Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Äktenskapsförord

 

 

Ni börjar nu skapa ert äktenskapsförord. Svara på våra frågor, så skapas dokumentet automatiskt baserat på era svar.

 
Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss i chatten, genom e-post till kontakt@jurio.com, eller på telefonnummer 08-446 889 49.

 
Tryck på 'Vidare' för att komma igång!

Välj det alternativ som stämmer överens med er nuvarande situation.

Fyll i era för- och efternamn nedan.

Fyll i era nuvarande för- och efternamn nedan. Även om båda eller någon av er ska byta efternamn när ni gifter er, ska ni fortfarande använda era nuvarande efternamn. Om ni redan hunnit ansöka om namnbyte hos Skatteverket, och fått ansökan registrerad, ska ni använda det nya efternamnet.

Make/Maka


Make/Maka

Har ni redan ett äktenskapsförord?

Välj om och redan har skrivit ett äktenskapsförord sedan tidigare.

 

Tänk på! Datumet borde stå skrivet på ert tidigare äktenskapsförord. Om ni undertecknade ert tidigare äktenskapsförord på två olika dagar, ska ni välja det senare datumet. Om ni inte hittar ert äktenskapsförord, kan ni vända er till Skatteverket och få ut en kopia, som registrerar alla äktenskapsförord i Sverige.


Ersätta tidigare äktenskapsförord

Ni kan nu välja om ert nya äktenskapsförord helt eller delvis ska ersätta det förra. Om ert nya äktenskapsförord helt ersätter det tidigare, kommer ingenting som står i det tidigare äktenskapsförordet att gälla längre.

Väljer ni däremot att endast delvis ersätta det tidigare äktenskapsförordet, kommer båda gälla. I frågor där det nya och det tidigare äktenskapsförordet “krockar” och säger emot varandra får det nya äktenskapsförordet företräde. På så vis blir det nya äktenskapsförordet ett tillägg eller en ändring i det tidigare äktenskapsförordet.

 

Ni har ett äktenskapsförord sedan tidigare, men vill skapa ett nytt. Vi rekommenderar att ni läser igenom ert gamla äktenskapsförord innan ni börjar bygga det nya. 

Först får ni välja om ni vill göra all egendom till giftorättsgods. Detta kan ni göra om ni ångrar ert tidigare äktenskapsförord och tycker det är mer rättvist att dela lika på er egendom istället. Effekten blir densamma som om ni aldrig hade skrivit ett äktenskapsförord från första början. 

Tänk på! Vissa saker undantas alltid från en bodelning. Några exempel på sådana saker är personliga kläder och arv eller gåvor som någon av er fått med villkor att det ska vara enskild egendom.

Här ska ni välja vad som ska vara enskild egendom. Vid en skilsmässa behåller ni enskild egendom för er själva och slipper dela på den. Om någon av er går bort kommer den enskilda egendomen inte ingå i en bodelning. Det som inte blir enskild egendom kallas för giftorättsgods och ingår som huvudregel i en bodelning. 

Även egendom som ni äger tillsammans, som en fastighet ni äger hälften av var, kan göras till enskild egendom. Då behåller ni varsin hälft av fastigheten.

Vi erbjuder tre olika upplägg för vad som ska vara enskild egendom. De förklaras nedanför:1. Allt ska vara enskild egendom.

Detta betyder att allt ni äger, och kommer äga i framtiden, ska vara enskild egendom. En fördel med detta alternativ är att ni slipper göra en bodelning om ni i framtiden skiljer er. Sådant ni har köpt tillsammans kommer ni bli delägare till.


 
2. Det ni förvärvat före äktenskapet ska vara enskild egendom.

Vid en skilsmässa behåller ni allt det som ni ägde innan äktenskapet för er själva. Det som ni köpt, tjänat eller fått efter att ni gift er kommer däremot vara giftorättsgods och som huvudregel ingå i en bodelning.3. Vissa utvalda saker ska vara enskild egendom.

Med detta alternativ kan ni välja ut specifika saker som ska vara enskild egendom. Det kan till exempel vara den ena makens segelbåt eller den andra makens personbil. Det ni inte gör till enskild egendom kommer vara giftorättsgods och som huvudregel ingå i en bodelning.


 

Exempel: äger en villa sedan innan hen träffade . Kort efter att de träffas flyttar in i villan, och ett par år senare gifter de sig. Efter att de gift sig köper även ett sommarhus för sina egna pengar, som de båda använder. ärver även en större summa pengar från sin avlidne far. I händelse av skilsmässa kommer allt som makarna äger vara enskild egendom. Därmed slipper dela med sig av villan, sommarhuset och arvet.

Exempel: Låt oss säga att äger ett hus och har fått ett arv innan äktenskapet. I händelse av skilsmässa kommer huset, arvet och allt annat ni ägde innan ni gifte er vara enskild egendom och undantas från en bodelning. Allt som ni förvärvat efter dagen ni gifte er kommer vara giftorättsgods och ingå i bodelningen.

Exempel: Om äger ett hus som görs till enskild egendom, och har ett sparkonto på 500 000 kr som också görs till enskild egendom, kommer både huset och sparkontot undantas från bodelning. Däremot kommer allt annat som ni äger vara giftorättsgods, och därmed ingå i en bodelning.

Vissa utvalda saker som enskild egendom

Ni har valt att vissa saker ska vara enskild egendom, medan allt annat ni äger fortsätter vara giftorättsgods. Här kan ni välja vad som ska vara en av makarnas enskilda egendom.

För pengar, aktier eller pensionsrättigheter finns vissa begränsningar. Ni kan bara göra pengar, pensionsrättigheter och aktier som ni äger just nu till enskild egendom. Det går alltså inte att välja att "alla pengar som finns på ett visst bankkonto nu och i framtiden, ska vara enskild egendom". Det går inte heller att välja att "alla mina aktier som jag har nu och som jag köper i framtiden ska vara enskild egendom".

