Support er åpen mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din versjon av [[BrowserName]] er utdatert og det er mulig at enkelte funksjoner på nettstedet ikke fungerer som de skal. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av Google Chrome.

Ignorer / lukk
Testament
dokumentet ditt opprettes ...
10-15
Det tar cirka 10-15 fra start til slutt

Hva er særeie?

Som hovedregel er formuesforholdet mellom ektefeller felleseie. Dersom ektefellene ikke ønsker å ha felleseie, kan de avtale særeie. Les mer om dette nedenfor.

Hos LegalDesk

Pris: 1 499,-

Inkl. mva

Traditionel advokat

Spar kr. 5 000,-

Sammenlignet med en tradisjonell advokat

Tidsforbrug

10-15 min.

I reelt tidsforbruk

Innholdsfortegnelse

Hva er særeie?

Som hovedregel er formuesforholdet mellom ektefeller felleseie. Felleseie innebærer at verdier som to ektefeller erverver underveis i ekteskapet skal deles likt ved eventuell oppløsning av ekteskapet eller ved den enes død. 

Dersom ektefellene ikke ønsker å ha felleseie, kan de avtale særeie. Dette innebærer at det de eier eller skaffer seg i løpet av ekteskapet, avtales å være unntatt fra delingen ved eventuell oppløsning av ekteskapet.

Hvilke særeieordninger kan avtales?

En avtale om særeie må imidlertid skje i form av en såkalt ektepakt for at avtalen er gyldig. Ektefeller kan ved ektepakt avtale fullstendig særeie eller delvis særeie. Fullstendig særeie innebærer at alt det partene eier eller senere erverver skal være fullstendig unntatt fra deling. Delvis særeie omfatter kun den ene ektefellens formue eller deler av den enes eller begges formuer. 

En avtale om delvis særeie kan knyttes opp mot enkelte gjenstander eller et bestemt beløp. Det kan for eksempel avtales at den ene ektefellens verdier opp til 1 000 000 kr skal unntas deling med den andre ektefellen, ved oppløsning. Det kan også avtales at ektefellenes verdier opp til 1 000 000 kr er felleseie og overskytende formue er særeie.  

Det kan også avtales brøkdelssæreie. Brøken kan være knyttet til den enes formue eller bestemte gjenstander. Dersom den ene ektefellen har større tilknytning til en hytte kan det avtales at  ⅓  av hytten er særeie, mens de resterende ⅔ er felleseie.

Hva skjer ved samlivsbrudd?

Hvis ektefellene har avtalt helt eller delvis særeie skal de ved ekteskapets opphør fordele formuen etter hva som er avtalt i ektepakten. Hvis ektefellene har avtalt full eller delvis særeie skal den aktuelle delen av formuen som er særeie, holdes utenfor deling. Hvis ektefellene ikke har avtalt særeie, er ektefellenes formue felleseie og skal deles likt mellom ektefellene.

Særeie ved arv

Det er ingen begrensninger på hva man kan gi i gave. En giver eller arvelater kan dermed bestemme at en arv skal være den ene ektefellens hele eller særeie. Det kan være lurt at det er bestemt av giver at en arvesum skal være den ene ektefellens særeie. Da vil arven holdes utenfor deling ved oppgjøret. Les om hvordan man skriver et testament.  

Hvem arver særeie ved død?

Særeieavtaler gjelder ved ekteskapets opphør, enten om det skjer ved brudd eller den ene ektefellens død. Ektefellene kan også bestemme at en formue skal være særeie ved live og felleseie ved død. Det vil si at hvis ekteskapet opphører ved separasjon blir formuen den ene ektefellens særeie. Hvis ekteskapet opphører ved den enes død blir formuen felleseie. Da vil gjenlevende ektefelle arve formuen. 

Hvordan opprette særeie?

En avtale om særeie kan inngås under ekteskapet eller i forkant av ekteskapet. Avtaler om særeie skal inngås i ektepakts form. Det vil si at den må være skriftlig. I tillegg må ektepakten bevitnes av to vitner som er godkjente av ektefellene. Vitnene må være myndige og ved full sans og samling. De må være tilstede når ektefellene samtidig underskriver ektepakten eller vedkjenner seg sin tidligere underskrift. Vitnene må signere ektepakten mens ektefellene er tilstede. En ektepakt som bare er til fordel for den ene ektefellen, er gyldig selv om ektefellen som tilgodeses ikke har medvirket til inngåelsen av ektepakten.

En ektepakt bør også tinglyses i Ektepaktregisteret. Tinglysing i Ektepaktregisteret gir rettsvern mot ektefellens kreditorer.

Se eksempel på Jurios testament

Kan man sitte i uskiftet bo med særeie?

Utgangspunktet er at en gjenlevende ektefelle ikke har rett til å sitte i uskiftet bo med den andre ektefelles særeie. Det kan imidlertid avtales mellom ektefellene at det skal være adgang til det. Avtalen kan begrenses til at den lengstlevende ektefellen kun har adgang til deler av avdødes særeie. 

Hvis den gjenlevende ektefellen sitter i uskifte med avdødes særeie, vil også den gjenlevendes særeie inngå i boet. 

Opprett et gjensidig testament med Jurio

Med Jurio kan dere på kun 10-15 minutter opprette et juridisk gyldig gjensidig testament som er tilpasset deres ønsker og behov. Det eneste dere trenger å gjøre er å fylle ut vårt digitale skjema ved å svare på spørsmålene. Når skjemaet er ferdig utfylt og betalingen er gjennomført, mottar dere testamentet umiddelbart. Testamentet er da klart for signering. 

Klikk på "Opprett testament" for å komme i gang nå! 

Testament

For enslige, samboere og ektefeller

Opprett testament på 10-15 min

Vi hjelper deg hele veien

Motta dokumentet umiddelbart

+200.000 fornøyde kunder i Norden

100% fornøydgaranti

Kun 1 499,-

Inkl. mva

Opprett testament

Spar 5000,- sammenlignet med en tradisjonell advokat