Support er åpen mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00 | support@jurio.com | Tlf. 23 50 77 13
Alternate Text

Din versjon av [[BrowserName]] er utdatert og det er mulig at enkelte funksjoner på nettstedet ikke fungerer som de skal. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av Google Chrome.

Ignorer / lukk
Testament
dokumentet ditt opprettes ...
10-15
Det tar cirka 10-15 fra start til slutt

Testament

I Norge reguleres arverettslige spørsmål av arveloven. Ønsker du at arven din skal fordeles på en annen måte enn det som er bestemt i loven? Med et testament kan du selv bestemme hvordan dine verdier skal fordeles den dagen du går bort.

Hos LegalDesk

Pris: 1 499,-

Inkl. mva

Traditionel advokat

Spar kr. 5 000,-

Sammenlignet med en tradisjonell advokat

Tidsforbrug

10-15 min.

I reelt tidsforbruk

Innholdsfortegnelse

Hva er et testament?

Et testament er et juridisk dokument hvor du bestemmer hva som skal skje med eiendelene og formuen du etterlater deg når du dør. Testamentet kan også inneholde bestemmelser om annet enn arvefordelingen, for eksempel at arven skal være arvingens særeie. Les mer om særeie

Den som oppretter testamentet kalles for testator, mens en arving etter testamentet gjerne omtales som en testamentsarving.

 

Hvordan oppretter man et gyldig testament?

Testamentet må oppfylle flere vilkår for å være gyldig.

  • Som hovedregel må testator være fylt 18 år, og på testasjonstidspunktet ha evnen til å forstå eller vurdere hva opprettelsen av testamentet innebærer.
  • Testamentet skal være skriftlig. 
  • Testator skal underskrive dokumentet. To vitner skal bekrefte testators underskrift ved at testator skriver under dokumentet eller vedkjenner seg sin tidligere underskrift mens vitnene sammen eller hver for seg er til stede. Vitnene skal vite at dokumentet er et testament, og underskrive dokumentet mens testator er til stede. 
  • Vitnene må ha fylt 18 år, og på testasjonstidspunktet ha evnen til å forstå eller vurdere disposisjonen. Vitnene bør opplyse om at formkravene er fulgt, at testator har opprettet testamentet av fri vilje og at testator var ved sans og samling ved opprettelsen av testamentet. Denne påtegningen bør dateres og vitnene bør oppgi fødselsdatoene sine.
  • En person kan ikke være vitne hvis personens ektefelle eller samboer, ektefellens eller samboerens barn, en slektning av personen i rett opp -eller nedstigende linje, eller ektefellen eller samboeren til en slik slektning, er arving etter testamentet. Slektninger i rett -opp eller nedstigende linje er foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, barn, barnebarn, barnebarns barn og lignende. Et vitne kan heller ikke være i tjeneste hos noen som tilgodeses i testamentet. 
  • Testamentet bør dateres.

Hva kan man testamentere bort?

Testator har som utgangspunkt testasjonsfrihet, noe som betyr at vedkommende selv kan bestemme innholdet i testamentet, hvem som skal arve, samt hvordan arven eventuelt skal fordeles, men arveloven oppstiller visse begrensninger. 

Det finnes likevel unntak der testator ikke kan gjøre ektefelle eller livsarvinger arveløse. Det innebærer at testator må ta hensyn til reglene om livsarvingenes pliktdelsarv og ektefellens minstearv ved opprettelsen av et testament, med mindre det foreligger særskilt hjemmel for annet, eksempelvis avkall på arv.

Reglene om pliktdelsarv og minstearv er ufravikelige, og et testament som bryter med disse reglene vil som utgangspunkt være ugyldig. Les mer om arveloven.

Hva skjer med arven hvis man velger å ikke skrive testament?

Hvis en person som går bort ikke har opprettet et testament, er det arveloven som bestemmer hvordan arven skal fordeles. Det er derfor ikke nødvendig å opprette et testament for å sikre at arven blir fordelt likt mellom arvingene. 

Ved å opprette et testament kan man imidlertid utvide eller innskrenke de lovbestemte rettighetene. Det betyr at hvis man ønsker en annen fordeling enn det som er bestemt i loven, må man opprette et testament. Fordelingen etter arveloven passer ikke for alle. Ved å skrive testament får du muligheten til å selv bestemme hvordan dine verdier, slik som hus, hytte, penger og aksjer skal fordeles den dagen du går bort.

Hvem som har en lovbestemt rett til arv avgjøres etter ulike arvegangsklasser, og om du etterlater deg en ektefelle eller ikke. Arverekkefølgen etter loven kan deles opp i:

Hva skjer med arven dersom du ikke har livsarvinger?

Hvis testator ikke har slektninger som etter loven har rett til arv, har testator full testasjonsfrihet. Dersom arvelater ikke har opprettet et testament og testator ikke har slektninger som etter loven har rett til arv, går arven til staten. I slike tilfeller skal arvelaters nettoformue gå til en frivillig virksomhet til fordel for barn og unge.

Kan testamentet endres eller tilbakekalles? 

Som utgangspunkt kan et testament fritt endres eller tilbakekalles. Endring eller tilbakekalling av testamentet skjer ved opprettelsen av et nytt testament. Det nye testamentet må følge alle formkrav.

Testamentet kan også tilbakekalles ved at det ødelegges eller overstrykes på en slik måte at det fremstår som sannsynlig at testamentet ikke lenger er ment å gjelde. I slike tilfeller må hele testamentet ødelegges eller overstrykes. 

Testamentet kan likevel ikke endres eller tilbakekalles hvis testator har bundet seg til ikke å endre eller tilbakekalle testamentet. En slik forpliktelse til ikke å endre eller tilbakekalle testamentet foreligger for eksempel ved inngåelsen av en arvepakt.

Eksempel på Jurios testament

Opprett et testament med Jurio

Med et testament sikrer du din vilje den dagen arven skal fordeles. Med Jurio kan du raskt, enkelt og til en rimelig pris opprette et juridisk gyldig testament. Her kan du skrive testament til en enslig person, eller opprette gjensidig testament for ektefeller eller samboere. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut vårt digitale skjema ved å svare på spørsmålene. Når skjemaet er ferdig utfylt og betalingen er gjennomført, mottar du ditt skriftlige testamente umiddelbart.

Klikk på 'Opprett testament' for å komme i gang nå!

Testament

For enslige, samboere og ektefeller

Opprett testament på 10-15 min

Vi hjelper deg hele veien

Motta dokumentet umiddelbart

+200.000 fornøyde kunder i Norden

100% fornøydgaranti

Kun 1 499,-

Inkl. mva

Opprett testament

Spar 5000,- sammenlignet med en tradisjonell advokat