Om ni vill att framtida pengar, aktier, pensionsrättigheter m.m. ska vara enskild egendom, kan ni gå tillbaka i formuläret till sidan "Enskild egendom". Där kan ni välja att "Allt ska vara enskild egendom". På så vis kommer allt ni äger idag, såväl som allt ni kommer äga i framtiden, att vara enskild egendom.

____________________________________________________

Egendom nr.1

Gör så här:

Fyll i uppgifterna om bostadsrätten och s andel av bostadsrätten nedan. Du hittar din bostadsrättsförenings namn i bostadsrättens köpekontrakt, eller sannolikt på någon skylt i trapphuset.

%

Gör så här:

Börja med att ange bankens namn och det bankkonto där dina sparade pengar finns. Tänk på att du kan inte välja att pengar som finns på ett gemensamt bankkonto ska vara enskild egendom. Det kontot du väljer ska bara ha tillgång till.

Du kan inte bestämma att alla pengar som i framtiden kommer överföras till bankkontot ska vara enskild egendom, eftersom det lätt kan skapa problem. Istället kan du bara bestämma att alla pengar som finns på kontot när ni undertecknar äktenskapsförordet ska vara enskild egendom. Om ni är blivande makar, är det istället pengarna på bankkontot den dagen ni gifter er som räknas.

kr.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. Det beloppet som finns på bankkontot på brytdagen är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

Exempel för gifta makar: Tim och Tove är gifta sedan flera år tillbaka. Eftersom Tove har fått ett välbetalt jobb och sparat 200 000 kr på ett eget bankkonto, vill hon att hon ska få behålla sparpengarna för sig själv vid en skilsmässa. Tim tycket det låter rättvist, och de skriver ett äktenskapsförord. Tove väljer att hennes sparpengar på bankkontot hos Nordea om 200 000 kr ska bli enskild egendom. Det är sparpengarna som finns på kontot den dagen som äktenskapsförordet undertecknas som gäller. Tove kommer därmed få behålla sparpengarna om 200 000 kr för sig själv vid en eventuell skilsmässa.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. Det beloppet som finns på bankkontot på brytdagen är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

Exempel för blivande makar: Sara och Matti ska gifta sig. Sara har sparat 300 000 kr på ett eget sparkapitalkonto hos Handelsbanken. Sara vill säkerställa att hon behåller sparpengarna för sig själv om äktenskapet skulle ta slut. De skriver äktenskapsförordet två veckor innan det är dags för vigsel. Hon väljer att hennes sparkapital på sparkapitalkontot hos Handelsbanken ska vara enskild egendom. Det är pengarna som finns på kontot på själva dagen de ingår äktenskap som räknas. Om de skiljer sig får Sara behålla pengarna för sig själv. Allt annat de äger kommer vara giftorättsgods och ingå i bodelning.

Gör så här:

Fyll i uppgifterna om fastigheten och s andel av fastigheten nedan. En fastighetsbeteckning skrivs vanligen i formatet "ORT NAMN 1:1". Om du inte känner till din fastighetsbeteckning, kan du använda dig av Lantmäteriets söktjänst för att hitta den. Där kan du söka på bostadens adress för att få fram fastighetsbeteckningen.

%

Gör så här:

Välj bolagsform och fyll i företagets namn och organisationsnummer. Om ditt företag är en enskild firma, är ditt företags organisationsnummer detsamma som ditt personnummer. 

Det är de aktierna du har i aktiebolaget idag, eller den andelen du har i handelsbolaget idag, som blir enskild egendom. Om du i framtiden exempelvis tecknar nya aktier, blir alltså de nya aktierna inte enskild egendom med hjälp av detta äktenskapsförord.

Om du har ett aktiebolag, och i framtiden gör en nyemission och på så sätt utökar ditt aktieinnehav, rekommenderar vi att du uppdaterar ditt äktenskapsförord. Om företaget byter bolagsform i framtiden, till exempel om företaget ombildas från enskild firma till aktiebolag, rekommenderar vi också att ni uppdaterar ert äktenskapsförord. På sådant sätt kan ni säkerställa att företaget kommer vara enskild egendom även efter ombildningen.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De aktier eller den andel i företaget som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida aktier i företaget. Om förvärvar nya aktier eller utökar sin andel i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya aktierna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De aktier eller den andel i företaget som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida aktier i företaget. Om förvärvar nya aktier eller utökar sin andel i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya aktierna till enskild egendom. 

Gör så här:

Fyll i det konto där dina värdepapper finns, samt vilken bank som tillhandahåller kontot. Det kontot du väljer ska bara ha tillgång till. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Du kan inte bestämma att värdepapper som i framtiden förvärvas på kontot ska vara enskild egendom. Det är alltså bara ditt nuvarande innehav på ditt investeringssparkonto, kapitalförsäkring, eller aktie- och fondkonto som skyddas från att ingå en framtida bodelning.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Gör så här:

Pensionssparande kan göras till enskild egendom. Om ditt pensionssparande sker i tjänstepension, i pensionsförsäkring, eller i individuellt pensionssparande (IPS), kan du välja ett av alternativen nedan.

Det finns andra sätt att spara till pensionen än de ovan nämnda. Till exempel kan du spara i ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring (KF) eller i ett aktie- och fondkonto (AF). Eftersom dessa typer av konton inte har en "spärr" på det sättet att du kan ta ut pengarna när du vill, har vi sorterat in dem under alternativet "Värdepapper". Du kan därför gå tillbaka ett steg och välja "Värdepapper" om du vill göra något av dessa kontotyperna till enskild egendom.

