan er. Senast vid detta datum måste hela lånebeloppet återbetalas till och .

Exempel: lånar 10 000 kr och ni har beslutat att hela lånet ska återbetalas den 1 juli 2020. kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 10 000 kr till och senast den 1 juli 2020.

Ni har valt att lånebeloppet ska återbetalas först när och begär återbetalning. Efter att och har begärt återbetalning får ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet, som ni väljer.

Exempel: lånar 10 000 kr och ni har beslutat att hela lånet ska återbetalas inom 10 dagar efter att och begär detta. kommer alltså att behöva återbetala hela lånet på 10 000 kr senast 10 dagar efter att och begärt att lånet ska återbetalas.

Ni har valt återbetalning genom amortering, det vill säga fasta betalningar till och under en längre period. Dessa amorteringar måste göras tills lånebeloppet återbetalats fullt ut. Eftersom ni har valt att låntagarna ska betala ränta, ska amortering och räntebetalning ske samtidigt. Ni kan välja att och börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan och börjar återbetala lånet.

Exempel: och lånar 100 000 kr med 3 % årlig räntesats, och amorterar 2 000 kr varje månad (12 gånger per år). Varje månad ska och betala amorteringen om 2 000 kr samt ränta. Räntan är lika med 3 % av skulden delat på 12 månader (100 000 * 0,03) / 12 = 250. I takt med att lånet minskar, minskar dock också räntebetalningen, eftersom räntan beräknas genom en procentandel av skulden. 

Ni har valt att lånebeloppet ska återbetalas vid ett visst bestämt datum. Senast på detta datum måste hela lånebeloppet samt alla upplupna räntor återbetalas till och . Eftersom ni valt att och ska betala ränta, behöver de betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrev utfärdades.

Exempel: och lånar 100 000 kr med 5 % ränta per år. Skuldebrevet utfärdas den 1 juli 2020. Hela lånebeloppet ska återbetalas den 1 september 2023. Dessutom kommer och att behöva betala årsränta på 5 000 kr den 1 juli  2021, den 1 juli 2022, och den 1 juli 2023. Den 1 september 2023 ska och betala hela lånebeloppet om 100 000 kr, samt de sista två månadernas ränta om 833 kr.

Ni har valt att lånebeloppet ska återbetalas först när och begär återbetalning. Efter att långivarna har begärt återbetalning får och ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet, som ni väljer. Eftersom ni valt att och ska betala ränta, behöver de betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrev utfärdades.

Exempel: och lånar 200 000 kr med 2 % ränta per år. Skuldebrevet utfärdas den 1 december 2021. Ni har valt att hela lånebeloppet och räntan måste återbetalas senast 14 dagar efter att och meddelar detta. och kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 200 000 kr 14 dagar efter att och begär det. Dessutom behöver de betala 2 % ränta, alltså 4 000 kr, varje år den 1 december.

Du har valt återbetalning genom amortering, det vill säga fasta betalningar till och under en längre period. Dessa amorteringar måste göras tills lånebeloppet har återbetalats fullt ut. Du kan välja att och börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan och börjar återbetala lånet.

Exempel: och lånar 10 000 kr och amorterar med 500 kr per månad tills hela lånet har återbetalats, vilket kommer att vara efter 1 år och 8 månader.

Du har valt att lånebeloppet ska återbetalas vid ett visst bestämt datum som avtalats mellan er. Senast vid detta datum måste hela lånebeloppet återbetalas till och .

Exempel: och lånar 10 000 kr och ni har beslutat att hela lånet ska återbetalas den 1 juli 2020. och kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 10 000 kr till och senast  den 1 juli 2020.

Du har valt att lånebeloppet ska återbetalas först när och begär återbetalning. Efter att och har begärt återbetalning får och ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet, som ni väljer. Ni kan till exempel välja att och ska återbetala lånebeloppet med ränta inom 14 dagar efter att och begärt återbetalning.

