Support er åpen mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din versjon av [[BrowserName]] er utdatert og det er mulig at enkelte funksjoner på nettstedet ikke fungerer som de skal. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av Google Chrome.

Ignorer / lukk
Fremtidsfullmakt
dokumentet ditt opprettes ...
10-15
Det tar cirka 10-15 fra start til slutt

Fremtidsfullmakt

Med en fremtidsfullmakt bestemmer du selv hvem som skal ivareta dine interesser dersom du i fremtiden ikke kan gjøre dette selv. På denne måten kan du sikre en trygg og forutsigbar fremtid for deg og dine nærmeste.

Hos LegalDesk

Pris: 1 249,-

Inkl. mva

Traditionel advokat

Spar kr. 5 000,-

Sammenlignet med en tradisjonell advokat

Tidsforbrug

10-15 min.

I reelt tidsforbruk

Innholdsfortegnelse

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en spesiell type fullmakt. Fremtidsfullmakten gir en person (fullmektigen) tillatelse til å representere fullmaktsgiveren dersom fullmaktsgiver på grunn av alvorlig sykdom ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser. Denne typen fullmakt opprettes med sikte på fremtidige situasjoner. Les mer om fullmektiger

Fremtidsfullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, samt den kan begrenses til å gjelde for bestemte områder eller handlinger. Fullmaktsgiveren velger selv hvem som skal være fullmektig.

 

Hva er forskjellen på en fremtidsfullmakt og en ordinær fullmakt?

Forskjellen på en fremtidsfullmakt og en ordinær fullmakt knytter seg til tidspunktet for ikrafttredelse av fullmakten. En ordinær fullmakt kan brukes fra det tidspunktet den er signert. Fremtidsfullmakten trer først i kraft den dagen du ikke klarer å ivareta dine egne interesser på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred.

Fremtidsfullmakten opprettes altså med sikte på en fremtidig situasjon hvor en helsemessig årsak, herunder demens eller alvorlig sykdom, medfører at du ikke lenger kan ivareta egne interesser.

Hvorfor skal jeg opprette en fremtidsfullmakt? 

Før eller senere blir mange rammet av sykdom eller svekket helse som gjør at det blir vanskelig å ta vare på seg selv og økonomien sin. I slike situasjoner vil du trenge hjelp til å ivareta dine personlige og økonomiske interesser. Dette kan gjøres gjennom å opprette en fremtidsfullmakt. 

1. Fremtidsfullmakten er et trygt og sikkert alternativ

Dersom du ikke oppretter en fremtidsfullmakt og du i fremtiden trenger hjelp til å ta vare på dine personlige og økonomiske interesser, får du oppnevnt en offentlig verge. Ved et offentlig vergemål er det ikke sikkert at du selv får velge hvem som skal representere deg og ta valg på dine vegne. Gjennom en fremtidsfullmakt kan du imidlertid selv bestemme hvem denne personen skal være.

2. En fremtidsfullmakt styrker selvbestemmelsesretten din

En fremtidsfullmakt øker mulighetene dine til å planlegge fremtiden og opprettholde kontroll over forhold som har stor betydning for deg. Ved å velge noen som du stoler på til å representere deg dersom du en gang i fremtiden ikke er i stand til å gjøre dette selv, kan du sikre at noen tar vare på dine interesser på best mulig måte. Og til en viss grad bestemme hvilke handlinger som skal foretas på dine vegne.

3. Du sikrer at interessene dine blir ivaretatt på best mulig måte

En fullmektig som du selv har oppnevnt vil som regel være en person du har tillit til. En privat oppnevnt fullmektig vil derfor ha større innsikt i dine økonomiske og private ønsker, samt være bedre rustet til å ta gode avgjørelser på dine vegne. Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan du derfor sørge for at dine og dine nærståendes interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

Les 8 tips til deg som skal opprette fremtidsfullmakt

Hva bør en fremtidsfullmakt inneholde?

Det må fremgå klart av fullmakten at denne først kommer til anvendelse når fullmaktsgiveren på grunn av sykdom ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser. Bortsett fra dette stilles det ingen særskilte krav til hva fremtidsfullmakten skal inneholde. Det kan likevel oppstilles en liste med punkter over informasjon som fremtidsfullmakten bør inneholde: 

  • Informasjon om hvem som er fullmaktsgiver og hvem som er utpekt som fullmektig. 
  • Beskrivelse av fullmaktens omfang og hva fullmektigen kan og ikke kan gjøre. 
  • Beskrivelse av fullmektigens mulighet til å gi gaver.
  • Beskrivelse av fullmektigens adgang til å gi forskudd på arv.  
  • Informasjon om vitnene. 
  • Underskrift og dato. 

Loven oppstiller visse formkrav som må overholdes når en fremtidsfullmakt skal opprettes.

Hvem kan oppnevnes som fullmektig?

Den som oppnevnes som fullmektig må ha fylt 18 år på det tidspunktet fullmakten trer i kraft, være en fysisk person og ikke være under vergemål på tidspunktet for fullmaktens ikrafttredelse.

Opprett en fremtidsfullmakt med Jurio

Ta kontroll over fremtiden din og opprett en skriftlig fremtidsfullmakt i dag! Med Jurio kan du opprette en skriftlig fremtidsfullmakt som oppfyller alle dine ønsker og behov – raskt, enkelt og til en rimelig pris.

Kom i gang nå ved å klikke på 'Opprett fremtidsfullmakt'!

Fremtidsfullmakt

La noen du stoler på ivareta dine interesser

Skreddersydd til dine behov

Tar kun 10-15 min

Vi hjelper deg hele veien

100% fornøydgaranti

+200 000 fornøyde kunder i Norden

Kun 1 249,-

Inkl. mva

Opprett fremtidsfullmakt

Spar 5000,- sammenlignet med en tradisjonell advokat