Om din arbetsgivare äger din tjänstepension behöver den vanligtvis inte göras till enskild egendom. De fallen där tjänstepensionen behöver göras till enskild egendom, är exempelvis när du själv har ett bestämmande inflytande över din tjänstepension. Detta kan till exempel vara om du löneväxlar, eller om du driver ett fåmansföretag och själv bestämmer över din tjänstepension.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De pensionsrättigheter som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De pensionsrättigheter som har intjänat på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Gör så här:

Fyll själv i vad du vill göra till enskild egendom. Den egendom du beskriver måste vara klar och individualiserad. Du bör därmed skriva att en samling av föremål, t.ex. en konstsamling, ska vara enskild egendom. När du beskriver egendomen, behöver den anges så detaljerat som möjligt. Det räcker förmodligen inte att du skriver att "den gröna tavlan i vardagsrummet" ska vara enskild egendom. Istället behöver du ange så detaljera de uppgifter som möjligt. Till exempel kan du ange tavlans namn, konstnärens namn, vilken målarfärg som används (olja, akryl etc.), om det är en kopia eller ett original, året den införskaffades av dig, året konstnären målade tavlan m.m.

OBS! Det finns vissa gränser för att vad som får göras till enskild egendom. Nedan följer ett par saker att tänka på:

 1. Du får endast bestämma att sådan egendom som tillhör ska vara hens enskild egendom. Du kan alltså inte ange att något som tillhör ska vara s enskilda egendom.
 2. Skulder kan inte göras till enskild egendom. Däremot kommer skulder kopplade till enskild egendom, såsom ett bolån till en fastighet som är enskild, inte att räknas med i en bodelning.
 3. Du kan inte välja att ett framtida innehav på ett bankkonto, pensionsfond, aktiekonto, investeringssparkonto eller liknande ska vara enskild egendom. Du kan endast bestämma att ditt nuvarande innehav idag ska vara enskild egendom.

 Egendom nr. 2

Gör så här:

Fyll i uppgifterna om fastigheten och s andel av fastigheten nedan. En fastighetsbeteckning skrivs vanligen i formatet "ORT NAMN 1:1". Om du inte känner till din fastighetsbeteckning, kan du använda dig av Lantmäteriets söktjänst för att hitta den. Där kan du söka på bostadens adress för att få fram fastighetsbeteckningen.

%

Gör så här:

Fyll i uppgifterna om bostadsrätten och s andel av bostadsrätten nedan. Du hittar din bostadsrättsförenings namn i bostadsrättens köpekontrakt, eller sannolikt på någon skylt i trapphuset.

%

Gör så här:

Börja med att ange bankens namn och det bankkonto där dina sparade pengar finns. Tänk på att du kan inte välja att pengar som finns på ett gemensamt bankkonto ska vara enskild egendom. Det kontot du väljer ska bara ha tillgång till.

Du kan inte bestämma att alla pengar som i framtiden kommer överföras till bankkontot ska vara enskild egendom, eftersom det lätt kan skapa problem. Istället kan du bara bestämma att alla pengar som finns på kontot när ni undertecknar äktenskapsförordet ska vara enskild egendom. Om ni är blivande makar, är det istället pengarna på bankkontot den dagen ni gifter er som räknas.

kr.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. Det beloppet som finns på bankkontot på brytdagen är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

Exempel för gifta makar: Tim och Tove är gifta sedan flera år tillbaka. Eftersom Tove har fått ett välbetalt jobb och sparat 200 000 kr på ett eget bankkonto, vill hon att hon ska få behålla sparpengarna för sig själv vid en skilsmässa. Tim tycket det låter rättvist, och de skriver ett äktenskapsförord. Tove väljer att hennes sparpengar på bankkontot hos Nordea om 200 000 kr ska bli enskild egendom. Det är sparpengarna som finns på kontot den dagen som äktenskapsförordet undertecknas som gäller. Tove kommer därmed få behålla sparpengarna om 200 000 kr för sig själv vid en eventuell skilsmässa.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. Det beloppet som finns på bankkontot på brytdagen är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

Exempel för blivande makar: Sara och Matti ska gifta sig. Sara har sparat 300 000 kr på ett eget sparkapitalkonto hos Handelsbanken. Sara vill säkerställa att hon behåller sparpengarna för sig själv om äktenskapet skulle ta slut. De skriver äktenskapsförordet två veckor innan det är dags för vigsel. Hon väljer att hennes sparkapital på sparkapitalkontot hos Handelsbanken ska vara enskild egendom. Det är pengarna som finns på kontot på själva dagen de ingår äktenskap som räknas. Om de skiljer sig får Sara behålla pengarna för sig själv. Allt annat de äger kommer vara giftorättsgods och ingå i bodelning.

Gör så här:

Välj bolagsform och fyll i företagets namn och organisationsnummer. Om ditt företag är en enskild firma, är ditt företags organisationsnummer detsamma som ditt personnummer. 

Det är de aktierna du har i aktiebolaget idag, eller den andelen du har i handelsbolaget idag, som blir enskild egendom. Om du i framtiden exempelvis tecknar nya aktier, blir alltså de nya aktierna inte enskild egendom med hjälp av detta äktenskapsförord.

Om du har ett aktiebolag, och i framtiden gör en nyemission och på så sätt utökar ditt aktieinnehav, rekommenderar vi att du uppdaterar ditt äktenskapsförord. Om företaget byter bolagsform i framtiden, till exempel om företaget ombildas från enskild firma till aktiebolag, rekommenderar vi också att ni uppdaterar ert äktenskapsförord. På sådant sätt kan ni säkerställa att företaget kommer vara enskild egendom även efter ombildningen.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De aktier eller den andel i företaget som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida aktier i företaget. Om förvärvar nya aktier eller utökar sin andel i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya aktierna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De aktier eller den andel i företaget som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida aktier i företaget. Om förvärvar nya aktier eller utökar sin andel i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya aktierna till enskild egendom. 

Gör så här:

Fyll i det konto där dina värdepapper finns, samt vilken bank som tillhandahåller kontot. Det kontot du väljer ska bara ha tillgång till. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Du kan inte bestämma att värdepapper som i framtiden förvärvas på kontot ska vara enskild egendom. Det är alltså bara ditt nuvarande innehav på ditt investeringssparkonto, kapitalförsäkring, eller aktie- och fondkonto som skyddas från att ingå en framtida bodelning.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Gör så här:

Pensionssparande kan göras till enskild egendom. Om ditt pensionssparande sker i tjänstepension, i pensionsförsäkring, eller i individuellt pensionssparande (IPS), kan du välja ett av alternativen nedan.