Exempel: och lånar 10 000 kr och ni har beslutat att hela lånet ska återbetalas inom 10 dagar efter att och begär detta. och kommer alltså att behöva återbetala, hela lånet på 10 000 kr senast efter 10 dagar efter att  och begärt att lånet ska återbetalas.Bestäm datum för återbetalning


Välj det datum då det totala lånebeloppet och upplupen ränta ska återbetalas. Du bör ta hänsyn till vad lånets syfte är, och vilken tidsfrist som är realistisk för att kunna återbetala lånet.Bestäm datum för återbetalning


Välj det datum då det totala lånebeloppet och upplupen ränta ska återbetalas. Du bör ta hänsyn till vad lånets syfte är, och vilken tidsfrist som är realistisk för och att kunna återbetala lånet.Bestäm datum för återbetalning


Välj det datum då det totala lånebeloppet ska återbetalas. Du bör ta hänsyn till var lånets syfte är, och vilken tidsfrist som är realistisk för att ska kunna återbetala lånet.Bestäm datum för återbetalning


Välj det datum då det totala lånebeloppet ska återbetalas. Du bör ta hänsyn till var lånets syfte är, och vilken tidsfrist som är realistisk för att och ska kunna återbetala lånet.

dagar

Amorteringsbelopp

 
Amorteringsbeloppet bör vara rimligt i förhållande till lånebeloppet på kr och realistiskt för att ska klara av att amortera beloppet regelbundet. Du får i ett senare steg välja hur regelbundet beloppet ska betalas. 

Amorteringsbelopp

 
Amorteringsbeloppet bör vara rimligt i förhållande till lånebeloppet på kr och realistiskt för att och ska klara av att amortera beloppet regelbundet. Du får i ett senare steg välja hur regelbundet beloppet ska betalas. 

SEK

 Amorteringsstart


Du kan välja att ha en betalningsfri period tills en viss händelse har inträffat, eller så kan du ange ett specifikt datum för när den första utbetalningen ska betalas.

Kom ihåg! 
Att villkora återbetalningen av lånet till en viss händelse medför en osäkerhet för båda parter om när lånet ska återbetalas. En utbildning kan till exempel komma att avbrytas i förtid, eller dra ut på tiden. På samma sätt kan en bostadsrätt visa sig vara svårsåld. 

 Förfallodatum för amortering


Välj vilket datum den första amorteringen ska förfalla till betalning, och hur ofta amorteringar därefter ska ske. Ni väljer alltså själv när den första amorteringen ska ske. Men nästa amortering är alltid den sista kalenderdagen varje månad, kvartal, halvår, eller år, räknat från den första amorteringsdagen. Tänk på att er amorteringsplan bör vara rimlig i förhållande till låntagarens ekonomiska förutsättningar. 

 Datum för amortering


För säkerhets skull behöver du ange ett datum då lånet inte längre är amorteringsfritt. Detta datum gäller oavsett om händelsen som du angett ovan inträffar eller inte. På den valda dagen förfaller därmed den första amorteringen till betalning. Du ska också välja hur ofta amorteringen därefter ska förfalla till betalning.

Exempel: Berit lånar 60 000 kr av Calle. De väljer att amorteringsbeloppet är 20 000 kr, att den första förfallodagen är den 3 mars 2021, och att amortering ska ske var 12:e månad. Berit ska därmed amortera 20 000 kr den 3 mars 2021. Nästa betalningstillfälle är den 31 mars 2022, då Berit betalar 20 000 kr igen. Det sista betalningstillfället är den 31 mars 2023, då Berit betalar 20 000 kr.

Exempel: Tobias lånar 100 000 kr av Greta. De väljer att Tobias ska amortera 10 000 kr var sjätte månad, med start den 10 oktober 2021. Det första amorteringstillfället är därför den 10 oktober 2021. Nästa amorteringstillfälle är den sista dagen i den månaden som kommer sex månader efter oktober 2021, alltså den 30 april 2022.

Tobias betalar därför 10 000 kr till Greta den 30 april 2022. Nu återstår 80 000 kr kvar av skulden. Nästa betalningstillfälle är den sista dagen i månaden sex månader senare, alltså den 31 oktober 2022. Så rullar det på, fram till Tobias betalt av hela skulden.

Exempel: Sabina lånar 300 000 kr av Kim den 12:e juni 2021. Sabina och Kim bestämmer att Sabina ska amortera 20 000 kr till Kim var tredje månad, och att det första amorteringstillfället är den 25:e september 2021. Sabina betalar därför 20 000 kr till Kim den 25:e september. Nu återstår 280 000 kr av skulden.

