Support er åpen mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00 | support@jurio.com | Tlf. 23 50 77 13
Alternate Text

Din versjon av [[BrowserName]] er utdatert og det er mulig at enkelte funksjoner på nettstedet ikke fungerer som de skal. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av Google Chrome.

Ignorer / lukk
Fullmakt
dokumentet ditt opprettes ...
10-15
Det tar cirka 10-15 fra start til slutt

Fullmakt

Noen ganger oppstår det situasjoner hvor du trenger hjelp fra andre for å utføre visse handlinger. Ved å opprette en fullmakt kan du gi en annen person rett til å foreta handlinger på dine vegne.

Hos LegalDesk

Pris: 299,-

Inkl. mva

Traditionel advokat

Spar kr. 1 500,-

Sammenlignet med en tradisjonell advokat

Tidsforbrug

10-15 min.

I reelt tidsforbruk

Innholdsfortegnelse

Hva er en fullmakt?

En fullmakt er en formell tillatelse som innebærer at en person (fullmektig) får myndighet til å opptre eller foreta handlinger på vegne av en annen person (fullmaktsgiver). I utgangspunktet er fullmektigens handlinger på vegne av fullmaktsgiveren rettslig bindende for fullmaktsgiveren.

Forskjellen på en fullmakt og en fremtidsfullmakt

En fullmakt er ikke det samme som en fremtidsfullmakt. En fullmakt trer i kraft når den er signert, mens en fremtidsfullmakt først trer i kraft når det bekreftes av en legeattest at fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser. En fremtidsfullmakt opprettes med sikte på fremtidig situasjon hvor en spesiell årsak gjør at fullmaktsgiveren ikke lenger kan ta beslutninger om egne forhold. Les mer om fremtidsfullmakt. 

Hvorfor burde du opprette en fullmakt?

Du kan med fordel opprette en fullmakt dersom du har behov for at en annen person opptrer på dine vegne, dersom du for eksempel trenger hjelp til å selge boligen din eller dersom du ikke har mulighet til å være til stede ved signering av en avtale. Les mer om å gi noen fullmakt til å representere deg på en generalforsamling eller et årsmøte

Det kan også være lurt å opprette en fullmakt dersom du selv eller noen du kjenner, på grunn av høy alder, har vanskelig for å ivareta sine egne daglige og økonomiske forpliktelser. I slike tilfeller vil en generell fullmakt bidra til å ivareta fullmaktsgiverens interesser og sørge for at vedkommendes behov og ønsker blir ivaretatt.

Jurios utvalg av ordinære fullmakter 

Retten til å handle på vegne av fullmaktsgiver kan enten være generell eller begrenset til visse handlinger eller forhold. En fullmakt kan opprettes for en spesiell anledning, eller den kan benyttes i flere ulike sammenhenger over en lengre periode.

Hos Jurio kan du opprette to ulike typer av ordinære fullmakter: 

Generell fullmakt

En generell fullmakt gir fullmektigen et relativt fritt handlingsrom, og fullmaktsgiveren må selv bestemme hvor stort handlingsrom fullmektigen skal ha. Dersom du oppretter en generell fullmakt vil fullmektigen ha rett til å foreta enhver handling på dine vegne. Dette inkluderer blant annet rett til å disponere over pengene dine eller selge fast eiendom. 

For å sikre at interessene dine blir ivaretatt, kan du imidlertid begrense en slik generell fullmakt. En generell fullmakt kan derfor konkretiseres og bestemme at enkelte handlinger skal være unntatt fra fullmakten.

Spesiell fullmakt

En fullmakt kan også begrenses til kun å gjelde en spesiell handling eller avgjørelse. Dersom du oppretter en slik spesiell fullmakt, vil fullmektigen kun ha rett til å utføre visse begrensede handlinger på dine vegne. En slik begrenset handling kan for eksempel innebære salg av fast eiendom eller at fullmektigen skal representere deg overfor en offentlig myndighet.

Dersom du kun har behov for bistand fra fullmektigen ved ett eller flere konkrete forhold, bør du opprette en spesiell fullmakt som gir en slik begrenset rett til å handle på dine vegne, da en generell fullmakt som utgangspunkt gir ubegrensede muligheter for fullmektigen.

Eksempel på Jurios fullmakt

Opprett fullmakt

Hvordan skal en fullmakt utformes?

En fullmakt kan være både skriftlig og muntlig. Av bevismessige grunner vil det imidlertid være lurt å utforme fullmakten skriftlig. En fullmakt vedrørende salg av fast eiendom eller en andel i et borettslag, og en fullmakt som gjelder representasjonsrett til en generalforsamling, må alltid være skriftlig.

Hva fullmakten må inneholde

Det er en rekke ulike forhold som fullmakten bør inneholde opplysninger om:

  • Hvem er fullmaktsgiver?
  • Hvem kan opptre på vegne av fullmaktsgiver?
  • Hvilke situasjoner omfattes av fullmakten? 
  • Kan fullmakten overføres til andre? 
  • Hvor lenge skal fullmakten være gyldig? 
  • Hvordan skal fullmakten tilbakekalles?
  • Underskrifter og datoer.

Dersom du velger å opprette en fullmakt hos Jurio kan du være sikker på at dokumentet møter dine ønsker og behov, samt at det oppfyller eventuelle lovkrav.

Opprett en fullmakt med Jurio

Hos Jurio kan du trygt og raskt opprette en fullmakt som er skreddersydd til dine ønsker og behov. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen og sørger for at dokumentet har et korrekt juridisk innhold. Når skjemaet er utfylt og betalingen gjennomført, mottar du straks fullmakten som er klar for signering. 

Klikk på 'Opprett fullmakt' for å komme i gang nå!

Fullmakt

Kan brukes til alle type ærender

Tar kun 10-15 min

Utviklet av jurister

Signer enkelt med BankID

+200 000 fornøyde kunder i Norden

100% fornøydgaranti

Kun 299,-

Inkl. mva

Opprett fullmakt

Spar 1500,- sammenlignet med en tradisjonell advokat