Det finns andra sätt att spara till pensionen än de ovan nämnda. Till exempel kan du spara i ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring (KF) eller i ett aktie- och fondkonto (AF). Eftersom dessa typer av konton inte har en "spärr" på det sättet att du kan ta ut pengarna när du vill, har vi sorterat in dem under alternativet "Värdepapper". Du kan därför gå tillbaka ett steg och välja "Värdepapper" om du vill göra något av dessa kontotyperna till enskild egendom.

Om din arbetsgivare äger din tjänstepension behöver den vanligtvis inte göras till enskild egendom. De fallen där tjänstepensionen behöver göras till enskild egendom, är exempelvis när du själv har ett bestämmande inflytande över din tjänstepension. Detta kan till exempel vara om du löneväxlar, eller om du driver ett fåmansföretag och själv bestämmer över din tjänstepension.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De pensionsrättigheter som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De pensionsrättigheter som har intjänat på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Gör så här:

Fyll själv i vad du vill göra till enskild egendom. Den egendom du beskriver måste vara klar och individualiserad. Du bör därmed skriva att en samling av föremål, t.ex. en konstsamling, ska vara enskild egendom. När du beskriver egendomen, behöver den anges så detaljerat som möjligt. Det räcker förmodligen inte att du skriver att "den gröna tavlan i vardagsrummet" ska vara enskild egendom. Istället behöver du ange så detaljera de uppgifter som möjligt. Till exempel kan du ange tavlans namn, konstnärens namn, vilken målarfärg som används (olja, akryl etc.), om det är en kopia eller ett original, året den införskaffades av dig, året konstnären målade tavlan m.m.

OBS! Det finns vissa gränser för att vad som får göras till enskild egendom. Nedan följer ett par saker att tänka på:

 1. Du får endast bestämma att sådan egendom som tillhör ska vara hens enskild egendom. Du kan alltså inte ange att något som tillhör ska vara s enskilda egendom.
 2. Skulder kan inte göras till enskild egendom. Däremot kommer skulder kopplade till enskild egendom, såsom ett bolån till en fastighet som är enskild, inte att räknas med i en bodelning.
 3. Du kan inte välja att ett framtida innehav på ett bankkonto, pensionsfond, aktiekonto, investeringssparkonto eller liknande ska vara enskild egendom. Du kan endast bestämma att ditt nuvarande innehav idag ska vara enskild egendom.

 Egendom nr. 3

Gör så här:

Fyll i uppgifterna om fastigheten och s andel av fastigheten nedan. En fastighetsbeteckning skrivs vanligen i formatet "ORT NAMN 1:1". Om du inte känner till din fastighetsbeteckning, kan du använda dig av Lantmäteriets söktjänst för att hitta den. Där kan du söka på bostadens adress för att få fram fastighetsbeteckningen.

%

Gör så här:

Fyll i uppgifterna om bostadsrätten och s andel av bostadsrätten nedan. Du hittar din bostadsrättsförenings namn i bostadsrättens köpekontrakt, eller sannolikt på någon skylt i trapphuset.

%

Gör så här:

Börja med att ange bankens namn och det bankkonto där dina sparade pengar finns. Tänk på att du kan inte välja att pengar som finns på ett gemensamt bankkonto ska vara enskild egendom. Det kontot du väljer ska bara ha tillgång till.

Du kan inte bestämma att alla pengar som i framtiden kommer överföras till bankkontot ska vara enskild egendom, eftersom det lätt kan skapa problem. Istället kan du bara bestämma att alla pengar som finns på kontot när ni undertecknar äktenskapsförordet ska vara enskild egendom. Om ni är blivande makar, är det istället pengarna på bankkontot den dagen ni gifter er som räknas.

kr.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. Det beloppet som finns på bankkontot på brytdagen är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

Exempel för gifta makar: Tim och Tove är gifta sedan flera år tillbaka. Eftersom Tove har fått ett välbetalt jobb och sparat 200 000 kr på ett eget bankkonto, vill hon att hon ska få behålla sparpengarna för sig själv vid en skilsmässa. Tim tycket det låter rättvist, och de skriver ett äktenskapsförord. Tove väljer att hennes sparpengar på bankkontot hos Nordea om 200 000 kr ska bli enskild egendom. Det är sparpengarna som finns på kontot den dagen som äktenskapsförordet undertecknas som gäller. Tove kommer därmed få behålla sparpengarna om 200 000 kr för sig själv vid en eventuell skilsmässa.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. Det beloppet som finns på bankkontot på brytdagen är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

Exempel för blivande makar: Sara och Matti ska gifta sig. Sara har sparat 300 000 kr på ett eget sparkapitalkonto hos Handelsbanken. Sara vill säkerställa att hon behåller sparpengarna för sig själv om äktenskapet skulle ta slut. De skriver äktenskapsförordet två veckor innan det är dags för vigsel. Hon väljer att hennes sparkapital på sparkapitalkontot hos Handelsbanken ska vara enskild egendom. Det är pengarna som finns på kontot på själva dagen de ingår äktenskap som räknas. Om de skiljer sig får Sara behålla pengarna för sig själv. Allt annat de äger kommer vara giftorättsgods och ingå i bodelning.

 

Gör så här:

Välj bolagsform och fyll i företagets namn och organisationsnummer. Om ditt företag är en enskild firma, är ditt företags organisationsnummer detsamma som ditt personnummer. 

Det är de aktierna du har i aktiebolaget idag, eller den andelen du har i handelsbolaget idag, som blir enskild egendom. Om du i framtiden exempelvis tecknar nya aktier, blir alltså de nya aktierna inte enskild egendom med hjälp av detta äktenskapsförord.