Nästa amorteringstillfälle är den sista kalenderdagen tre månader efter september 2021, alltså den 31 december 2021. Sabina betalar 20 000 kr den 31 december 2021, och nu återstår 260 000 kr av skulden. Nästa gång Kim ska amortera är den 31 mars 2022. Hon betalar på nytt 20 000 kr till Kim, och nu återstår 240 000 kr av skulden. Så rullar det på med amorteringar var tredje månad, fram tills skulden är helt återbetald.

Exempel: Johan lånar 250 000 kr av Hassan den 4:e maj 2021. Johan och Hassan bestämmer att Johan ska amortera 5 000 kr till Hassan varje månad, och att det första amorteringstillfället är den 31:e juli 2021. Johan betalar därför 5 000 kr till Hassan den 31:e juli. Nu återstår 245 000 kr av skulden.

Nästa amorteringstillfälle är den sista kalenderdagen i månaden efter juli 2021, alltså den 31 augusti 2021. Johan betalar 5 000 kr den 31 augusti 2021, och nu återstår 240 000 kr av skulden. Nästa gång Johan ska amortera är den 30 september 2021. Han betalar på nytt 5 000 kr till Hassan, och nu återstår 235 000 kr av skulden. Så rullar det på med amorteringar varje månad, fram tills skulden är helt återbetald.

När det finns två låntagare kan ni välja mellan att låntagarna ska vara solidariskt betalningsansvariga, eller att vardera låntagares betalningsansvar ska begränsas till sin andel av lånet. Välj nu därför om och ska ansvara för lånet solidariskt gemensamt eller separat. Klicka på respektive val för att få mer information.

När låntagarna har gemensamt ansvar, så svarar de för hela skulden var för sig och har båda ansvar för att hela lånet återbetalas. Det betyder att om den ena låntagaren har svårt att betala, så måste den andra betala för bådas räkning. 

Exempel: Casper och Julia har lånat 10.000 kronor från Sven. Casper kan inte betala tillbaka sin andel (5.000 kronor) av lånet till Sven, men eftersom Casper och Julia är solidariskt ansvariga kan Sven kräva att Julia betalar för både Casper och hon själv. De är alltså solidariskt ansvariga för varandra. Detta innebär i förlängning att Julia sedan kan kräva 5.000 kronor från Casper, och Casper sålunda ska betala 5.000 kronor till Julia.

När låntagarna är begränsat ansvariga så ansvarar respektive låntagare bara för sin hälft av lånebeloppet. Detta innebär att om en låntagare inte kan betala tillbaka sin andel, så har den andra låntagaren inget ansvar för dennes andel utan behöver bara betala tillbaka sin egen andel. Långivaren kan alltså inte kräva mer än hälften av lånet från respektive låntagare.

Exempel: Sofie och Peter lånar 10.000 kronor av Susanne. Sofie kan inte betala tillbaka sin andel (5.000 kronor) av lånet till Susanne, och eftersom Sofie och Peter inte är solidariskt ansvariga för varandra kan Susanne bara kräva 5.000 kronor tillbaka av Peter. Susanne kan dock fortfarande kräva 5.000 kronor från Sofie tills Sofie har betalat tillbaka dem.


 
Med hur många dagars varsel kan lånet sägas upp?

 
Om långivaren säger upp lånet måste det ske med ett visst antal dagars varsel. Vad som är en rimlig deadline för betalning varierar beroende på lånebeloppet och låntagarens ekonomiska förutsättningar. Tidsgränsen får dock inte vara uppenbart orimlig.

dagar

Valet innebär att kan säga upp skuldebrevet och att kräva lånebeloppet och ränta återbetalas till närsomhelst, även om inte har åsidosatt något av skuldebrevets villkor.

Valet innebär att inte kan säga upp skuldebrevet, utan behöver vänta tills har återbetalat lånebeloppet och räntan enligt skuldebrevets villkor. Om inte betalar lånet som avtalat kan alltid säga upp lånet och kräva lånebeloppet och ränta tillbaka.

Valet innebär att kan säga upp skuldebrevet och kräva återbetalning av lånebeloppet närsomhelst, även om inte har åsidosatt något av skuldebrevets villkor.

Valet innebär att inte kan säga upp skuldebrevet, utan behöver vänta tills har återbetalat lånebeloppet enligt skuldebrevets villkor. Om emellertid inte betalar tillbaka lånet som avtalat kan alltid säga upp lånet och kräva tillbaka lånebeloppet.

