Support er åpen mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00 | support@jurio.com | Tlf. 23 50 77 13
Alternate Text

Din versjon av [[BrowserName]] er utdatert og det er mulig at enkelte funksjoner på nettstedet ikke fungerer som de skal. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av Google Chrome.

Ignorer / lukk
Samtykke til uskiftet bo
dokumentet ditt opprettes ...
5-10
Det tar cirka 5-10 fra start til slutt

Samtykke til uskiftet bo

Ønsker du å sitte i uskiftet bo med avdødes særkullsbarn? Da må særkullsbarna samtykke! Nedenfor kan du lese mer om hva uskiftet bo innebærer, og benytte Jurios digitale skjema til å opprette en samtykkeerklæring.

Hos LegalDesk

Pris: 399,-

Inkl. mva

Traditionel advokat

Spar kr. 2 000,-

Sammenlignet med en tradisjonell advokat

Tidsforbrug

5-10 min.

I reelt tidsforbruk

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

Vise mer Vis mindre

Hva betyr det å sitte i uskiftet bo?

Når en person dør, skal avdødes bo skiftes. Det betyr at avdødes gjeld skal gjøres opp, og at arven skal fordeles mellom arvingene. Gjenlevende ektefelle eller samboer kan imidlertid på visse betingelser velge å utsette arveoppgjøret. Ektefellen eller samboeren kan i stedet overta avdødes eiendeler uten å måtte fordele arven til førstavdødes arvinger, dersom vilkårene for dette er oppfylt. 

Uskiftet bo innebærer at skifte av avdødes eiendeler utsettes, og at avdødes samboer eller ektefelle som utgangspunkt sitter med formuen og har fri råderett over boet.

Kan ektefelle eller samboer sitte i uskiftet bo?

Gjenlevende ektefelle har rett til å sitte i uskiftet bo, og retten til å sitte i uskifte overfor felles barn er ubetinget. Det betyr at ektefellenes felles barn ikke kan nekte gjenlevende ektefelle å sitte i uskifte. Gjenlevende ektefelle har imidlertid ikke rett til å sitte i uskifte med avdødes særkullsbarn, med mindre særkullsbarna samtykker. Særkullsbarn er barn du har med en annen enn din nåværende ektefelle, samboer eller kjæreste.

I noen tilfeller har også samboere rett til å sitte i uskiftet bo. Vilkåret for dette er at gjenlevende samboer har, har hatt eller venter felles barn med avdøde. Les mer om samtykke til uskiftet bo for samboere

Hva omfatter uskifteboet?

Gjenlevende ektefelle kan sitte i uskiftet bo med ektefellenes felleseie. Gjenlevende ektefelle kan også sitte i uskiftet bo med avdødes særeie dersom dette er fastsatt i ektepakt eller testament, eller dersom arvingene samtykker til det. 

Gjenlevende samboer som har, har hatt eller venter felles barn med avdøde, har rett til å sitte i uskifte med felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig med innbo som tjente til felles bruk for samboerne. Samboeren har rett til å sitte i uskiftet bo også med andre eiendeler dersom det er fastsatt i testament, eller hvis arvingene samtykker. Les om gaver og forskudd på arv når man sitter i uskiftet bo

Opprett samtykke

Når trenger jeg samtykke til å sitte i uskiftet bo? 

Dersom gjenlevende ektefelle eller samboer ønsker å sitte i uskiftet bo med avdødes særkullsbarn, må særkullsbarna samtykke. I slike tilfeller må særkullsbarna samtykke til at gjenlevende ektefelle eller samboer kan sitte i uskiftet bo. Samtykket kan gis på forhånd eller etter at den førstavdøde har gått bort. Med Jurio kan du raskt, enkelt og til en rimelig pris opprette et samtykke i dag! 