Om du har ett aktiebolag, och i framtiden gör en nyemission och på så sätt utökar ditt aktieinnehav, rekommenderar vi att du uppdaterar ditt äktenskapsförord. Om företaget byter bolagsform i framtiden, till exempel om företaget ombildas från enskild firma till aktiebolag, rekommenderar vi också att ni uppdaterar ert äktenskapsförord. På sådant sätt kan ni säkerställa att företaget kommer vara enskild egendom även efter ombildningen.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De aktier eller den andel i företaget som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida aktier i företaget. Om förvärvar nya aktier eller utökar sin andel i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya aktierna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De aktier eller den andel i företaget som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida aktier i företaget. Om förvärvar nya aktier eller utökar sin andel i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya aktierna till enskild egendom. 

Gör så här:

Fyll i det konto där dina värdepapper finns, samt vilken bank som tillhandahåller kontot. Det kontot du väljer ska bara ha tillgång till. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Du kan inte bestämma att värdepapper som i framtiden förvärvas på kontot ska vara enskild egendom. Det är alltså bara ditt nuvarande innehav på ditt investeringssparkonto, kapitalförsäkring, eller aktie- och fondkonto som skyddas från att ingå en framtida bodelning.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Gör så här:

Pensionssparande kan göras till enskild egendom. Om ditt pensionssparande sker i tjänstepension, i pensionsförsäkring, eller i individuellt pensionssparande (IPS), kan du välja ett av alternativen nedan.

Det finns andra sätt att spara till pensionen än de ovan nämnda. Till exempel kan du spara i ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring (KF) eller i ett aktie- och fondkonto (AF). Eftersom dessa typer av konton inte har en "spärr" på det sättet att du kan ta ut pengarna när du vill, har vi sorterat in dem under alternativet "Värdepapper". Du kan därför gå tillbaka ett steg och välja "Värdepapper" om du vill göra något av dessa kontotyperna till enskild egendom.

Om din arbetsgivare äger din tjänstepension behöver den vanligtvis inte göras till enskild egendom. De fallen där tjänstepensionen behöver göras till enskild egendom, är exempelvis när du själv har ett bestämmande inflytande över din tjänstepension. Detta kan till exempel vara om du löneväxlar, eller om du driver ett fåmansföretag och själv bestämmer över din tjänstepension.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De pensionsrättigheter som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De pensionsrättigheter som har intjänat på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Gör så här:

Fyll själv i vad du vill göra till enskild egendom. Den egendom du beskriver måste vara klar och individualiserad. Du bör därmed skriva att en samling av föremål, t.ex. en konstsamling, ska vara enskild egendom. När du beskriver egendomen, behöver den anges så detaljerat som möjligt. Det räcker förmodligen inte att du skriver att "den gröna tavlan i vardagsrummet" ska vara enskild egendom. Istället behöver du ange så detaljera de uppgifter som möjligt. Till exempel kan du ange tavlans namn, konstnärens namn, vilken målarfärg som används (olja, akryl etc.), om det är en kopia eller ett original, året den införskaffades av dig, året konstnären målade tavlan m.m.

OBS! Det finns vissa gränser för att vad som får göras till enskild egendom. Nedan följer ett par saker att tänka på:

 1. Du får endast bestämma att sådan egendom som tillhör ska vara hens enskild egendom. Du kan alltså inte ange att något som tillhör ska vara s enskilda egendom.
 2. Skulder kan inte göras till enskild egendom. Däremot kommer skulder kopplade till enskild egendom, såsom ett bolån till en fastighet som är enskild, inte att räknas med i en bodelning.
 3. Du kan inte välja att ett framtida innehav på ett bankkonto, pensionsfond, aktiekonto, investeringssparkonto eller liknande ska vara enskild egendom. Du kan endast bestämma att ditt nuvarande innehav idag ska vara enskild egendom.____________________________________________________

Egendom nr. 1

Gör så här:

Fyll i uppgifterna om bostadsrätten och s andel av bostadsrätten nedan. Du hittar din bostadsrättsförenings namn i bostadsrättens köpekontrakt, eller sannolikt på någon skylt i trapphuset.

%

Gör så här:

Fyll i uppgifterna om fastigheten och s andel av fastigheten nedan. En fastighetsbeteckning skrivs vanligen i formatet "ORT NAMN 1:1". Om du inte känner till din fastighetsbeteckning, kan du använda dig av Lantmäteriets söktjänst för att hitta den. Där kan du söka på bostadens adress för att få fram fastighetsbeteckningen.

%

Gör så här:

Börja med att ange bankens namn och det bankkonto där dina sparade pengar finns. Tänk på att du kan inte välja att pengar som finns på ett gemensamt bankkonto ska vara enskild egendom. Det kontot du väljer ska bara ha tillgång till.

Du kan inte bestämma att alla pengar som i framtiden kommer överföras till bankkontot ska vara enskild egendom, eftersom det lätt kan skapa problem. Istället kan du bara bestämma att alla pengar som finns på kontot när ni undertecknar äktenskapsförordet ska vara enskild egendom. Om ni är blivande makar, är det istället pengarna på bankkontot den dagen ni gifter er som räknas.

kr.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. Det beloppet som finns på bankkontot på brytdagen är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

Exempel för gifta makar: Tim och Tove är gifta sedan flera år tillbaka. Eftersom Tove har fått ett välbetalt jobb och sparat 200 000 kr på ett eget bankkonto, vill hon att hon ska få behålla sparpengarna för sig själv vid en skilsmässa. Tim tycket det låter rättvist, och de skriver ett äktenskapsförord. Tove väljer att hennes sparpengar på bankkontot hos Nordea om 200 000 kr ska bli enskild egendom. Det är sparpengarna som finns på kontot den dagen som äktenskapsförordet undertecknas som gäller. Tove kommer därmed få behålla sparpengarna om 200 000 kr för sig själv vid en eventuell skilsmässa.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. Det beloppet som finns på bankkontot på brytdagen är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

Exempel för blivande makar: Sara och Matti ska gifta sig. Sara har sparat 300 000 kr på ett eget sparkapitalkonto hos Handelsbanken. Sara vill säkerställa att hon behåller sparpengarna för sig själv om äktenskapet skulle ta slut. De skriver äktenskapsförordet två veckor innan det är dags för vigsel. Hon väljer att hennes sparkapital på sparkapitalkontot hos Handelsbanken ska vara enskild egendom. Det är pengarna som finns på kontot på själva dagen de ingår äktenskap som räknas. Om de skiljer sig får Sara behålla pengarna för sig själv. Allt annat de äger kommer vara giftorättsgods och ingå i bodelning.