Valet innebär att kan säga upp skuldebrevet och kräva lånebeloppet och ränta tillbaka närsomhelst, även om och inte har åsidosatt något villkor i skuldebrevet.

Valet innebär att inte kan säga upp skuldebrevet, utan vänta tills och har återbetalat lånebeloppet och räntan enligt skuldebrevets villkor. Om och emellertid inte betalar lånet som avtalat kan alltid säga upp lånet och kräva lånebeloppet och ränta tillbaka.

Valet innebär att kan säga upp skuldebrevet och kräva återbetalning av lånebeloppet närsomhelst, även om och inte har åsidosatt något villkor i skuldebrevet.

Valet innebär att inte kan säga upp skuldebrevet, utan behöver vänta tills och har återbetalat lånebeloppet enligt skuldebrevets villkor. Om och emellertid inte betalar lånet som avtalat kan alltid säga upp lånet och kräva tillbaka lånebeloppet.

Valet innebär att och kan säga upp skuldebrevet, och kräva lånebeloppet och ränta närsomhelst, även om inte har åsidosatt något villkor i skuldebrevet.

Valet innebär att och inte kan säga upp skuldebrevet utan behöver vänta tills har betalat tillbaka lånebeloppet och räntan, enligt skuldebrevets villkor. Om emellertid inte betalar lånet som avtalat kan och alltid avbryta lånet och kräva lånebeloppet och ränta tillbaka.

Valet innebär att och kan säga upp skuldebrevet och kräva återbetalning av lånebeloppet närsomhelst, även om inte har åsidosatt något villkor i skuldebrevet.

Valet betyder att och inte kan säga upp skuldebrevet utan behöver vänta tills har återbetalat lånebeloppet enligt skuldebrevets villkor. Om emellertid inte betalar lånet som avtalat kan och alltid säga upp lånet och kräva lånebeloppet tillbaka.

Valet innebär att och kan säga upp skuldebrevet och kräva lånebeloppet och ränteavkastningen närsomhelst, även om och inte har åsidosatt något villkor i skuldebrevet.

Valet innebär att och inte kan säga upp skuldebrevet utan behöver vänta tills och har betalat tillbaka lånebeloppet och räntan, enligt skuldebrevets villkor. Om och emellertid inte betalar lånet som avtalat kan och alltid avbryta lånet och kräva lånebeloppet och ränta tillbaka.

Valet innebär att och kan säga upp skuldebrevet och kräva återbetalning av lånebeloppet närsomhelst, även om och inte har åsidosatt något villkor i skuldebrevet.Valet innebär att och inte kan säga upp skuldebrevet, utan behöver vänta tills och har återbetalat lånebeloppet enligt skuldebrevets villkor. Om och emellertid inte betalar lånet som avtalat kan och alltid säga upp lånet och kräva lånebeloppet tillbaka.

Välj om som långivare ska tillåtas att säga upp lånet i förtid. Klicka på respektive val för mer information. 

Välj om som långivare ska tillåtas att säga upp lånet i förtid. Klicka på respektive val för mer information. 

Du har valt att lånet ska återbetalas när begär detta. Därför sägs lånet upp när begär återbetalning. Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du under flik 4 ändra detta till återbetalning av lånebeloppet genom amortering eller till att hela lånebeloppet ska återbetalas ett visst datum.

Du har valt att lånet och upplupen ränta ska återbetalas när begär detta. Därför sägs lånet upp när begär återbetalning. Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du under flik 4 ändra till antingen återbetalning av lånebeloppet genom amortering, eller till att hela lånebeloppet återbetalas ett visst datum.

Välj om som långivare ska tillåtas att säga upp lånet i förtid. Klicka på respektive val för mer information. 

Välj om som långivare ska tillåtas att säga upp lånet i förtid. Klicka på respektive val för mer information. 

Du har tidigare valt att lånet ska återbetalas när begär detta. Det medför att lånet sägs upp när begär återbetalning.

Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du under flik 4 ändra till antingen återbetalning av lånebeloppet genom amortering eller till att hela lånebeloppet ska återbetalas ett visst datum.

Du har valt att lånet och upplupen ränta ska att återbetalas när begär detta. Därför sägs lånet upp när begär återbetalning. Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du under flik 4 ändra detta till antingen återbetalning av lånebeloppet genom amortering, eller till att hela lånebeloppet återbetalas ett visst datum.

