Support er åpen mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00 | support@jurio.com | Tlf. 23 50 77 13
Alternate Text

Din versjon av [[BrowserName]] er utdatert og det er mulig at enkelte funksjoner på nettstedet ikke fungerer som de skal. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen av Google Chrome.

Ignorer / lukk
Testament
dokumentet ditt opprettes ...
10-15
Det tar cirka 10-15 fra start til slutt

Arveloven

Er du usikker på hva som skjer med eiendelene og formuen din når du dør? I artikkelen nedenfor kan du lese mer om hvem som har en lovbestemt rett til arv, og om hvordan arven fordeles mellom arvingene.

Hos LegalDesk

Pris: 1 499,-

Inkl. mva

Traditionel advokat

Spar kr. 5 000,-

Sammenlignet med en tradisjonell advokat

Tidsforbrug

10-15 min.

I reelt tidsforbruk

Innholdsfortegnelse

Hvor finner jeg reglene om arv?

Reglene om arv fremgår av arveloven. Arveloven inneholder generelle regler om hva som skal skje med avdødes eiendeler og formue, for eksempel regler om hvem som har rett til arv, i hvilken rekkefølge arven skal fordeles og hvor stort beløp hver av arvingene har rett til å arve. Les om den nye arveloven

Hvem er arving etter arveloven? 

Hvem som har rett til arv etter arveloven avgjøres etter ulike arvegangsklasser, og om avdøde har en gjenlevende ektefelle eller ikke. Du kan lese mer om hvordan arven skal fordeles nedenfor. 

Første arvegangsklasse

Hvis arvelateren etterlater seg livsarvinger, fordeles arven mellom disse. Arvelaterens livsarvinger utgjør første arvegangsklasse, og består av avdødes barn, barnebarn, oldebarn og så videre. Arvelaterens barn har førsteprioritet på arven, og arven fordeles likt mellom barna. 

Hvis et av barna har gått bort, går dette barnets del av arven til barnets egne livsarvinger med lik andel på hver gren. Det betyr at hvis det avdøde barnet har egne barn, fordeles denne delen av arven likt mellom avdøde sine barns barn, altså arvelaterens barnebarn. 

Dersom et av arvelaterens barn har gått bort og ikke etterlater seg egne livsarvinger, går dette barnets del av arven til avdødes andre barn eller deres livsarvinger med lik del på hver gren. 

Andre arvegangsklasse

Hvis arvelateren ikke har livsarvinger som nevnt ovenfor, går arven videre til andre arvegangsklasse. Andre arvegangsklasse består av avdødes foreldre, søsken, nevøer, nieser og så videre. 

Hvis arvelaterens foreldre lever, arver foreldrene likt. Dersom den ene forelderen er død, går denne forelderens del av arven til hans eller hennes livsarvinger med lik andel på hver gren. Dette vil i første rekke være forelderens barn, altså arvelaterens søsken. Hvis et av arvelaterens søsken har gått bort, går søskenets del av arven til hans eller hennes livsarvinger med lik del på hver gren. 

Dersom den ene av foreldrene er død og ikke etterlater seg livsarvinger, går hele arven til den andre forelderen eller til hans eller hennes livsarvinger med lik andel på hver gren. 

Tredje arvegangklasse

Hvis arvelateren verken har arvinger etter første eller andre arvegangsklasse, går arven til tredje arvegangsklasse. Tredje arvegangsklasse består av arvelaterens besteforeldre og deres livsarvinger, det vil si arvelaterens tanter, onkler og søskenbarn. De siste arvingene er søskenbarn som overlever avdøde. Søskenbarn som har gått bort og søskenbarns barn arver ikke. 

Ektefellens arverett

Den lengstlevende ektefellen har etter loven rett til en minstearv. Ektefellens minstearv avhenger av om arvelateren etterlater seg livsarvinger eller ikke. Dersom arvelateren etterlater seg livsarvinger har ektefellen krav på en firedel av arven, men likevel minst et beløp som tilsvarer fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Hvis arvelateren ikke etterlater seg livsarvinger har ektefellen krav på halvparten av arven, men likevel minst et beløp som tilsvarer seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2023 er 118 620 kroner.

Jeg ønsker en annen arvefordeling enn den som fremgår av loven

Hvis du ønsker at arven din skal fordeles på en annen måte enn det som fremgår av arvelovens regler, må du opprette et testament. Dette gjelder særlig hvis du ønsker å tilgodese noen andre enn de som har en lovbestemt rett til å arve, eller hvis du ønsker å øke eller begrense ektefellens minstearv eller livsarvingenes pliktdelsarv.

Samboers arverett

Det samme gjelder dersom du ønsker å sikre lengstlevende samboers arverett, siden samboere som har, har hatt eller venter barn kun har en begrenset rett til å arve etter arvelovens regler. Samboere uten felles barn har ingen arverett. 

For ektefeller og samboere kan det være en god idé å opprette et gjensidig testament. Les mer om gjensidige testamenter. 

Eksempel på Jurios testament

Opprett et testament med Jurio

Når du oppretter et testament med Jurio kan du være sikker på at testamentet er juridisk gyldig, inneholder all nødvendig informasjon og at det er tilpasset dine ønsker og behov. 

Kom i gang nå ved å klikke på 'Opprett testament'!

Testament

For enslige, samboere og ektefeller

Opprett testament på 10-15 min

Vi hjelper deg hele veien

Motta dokumentet umiddelbart

+200.000 fornøyde kunder i Norden

100% fornøydgaranti

Kun 1 499,-

Inkl. mva

Opprett testament

Spar 5000,- sammenlignet med en tradisjonell advokat