Gör så här:

Välj bolagsform och fyll i företagets namn och organisationsnummer. Om ditt företag är en enskild firma, är ditt företags organisationsnummer detsamma som ditt personnummer. 

Det är de aktierna du har i aktiebolaget idag, eller den andelen du har i handelsbolaget idag, som blir enskild egendom. Om du i framtiden exempelvis tecknar nya aktier, blir alltså de nya aktierna inte enskild egendom med hjälp av detta äktenskapsförord.

Om du har ett aktiebolag, och i framtiden gör en nyemission och på så sätt utökar ditt aktieinnehav, rekommenderar vi att du uppdaterar ditt äktenskapsförord. Om företaget byter bolagsform i framtiden, till exempel om företaget ombildas från enskild firma till aktiebolag, rekommenderar vi också att ni uppdaterar ert äktenskapsförord. På sådant sätt kan ni säkerställa att företaget kommer vara enskild egendom även efter ombildningen.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De aktier eller den andel i företaget som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida aktier i företaget. Om förvärvar nya aktier eller utökar sin andel i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya aktierna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De aktier eller den andel i företaget som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida aktier i företaget. Om förvärvar nya aktier eller utökar sin andel i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya aktierna till enskild egendom. 

Gör så här:

Fyll i det konto där dina värdepapper finns, samt vilken bank som tillhandahåller kontot. Det kontot du väljer ska bara ha tillgång till. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Du kan inte bestämma att värdepapper som i framtiden förvärvas på kontot ska vara enskild egendom. Det är alltså bara ditt nuvarande innehav på ditt investeringssparkonto, kapitalförsäkring, eller aktie- och fondkonto som skyddas från att ingå en framtida bodelning.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Gör så här:

Pensionssparande kan göras till enskild egendom. Om ditt pensionssparande sker i tjänstepension, i pensionsförsäkring, eller i individuellt pensionssparande (IPS), kan du välja ett av alternativen nedan.

Det finns andra sätt att spara till pensionen än de ovan nämnda. Till exempel kan du spara i ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring (KF) eller i ett aktie- och fondkonto (AF). Eftersom dessa typer av konton inte har en "spärr" på det sättet att du kan ta ut pengarna när du vill, har vi sorterat in dem under alternativet "Värdepapper". Du kan därför gå tillbaka ett steg och välja "Värdepapper" om du vill göra något av dessa kontotyperna till enskild egendom.

Om din arbetsgivare äger din tjänstepension behöver den vanligtvis inte göras till enskild egendom. De fallen där tjänstepensionen behöver göras till enskild egendom, är exempelvis när du själv har ett bestämmande inflytande över din tjänstepension. Detta kan till exempel vara om du löneväxlar, eller om du driver ett fåmansföretag och själv bestämmer över din tjänstepension.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De pensionsrättigheter som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De pensionsrättigheter som har intjänat på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Gör så här:

Fyll själv i vad du vill göra till enskild egendom. Den egendom du beskriver måste vara klar och individualiserad. Du bör därmed skriva att en samling av föremål, t.ex. en konstsamling, ska vara enskild egendom. När du beskriver egendomen, behöver den anges så detaljerat som möjligt. Det räcker förmodligen inte att du skriver att "den gröna tavlan i vardagsrummet" ska vara enskild egendom. Istället behöver du ange så detaljera de uppgifter som möjligt. Till exempel kan du ange tavlans namn, konstnärens namn, vilken målarfärg som används (olja, akryl etc.), om det är en kopia eller ett original, året den införskaffades av dig, året konstnären målade tavlan m.m.

OBS! Det finns vissa gränser för att vad som får göras till enskild egendom. Nedan följer ett par saker att tänka på:

 1. Du får endast bestämma att sådan egendom som tillhör ska vara hens enskild egendom. Du kan alltså inte ange att något som tillhör ska vara s enskilda egendom.
 2. Skulder kan inte göras till enskild egendom. Däremot kommer skulder kopplade till enskild egendom, såsom ett bolån till en fastighet som är enskild, inte att räknas med i en bodelning.
 3. Du kan inte välja att ett framtida innehav på ett bankkonto, pensionsfond, aktiekonto, investeringssparkonto eller liknande ska vara enskild egendom. Du kan endast bestämma att ditt nuvarande innehav idag ska vara enskild egendom.

 Egendom nr. 2

Gör så här:

Fyll i uppgifterna om fastigheten och s andel av fastigheten nedan. En fastighetsbeteckning skrivs vanligen i formatet "ORT NAMN 1:1". Om du inte känner till din fastighetsbeteckning, kan du använda dig av Lantmäteriets söktjänst för att hitta den. Där kan du söka på bostadens adress för att få fram fastighetsbeteckningen.

%

Gör så här:

Fyll i uppgifterna om bostadsrätten och s andel av bostadsrätten nedan. Du hittar din bostadsrättsförenings namn i bostadsrättens köpekontrakt, eller sannolikt på någon skylt i trapphuset.

%

Gör så här:

Börja med att ange bankens namn och det bankkonto där dina sparade pengar finns. Tänk på att du kan inte välja att pengar som finns på ett gemensamt bankkonto ska vara enskild egendom. Det kontot du väljer ska bara ha tillgång till.

