Support er åpen mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din versjon av [[BrowserName]] er utdatert og det er mulig at enkelte funksjoner på nettstedet ikke fungerer som de skal. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av Google Chrome.

Ignorer / lukk
Skriftlig oppsigelse
dokumentet ditt opprettes ...
5
Det tar cirka 5 fra start til slutt

Skriftlig oppsigelse fra arbeidstaker

Det enkleste er å si opp jobben skriftlig, men å formulere seg kan være en utfordring. Med Jurios enkle skjema kan du raskt og enkelt opprette en skriftlig oppsigelse - helt gratis!

Hos LegalDesk

Pris: GRATIS

Hos Jurio

Traditionel advokat

Spar kr. 500,-

Sammenlignet med en tradisjonell advokat

Tidsforbrug

5 min.

I reelt tidsforbruk

Innholdsfortegnelse

Må jeg levere en skriftlig oppsigelse?

Det er ikke et krav at arbeidstakers oppsigelse må være skriftlig. En muntlig oppsigelse fra arbeidstaker vil derfor også være gyldig. Ved en muntlig oppsigelse fra arbeidstakers side blir det et bevisspørsmål om oppsigelsen er gitt eller ikke. I en slik situasjon har arbeidstaker bevisbyrden for at oppsigelsen er gitt. Det er derfor alltid en god ide å levere en skriftlig oppsigelse til arbeidsgiver, da denne dokumenterer at oppsigelsen har funnet sted. På denne måten unngår man at det oppstår tvil om hvorvidt oppsigelsen er gitt eller ikke. 

Hva må min skriftlige oppsigelse inneholde?

Før du skriver oppsigelsen din er det lurt å sjekke arbeidskontrakten. Denne kan inneholde viktige opplysninger om ansettelsesforholdet, for eksempel opplysninger om oppsigelsesfrister, ferie, overtidsbetaling og pensjon. 

Loven inneholder ingen spesifikke formkrav til hva en oppsigelse fra arbeidstakers side må inneholde, og det gjelder ingen formelle krav til oppsigelsens innhold. Det er heller ikke et krav om at oppsigelsen må begrunnes. Det er valgfritt om oppsigelsen skjer på e-post, SMS eller som utskrift. Oppsigelsen bør imidlertid alltid være så klart formulert at det ikke er tvil om at arbeidstaker sier opp ansettelsesforholdet. 

Vi anbefaler at oppsigelsen som minimum alltid inneholder: 

  • Navnet ditt og navnet på arbeidsgiver. 
  • Dato for dagen du leverer oppsigelsen.
  • En setning eller to om at du ønsker å si opp stillingen din. 
  • Dato for din siste arbeidsdag (med utgangspunkt i oppsigelsestiden din). 
  • Informasjon om eventuell utestående lønn, feriepenger, bonus og utgifter som skal refunderes til deg i forbindelse med oppsigelsen. 
  • Underskriften din. 

Opprett skriftlig oppsigelse

Hvor lang er oppsigelsestiden?

Oppsigelsestiden, eller oppsigelsesfristen, er perioden fra oppsigelsen blir gitt til fratredelse av stillingen skjer og arbeidstakers arbeid opphører. Dette innebærer at du ikke kan stoppe med å arbeide samme dag som arbeidsforholdet blir oppsagt, med mindre særlig er avtalt mellom deg og arbeidsgiver. 

Vanligvis står oppsigelsestiden i ansettelseskontrakten. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, gjelder det som  hovedregelen en gjensidig oppsigelsestid på èn måned. Dette er likevel kun et utgangspunkt, da oppsigelsestiden også vil avhenge av hvor lenge arbeidstakeren har vært ansatt i virksomheten. 

I tabellen under kan du se en oversikt over lovens regler for oppsigelsestid når arbeidstaker sier opp stillingen sin selv. Det er viktig å være oppmerksom på at disse reglene kun gjelder dersom annet ikke er avtalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Oppsigelsestiden løper som hovedregel fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted, med mindre annet er særlig avtalt. Les mer om oppsigelsestidens lengde.

Hva gjelder under oppsigelsestiden?

Selv om du har sagt opp stillingen din, består arbeidsforholdet i oppsigelsestiden. Dette innebærer at arbeidstaker som hovedregel ikke bare har rett til å motta lønn, men også rett og plikt til å arbeide ut oppsigelsestiden. Arbeidsforholdet er derfor ikke avsluttet før oppsigelsestiden er utløpt, med mindre annet er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Krav på attest?

Arbeidstaker som sier opp stillingen sin har krav på en skriftlig attest fra arbeidsgiver. Denne attesten skal som minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn og fødselsdato, samt informasjon om hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet. 

Opprett en skriftlig oppsigelse med Jurio

Hos Jurio kan du opprette en skriftlig oppsigelse som inneholder alle de forholdene som en oppsigelse bør inneholde, helt gratis! Fyll ut formularet ved å svare på spørsmålene, og deretter vil du straks motta din skriftlige oppsigelse som er klar til å bli levert til arbeidsgiveren din. 

Skriftlig oppsigelse

Opprett og motta på under 5 minutter

Opprett oppsigelse gratis

Ingen skjulte gebyrer

Utviklet av jurister

Signer med BankID

+200.000 fornøyde kunder i Norden

GRATIS

Opprett skriftlig oppsigelse

Spar 500,- sammenlignet med en tradisjonell advokat