Support er åpen mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00 | support@jurio.com | Tlf. 23 50 77 13
Alternate Text

Din versjon av [[BrowserName]] er utdatert og det er mulig at enkelte funksjoner på nettstedet ikke fungerer som de skal. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av Google Chrome.

Ignorer / lukk
Samboeravtale
dokumentet ditt opprettes ...
5-10
Det tar cirka 5-10 fra start til slutt

Samboeravtale 

Vurderer dere å flytte sammen, eller er dere allerede samboere uten å ha opprettet en samboeravtale? I slike tilfeller er det lurt å skrive en samboerkontrakt som regulerer de økonomiske forholdene i samboerskapet.

Hos LegalDesk

Pris: 999,-

Inkl. mva

Traditionel advokat

Spar kr. 3 000,-

Sammenlignet med en tradisjonell advokat

Tidsforbrug

5-10 min.

I reelt tidsforbruk

Innholdsfortegnelse

Hva er en samboeravtale?

En samboeravtale er en avtale mellom to samboere eller to personer som flytter sammen. Samboeravtalen regulerer partenes økonomiske forhold. Formålet med avtalen er å sikre ryddige økonomiske forhold under samboerskapet, men også å forhindre usikkerhet og konflikt ved et eventuelt brudd. 

Hvorfor burde dere opprette en samboeravtale? 

Det finnes ingen lov om samboerskap, og det er derfor særlig viktig å opprette en avtale som regulerer hvem som eier hva. En samboeravtale bør spesielt opprettes så snart samboerne vurderer å kjøpe større verdier som bolig, hytte, bil og lignende. Det er også smart å skrive en samboerkontrakt dersom samboerne tar opp lån sammen. 

Ved å skrive en samboerkontrakt unngår man konflikter rundt de økonomiske forholdene ved samboerskapet, og avtalen vil skape forutsigbarhet for partene. Les om samboerkontrakt mellom venner.

Ulemper ved å ikke ha en samboeravtale

Mangel på en samboerkontrakt kan særlig skape problemer ved et eventuelt samlivsbrudd. I slike tilfeller er det derfor viktig å ha en klar og fullstendig avtale som regulerer hvem av partene som eier hva, hvem som er ansvarlig for eventuell gjeld og andre viktige forhold rundt samboerskapets opphør. Noen av disse hensynene kan også gjøre seg gjeldende dersom den ene samboeren dør. 

Hvorfor bør samboere opprette et gjensidig testament? 

Samboere uten felles barn har ingen lovbestemt rett til å arve hverandre. For samboere med felles barn, eller som har hatt eller venter barn sammen, er den lovbestemte retten til å arve hverandre begrenset. I slike tilfeller har lengstlevende samboer kun rett til en arv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Les mer om hva som kan avtales i en samboeravtale og hvorfor samboere bør opprette et gjensidig testament.

Hvem kan opprette en samboeravtale?

Alle som er eller skal bli samboere kan skrive en samboerkontrakt. En samboeravtale er først og fremst aktuelt for to samboere som er i et kjærlighetsforhold, men i noen tilfeller kan det også være lurt å utforme en samboerkontrakt dersom du leier eller har kjøpt en bolig i fellesskap med en venn. Det er ikke tale om et samboerskap dersom partene er gift med hverandre. 

Eksempel på Jurios samboeravtale

Opprett samboeravtale

Hvordan skal en samboeravtale utformes? 

Det er ingen formelle krav til en samboeravtale. En samboeravtale bør imidlertid inngås skriftlig, siden avtalen vil fungere som dokumentasjon og bevis dersom det senere oppstår usikkerheter om hva man har avtalt. Samboeravtalen bør også dateres og signeres av begge parter. 

Hva bør en samboeravtale inneholde?

En samboerkontrakt kan variere i både form og innhold. Da det er store variasjoner med hensyn til økonomi og eierforhold i ulike samboerforhold, må avtalen tilpasses individuelt i hvert enkelt tilfelle. 

Det kan likevel oppstilles noen hovedpunkter som vil være naturlig å regulere i en samboerkontrakt: 

  • Hvem av samboerne som eier hva.
  • Hvilke eiendeler samboerne eier sammen og informasjon om hvor stor eierandel den enkelte samboer eier.
  • Har noen av samboerne gjeld, og er det tatt opp lån i fellesskap?
  • Forpliktelser samboerne har overfor hverandre, eksempelvis hva som skjer dersom den ene parten skal ut i ulønnet permisjon.
  • Fordeling av utgifter.
  • Fordelingen av verdifulle eiendeler og gjeld ved et eventuelt opphør av samboerforholdet. 

Les Jurios mal til samboeravtale her

Opprett en samboerkontrakt med Jurio

Med Jurio kan du opprette en skreddersydd samboerkontrakt som dekker deres behov og ønsker. Avtalen opprettes automatisk etter at dere har svart på de ulike spørsmålene i formularet vårt. Når betalingen er fullført kan avtalen enkelt signeres digitalt ved hjelp av BankID, eller den kan skrives ut og signeres for hånd. 

Klikk på knappen under for å komme i gang nå!

Samboeravtale

Sikre ryddige økonomiske forhold under samboerskapet

+200.000 fornøyde kunder i Norden

Samme kvalitet som hos advokat

Motta dokumentet umiddelbart

Utviklet av jurister

100% fornøydgaranti

Kun 999,-

Inkl. mva

Opprett samboeravtale

Spar 3000,- sammenlignet med en tradisjonell advokat