Du kan inte bestämma att alla pengar som i framtiden kommer överföras till bankkontot ska vara enskild egendom, eftersom det lätt kan skapa problem. Istället kan du bara bestämma att alla pengar som finns på kontot när ni undertecknar äktenskapsförordet ska vara enskild egendom. Om ni är blivande makar, är det istället pengarna på bankkontot den dagen ni gifter er som räknas.

kr.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. Det beloppet som finns på bankkontot på brytdagen är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

Exempel för gifta makar: Tim och Tove är gifta sedan flera år tillbaka. Eftersom Tove har fått ett välbetalt jobb och sparat 200 000 kr på ett eget bankkonto, vill hon att hon ska få behålla sparpengarna för sig själv vid en skilsmässa. Tim tycket det låter rättvist, och de skriver ett äktenskapsförord. Tove väljer att hennes sparpengar på bankkontot hos Nordea om 200 000 kr ska bli enskild egendom. Det är sparpengarna som finns på kontot den dagen som äktenskapsförordet undertecknas som gäller. Tove kommer därmed få behålla sparpengarna om 200 000 kr för sig själv vid en eventuell skilsmässa.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. Det beloppet som finns på bankkontot på brytdagen är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

Exempel för blivande makar: Sara och Matti ska gifta sig. Sara har sparat 300 000 kr på ett eget sparkapitalkonto hos Handelsbanken. Sara vill säkerställa att hon behåller sparpengarna för sig själv om äktenskapet skulle ta slut. De skriver äktenskapsförordet två veckor innan det är dags för vigsel. Hon väljer att hennes sparkapital på sparkapitalkontot hos Handelsbanken ska vara enskild egendom. Det är pengarna som finns på kontot på själva dagen de ingår äktenskap som räknas. Om de skiljer sig får Sara behålla pengarna för sig själv. Allt annat de äger kommer vara giftorättsgods och ingå i bodelning.

Gör så här:

Välj bolagsform och fyll i företagets namn och organisationsnummer. Om ditt företag är en enskild firma, är ditt företags organisationsnummer detsamma som ditt personnummer. 

Det är de aktierna du har i aktiebolaget idag, eller den andelen du har i handelsbolaget idag, som blir enskild egendom. Om du i framtiden exempelvis tecknar nya aktier, blir alltså de nya aktierna inte enskild egendom med hjälp av detta äktenskapsförord.

Om du har ett aktiebolag, och i framtiden gör en nyemission och på så sätt utökar ditt aktieinnehav, rekommenderar vi att du uppdaterar ditt äktenskapsförord. Om företaget byter bolagsform i framtiden, till exempel om företaget ombildas från enskild firma till aktiebolag, rekommenderar vi också att ni uppdaterar ert äktenskapsförord. På sådant sätt kan ni säkerställa att företaget kommer vara enskild egendom även efter ombildningen.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De aktier eller den andel i företaget som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida aktier i företaget. Om förvärvar nya aktier eller utökar sin andel i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya aktierna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De aktier eller den andel i företaget som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida aktier i företaget. Om förvärvar nya aktier eller utökar sin andel i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya aktierna till enskild egendom. 

Gör så här:

Fyll i det konto där dina värdepapper finns, samt vilken bank som tillhandahåller kontot. Det kontot du väljer ska bara ha tillgång till. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Du kan inte bestämma att värdepapper som i framtiden förvärvas på kontot ska vara enskild egendom. Det är alltså bara ditt nuvarande innehav på ditt investeringssparkonto, kapitalförsäkring, eller aktie- och fondkonto som skyddas från att ingå en framtida bodelning.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Gör så här:

Pensionssparande kan göras till enskild egendom. Om ditt pensionssparande sker i tjänstepension, i pensionsförsäkring, eller i individuellt pensionssparande (IPS), kan du välja ett av alternativen nedan.

Det finns andra sätt att spara till pensionen än de ovan nämnda. Till exempel kan du spara i ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring (KF) eller i ett aktie- och fondkonto (AF). Eftersom dessa typer av konton inte har en "spärr" på det sättet att du kan ta ut pengarna när du vill, har vi sorterat in dem under alternativet "Värdepapper". Du kan därför gå tillbaka ett steg och välja "Värdepapper" om du vill göra något av dessa kontotyperna till enskild egendom.

Om din arbetsgivare äger din tjänstepension behöver den vanligtvis inte göras till enskild egendom. De fallen där tjänstepensionen behöver göras till enskild egendom, är exempelvis när du själv har ett bestämmande inflytande över din tjänstepension. Detta kan till exempel vara om du löneväxlar, eller om du driver ett fåmansföretag och själv bestämmer över din tjänstepension.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De pensionsrättigheter som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De pensionsrättigheter som har intjänat på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Gör så här:

Fyll själv i vad du vill göra till enskild egendom. Den egendom du beskriver måste vara klar och individualiserad. Du bör därmed skriva att en samling av föremål, t.ex. en konstsamling, ska vara enskild egendom. När du beskriver egendomen, behöver den anges så detaljerat som möjligt. Det räcker förmodligen inte att du skriver att "den gröna tavlan i vardagsrummet" ska vara enskild egendom. Istället behöver du ange så detaljera de uppgifter som möjligt. Till exempel kan du ange tavlans namn, konstnärens namn, vilken målarfärg som används (olja, akryl etc.), om det är en kopia eller ett original, året den införskaffades av dig, året konstnären målade tavlan m.m.

OBS! Det finns vissa gränser för att vad som får göras till enskild egendom. Nedan följer ett par saker att tänka på:

 1. Du får endast bestämma att sådan egendom som tillhör ska vara hens enskild egendom. Du kan alltså inte ange att något som tillhör ska vara s enskilda egendom.
 2. Skulder kan inte göras till enskild egendom. Däremot kommer skulder kopplade till enskild egendom, såsom ett bolån till en fastighet som är enskild, inte att räknas med i en bodelning.
 3. Du kan inte välja att ett framtida innehav på ett bankkonto, pensionsfond, aktiekonto, investeringssparkonto eller liknande ska vara enskild egendom. Du kan endast bestämma att ditt nuvarande innehav idag ska vara enskild egendom.

