Support er åpen mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din versjon av [[BrowserName]] er utdatert og det er mulig at enkelte funksjoner på nettstedet ikke fungerer som de skal. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av Google Chrome.

Ignorer / lukk
Gavebrev
dokumentet ditt opprettes ...
10-15
Det tar cirka 10-15 fra start til slutt

Gavebrev

Ønsker du å gi bort en gave av større verdi? I slike tilfeller er det en god idé å opprette et gavebrev som bevis på at gaven er gitt. Hos Jurio kan du raskt og enkelt opprette et gavebrev i dag!

Hos LegalDesk

Pris: 799,-

Inkl. mva

Traditionel advokat

Spar kr. 4 000,-

Sammenlignet med en tradisjonell advokat

Tidsforbrug

10-15 min.

I reelt tidsforbruk

Innholdsfortegnelse

Hva er et gavebrev?

Et gavebrev er et skriftlig bevis på at en person (gavegiver) har gitt en annen person (gavemottaker) en større gave. Gavebrevet er juridisk bindende, og gavegiveren har i dokumentet mulighet til å regulere eventuelle forhold knyttet til mottakelsen av gaven.

Gavegiveren kan for eksempel bestemme at gaven skal være mottakerens særeie og at den derfor ikke skal deles med gavemottakerens ektefelle ved en eventuell skilsmisse. Eller det kan reguleres at mottaker ikke har mulighet til å selge gaven.

Hvorfor burde du opprette et gavebrev?

For de fleste tilfeller der det gis en gave, er det ikke nødvendig å opprette et gavebrev. I noen situasjoner er det likevel fornuftig og betryggende å opprette et gavebrev. Dette gjelder spesielt når gaven er av større verdi.

Ved å opprette et gavebrev kan du stille eventuelle vilkår til mottakelsen av gaven. For eksempel at gavegiver skal ha forkjøpsrett på eiendom eller at gaven ikke kan selges uten skriftlig samtykke fra gavegiver.

Et gavebrev vil også fungere som bevis og redusere risikoen for fremtidige tvister om hvem som eier gaven. Gavebrevet vil også fungere som bevis på at gaven ikke skal trekkes fra mottakerens arv, dersom dette er tilfellet.

Opprett gavebrev

Hva skal et gavebrev inneholde?

Et gavebrev bør inneholde følgende opplysninger: 

  • Navn på gavegiver og gavemottaker. 
  • En erklæring om at gavegiver ønsker å overføre gaven vederlagsfritt til gavemottaker. 
  • Hvorvidt gaven skal regnes som forskudd på arv eller ikke, og om gavens verdi eventuelt skal indeksreguleres (KPI). 
  • Om gaven (eventuelt gavens avkastning) skal være gavemottakerens særeie eller ikke. 
  • Eventuelle betingelser eller særlige forhold rundt mottakelsen av gaven.
  • Opplysninger om sted og dato, samt underskrift av både gavegiver og gavemottaker.

Hvordan blir et gavebrev gyldig?

Når skjemaet er fylt ut og betalingen for gavebrevet er gjennomført, vil du motta dokumentet umiddelbart. Gavebrevet kan deretter signeres av gavegiver og gavemottaker. Enten via BankID eller ved at dokumentet skrives ut, og signeres for hånd. Gavebrevet er ferdigstilt når det er signert av både gavegiver og gavemottaker. 

Arveavgiften ble fjernet i 2014. Det betyr at for gaver gitt i 2014 eller senere, kreves det ikke at du sender inn gavemelding til Skatteetaten. I skattemeldingen må du blant annet oppgi om du har mottatt en gave med en verdi på over 100 000 kroner. Dette gjelder uavhengig av om gaven ble gitt tidligere eller senere enn 2014.

Opprett gavebrev

Gi bort gave som forskudd på arv

I gavebrevet kan du bestemme at gaven skal være et forskudd på arv. I et slikt tilfelle er det viktig å spesifisere verdien av gaven, da verdien av denne, skal trekkes fra arven til mottakeren ved en fremtidig arvefordeling. 

En gave regnes kun som forskudd på arv dersom gavegiver har satt dette som en betingelse for overdragelse av gaven. Dersom dette ikke kommer tydelig frem i gavebrevet, at gaven skal være forskudd på arv, vil ikke gaven få betydning for et senere arveoppgjør. 

Må man ta hensyn til pliktdelsarven når man skal gi forskudd på arv?

Utgangspunktet er at to tredjedeler av nettoformuen til arvelateren er pliktdelsarv for livsarvingene. Det betyr at arvelater ikke kan bestemme at denne delen av arven skal gå til noen andre enn livsarvingene. Les mer om pliktdelsarv og hvordan skrive et gyldig testament.

Hvorfor gavebrev som forskudd på arv?

Det er flere fordeler ved å benytte gavebrev som forskudd på arv. Disse fordelene omfatter blant annet at:

  • Forskudd på arv bør dokumenteres
  • Opprettelse av gavebrev anbefales ved forskudd på arv.
  • Gavegiver kan i gavebrevet spesifisere at gaven er forskudd på arv.
  • Gavegiver kan også bestemme at verdien skal justeres for inflasjon, og at avkortningsbesløpet skal baseres på gavens verdi ved arvefordelingen.

Endringer etter den nye arveloven

Ny arvelov trådte i kraft 1. Januar 2021 medførte flere endringer i de generelle reglene om arv. Etter de tidligere reglene kunne som utgangspunkt enhver gave fra arvelater til en livsarving trekkes fra i livsarvingens andel av arven, uavhengig av om dette ble satt som vilkår når gaven ble gitt. 

Loven krever at arvelater tydelig må uttrykke at gaven skal avkortes fra arven, dersom det er tilfellet. Mottakeren må også få beskjed om at gaven skal trekkes fra fremtidig arv.

Opprett et gavebrev med Jurio

Hos Jurio kan du raskt og enkelt opprette et gavebrev som oppfyller ønskene dine. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på nettsiden vår. Når betalingen er fullført, mottar du straks gavebrevet ditt. Dokumentet kan deretter signeres digitalt med BankID, eller skrives ut og signeres for hånd. Kom i gang nå ved å klikke på 'Opprett gavebrev'!

Gavebrev

Gi gave eller forskudd på arv

Skreddersydd på 10-15 min

Vi hjelper deg hele veien

Signer enkelt med BankID

+200.000 fornøyde kunder i Norden

100% fornøydgaranti

Kun 799,-

Inkl. mva

Opprett gavebrev

Spar 4000,- sammenlignet med en tradisjonell advokat