Välj om och som långivare ska tillåtas att säga upp lånet i förtid. Klicka på respektive val för mer information. 

Välj om och som långivare ska tillåtas att säga upp lånet i förtid. Klicka på respektive val för mer information. 

Du har tidigare valt att lånet ska återbetalas när och begär detta. Det medför att lånet sägs upp när och begär återbetalning.

Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du under flik 4 ändra till antingen återbetalning av lånebeloppet genom amortering, eller till att hela lånebeloppet återbetalas ett visst datum.

Du har valt att lånet och upplupen ränta ska återbetalas när och begär detta. Därför sägs lånet upp när och begär återbetalning.

Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du under flik 4 ändra till antingen amortering av lånebeloppet, eller till att hela lånebeloppet återbetalas ett visst datum.

Välj om och som långivare ska tillåtas att säga upp lånet i förtid. Klicka på respektive val för mer information. 

Välj om och som långivare ska tillåtas att säga upp lånet i förtid. Klicka på respektive val för mer information. 

Du har tidigare valt att lånet ska återbetalas när och begär detta. Det medför att lånet sägs upp när och begär återbetalning.

Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du under flik 4 ändra detta till antingen återbetalning av lånebeloppet genom amortering, eller till att hela lånebeloppet återbetalas ett visst datum.

Du har tidigare valt att att lånet och upplupen ränta ska återbetalas när och begär detta. Det medför att lånet sägs upp när och begär återbetalning.

Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du under flik 4 ändra detta till antingen återbetalning av lånebeloppet genom amortering, eller till att hela lånebeloppet återbetalas ett visst datum.

Välj om ska kunna överlåta skuldebrevet till en annan person eller inte.

Om du väljer att kan överlåta skuldebrevet till annan, innebär det att till exempel kan sälja vidare skuldebrevet till annan privatperson eller till ett företag. kommer då vara skyldig att betala lånet till den nya långivare som förvärvat skuldebrevet.

Välj om ska kunna överlåta skuldebrevet till en annan person eller inte.

Om du väljer att kan överlåta skuldebrevet till annan, innebär det att till exempel kan sälja vidare skuldebrevet till annan privatperson eller till ett företag. och kommer då vara skyldig att betala lånet till den nya långivare som förvärvat skuldebrevet.

Välj om och ska kunna överlåta skuldebrevet till en annan person eller inte. 

Om du väljer att och kan överlåta skuldebrevet till annan, innebär det att och till exempel kan sälja vidare skuldebrevet till annan privatperson eller till ett företag. kommer då vara skyldig att betala lånet till den nya långivare som förvärvat skuldebrevet.

Välj om och ska kunna överlåta skuldebrevet till en annan person eller inte. 

Om du väljer att och kan överlåta skuldebrevet till annan, innebär det att och till exempel kan sälja vidare skuldebrevet till annan privatperson eller till ett företag. och kommer då vara skyldig att betala lånet till den nya långivare som förvärvat skuldebrevet.

Kom ihåg!
Vid familjelån är det ovanligt att skuldebrev överlåts, eftersom långivaren och låntagaren i regel har ett förtroende för varandra. Även om du väljer att skuldebrevet kan överlåtas, har låntagaren alltid rätt att bli informerad om vem som är den nya långivaren.

Ditt skuldebrev är klart!

 


När du har betalat och fyllt i några få personuppgifter får du omedelbart tillgång till skuldebrevet under fliken 'Mina dokument'. Sedan återstår bara signering. Du kan underteckna skuldebrevet digitalt med BankID, eller skriva ut och underteckna det i fysisk form.


Vi erbjuder en nöjdhetsgaranti, som du kan läsa om i våra allmänna villkor. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss genom e-post till kontakt@jurio.com, på telefonnummer 08-446 889 49 eller via vår chatt.

 


 
Fakturering som revisor, rådgivare eller redovisningskonsult

 
Du som upprättar detta dokument är med i Jurios partnerskap för revisorer, rådgivare och redovisningskonsulter. För att få bättre överblick över vem som har skapat detta dokument, eller vilken av dina kunder som dokumentet skapas åt, kan du fylla i en valfri referens i fältet nedan. Referensen kommer sedan visas på den samlade fakturan som skickas till dig i slutet av månaden.
 

Document

Enkelt skuldebrev

Du kan korrigera dokumentet tills underskrift

tilfredshedsgaranti