Det kreves også samtykke fra arvingene dersom gjenlevende ektefelle ønsker å sitte i uskiftet bo med avdødes særeie, såfremt dette ikke er avtalt i ektepakt eller testament. Det samme gjelder for gjenlevende samboer som ønsker å sitte i uskiftet bo med andre eiendeler enn partenes felles bolig og innbo, og bil og fritidsbolig med innbo som tjente til felles bruk, såfremt dette ikke er avtalt i testament. Les om melding om uskiftet bo

Bortfall av retten til å sitte i uskiftet bo

Gjenlevende ektefelle eller samboers rett til å sitte i uskiftet bo faller bort hvis vedkommende gifter seg. En arving kan kreve at boet skiftes dersom lengstlevende har hatt samboer i minst to år, eller hvis lengstlevende har, har hatt eller venter felles barn med samboeren.

Kan jeg selge eiendommen når jeg sitter i uskiftet bo?

I utgangspunktet kan den lengstlevende som sitter i uskiftet bo forvalte verdiene som en hvilken som helst annen eier. Det innebærer at fast eiendom kan selges. Likevel er det et forbud mot “gavesalg”, som er salg av fast eiendom til underpris med hensikten om å gi bort en gave. 

Unntaket fra hovedregelen om fri rådighet, er dersom gaven eller “gavesalget” står i misforhold til boets verdi. 

Står i misforhold innebærer at den som sitter i uskifte kan overføre tidligere felles bolig fra et uskiftet bo, såfremt det ikke står i misforhold til boet. Hva som regnes som misforhold til boet er etter praksis ca. mellom 15-20% av boets fulle verdi. Likevel vil en vurdering av misforhold bero på en helhetlig konkret vurdering i forhold til boet. 

Til tross for dette kan gjenlevende ektefelle som sitter i uskifte gi bort eiendom til andre, dersom arvingene blir informert og gir sitt samtykke.

Opprett samtykke

Hva betyr det å skifte bo?

Å skifte betyr å “dele”. Det er den juridiske prosessen der arven avdøde etterlater seg, blir fordelt og overført videre til arvingene i tråd med lov eller testament. Dette innebærer ofte en verdivurdering av arvegodset, avgjørelse om fordelingen mellom arvingene og overførsel av disse verdiene. Prosessen om å skifte formue kan gjøres på to forskjellige måter, privat eller offentlig.

Hva betyr privat skifte? 

Dersom arven skal skiftes, er privat den mest vanlige måten å gjennomføre et skifte. En eller flere av arvingene er da ansvarlige for boet og dens fordeling. Det er også mulig å engasjere en advokat som utfører arbeidet med fordelingen av arven. 

Dette er vanligvis mindre kostbart enn å gjennomføre et offentlig skifte. Dersom man på egen hånd eller kun ved hjelp av en advokat klarer å bli enige om boets fordeling, er denne formen for skifte billigere og ofte mindre tidkrevende.

Hva betyr offentlig skifte?

Offentlig skifte innebærer at skifte foretas av tingretten. Her tar domstolene hånd om skifte etter arveretten og oppnevner en bobestyrer som styrer boet, dette er som regel en advokat. 

Dette kan ofte være en kostbar og tidkrevende prosess. Likevel er det flere grunner til at det foretas offentlig skifte, for eksempel når:

  • Det er større andel gjeld enn verdier i boet
  • Det er stor uenighet om fordelingen av boet mellom arvingene
  • Arvingene ikke ønsker å gjøre opp skifte av boet selv

Opprett samtykkeeklæring med Jurio 

Med Jurio kan du raskt og enkelt opprette samtykke til å sitte i uskiftet bo. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle inn vårt digitale skjema. Når skjemaet er ferdig utfylt og betalingen er gjennomført, mottar du det juridisk gyldige dokumentet umiddelbart!

Kom i gang nå ved å klikke på "Opprett samtykke i dag"!

Samtykke til uskiftet bo

Sikre lengstlevende samboer eller ektefelle

Tar kun 10-15 min

Motta dokumentet umiddelbart

Utviklet av jurister

100% fornøydgaranti

+200.000 fornøyde kunder i Norden

Kun 399,-

Inkl. mva

Opprett samtykke

Spar 2000,- sammenlignet med en tradisjonell advokat