 Egendom nr. 3

Gör så här:

Fyll i uppgifterna om fastigheten och s andel av fastigheten nedan. En fastighetsbeteckning skrivs vanligen i formatet "ORT NAMN 1:1". Om du inte känner till din fastighetsbeteckning, kan du använda dig av Lantmäteriets söktjänst för att hitta den. Där kan du söka på bostadens adress för att få fram fastighetsbeteckningen.

%

Gör så här:

Fyll i uppgifterna om bostadsrätten och s andel av bostadsrätten nedan. Du hittar din bostadsrättsförenings namn i bostadsrättens köpekontrakt, eller sannolikt på någon skylt i trapphuset.

%

Gör så här:

Börja med att ange bankens namn och det bankkonto där dina sparade pengar finns. Tänk på att du kan inte välja att pengar som finns på ett gemensamt bankkonto ska vara enskild egendom. Det kontot du väljer ska bara ha tillgång till.

Du kan inte bestämma att alla pengar som i framtiden kommer överföras till bankkontot ska vara enskild egendom, eftersom det lätt kan skapa problem. Istället kan du bara bestämma att alla pengar som finns på kontot när ni undertecknar äktenskapsförordet ska vara enskild egendom. Om ni är blivande makar, är det istället pengarna på bankkontot den dagen ni gifter er som räknas.

kr.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. Det beloppet som finns på bankkontot på brytdagen är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

Exempel för gifta makar: Tim och Tove är gifta sedan flera år tillbaka. Eftersom Tove har fått ett välbetalt jobb och sparat 200 000 kr på ett eget bankkonto, vill hon att hon ska få behålla sparpengarna för sig själv vid en skilsmässa. Tim tycket det låter rättvist, och de skriver ett äktenskapsförord. Tove väljer att hennes sparpengar på bankkontot hos Nordea om 200 000 kr ska bli enskild egendom. Det är sparpengarna som finns på kontot den dagen som äktenskapsförordet undertecknas som gäller. Tove kommer därmed få behålla sparpengarna om 200 000 kr för sig själv vid en eventuell skilsmässa.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. Det beloppet som finns på bankkontot på brytdagen är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

Exempel för blivande makar: Sara och Matti ska gifta sig. Sara har sparat 300 000 kr på ett eget sparkapitalkonto hos Handelsbanken. Sara vill säkerställa att hon behåller sparpengarna för sig själv om äktenskapet skulle ta slut. De skriver äktenskapsförordet två veckor innan det är dags för vigsel. Hon väljer att hennes sparkapital på sparkapitalkontot hos Handelsbanken ska vara enskild egendom. Det är pengarna som finns på kontot på själva dagen de ingår äktenskap som räknas. Om de skiljer sig får Sara behålla pengarna för sig själv. Allt annat de äger kommer vara giftorättsgods och ingå i bodelning.

 

Gör så här:

Välj bolagsform och fyll i företagets namn och organisationsnummer. Om ditt företag är en enskild firma, är ditt företags organisationsnummer detsamma som ditt personnummer. 

Det är de aktierna du har i aktiebolaget idag, eller den andelen du har i handelsbolaget idag, som blir enskild egendom. Om du i framtiden exempelvis tecknar nya aktier, blir alltså de nya aktierna inte enskild egendom med hjälp av detta äktenskapsförord.

Om du har ett aktiebolag, och i framtiden gör en nyemission och på så sätt utökar ditt aktieinnehav, rekommenderar vi att du uppdaterar ditt äktenskapsförord. Om företaget byter bolagsform i framtiden, till exempel om företaget ombildas från enskild firma till aktiebolag, rekommenderar vi också att ni uppdaterar ert äktenskapsförord. På sådant sätt kan ni säkerställa att företaget kommer vara enskild egendom även efter ombildningen.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De aktier eller den andel i företaget som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida aktier i företaget. Om förvärvar nya aktier eller utökar sin andel i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya aktierna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De aktier eller den andel i företaget som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida aktier i företaget. Om förvärvar nya aktier eller utökar sin andel i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya aktierna till enskild egendom. 

Gör så här:

Fyll i det konto där dina värdepapper finns, samt vilken bank som tillhandahåller kontot. Det kontot du väljer ska bara ha tillgång till. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Du kan inte bestämma att värdepapper som i framtiden förvärvas på kontot ska vara enskild egendom. Det är alltså bara ditt nuvarande innehav på ditt investeringssparkonto, kapitalförsäkring, eller aktie- och fondkonto som skyddas från att ingå en framtida bodelning.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Gör så här:

Pensionssparande kan göras till enskild egendom. Om ditt pensionssparande sker i tjänstepension, i pensionsförsäkring, eller i individuellt pensionssparande (IPS), kan du välja ett av alternativen nedan.

Det finns andra sätt att spara till pensionen än de ovan nämnda. Till exempel kan du spara i ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring (KF) eller i ett aktie- och fondkonto (AF). Eftersom dessa typer av konton inte har en "spärr" på det sättet att du kan ta ut pengarna när du vill, har vi sorterat in dem under alternativet "Värdepapper". Du kan därför gå tillbaka ett steg och välja "Värdepapper" om du vill göra något av dessa kontotyperna till enskild egendom.

Om din arbetsgivare äger din tjänstepension behöver den vanligtvis inte göras till enskild egendom. De fallen där tjänstepensionen behöver göras till enskild egendom, är exempelvis när du själv har ett bestämmande inflytande över din tjänstepension. Detta kan till exempel vara om du löneväxlar, eller om du driver ett fåmansföretag och själv bestämmer över din tjänstepension.

Tänk på! Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De pensionsrättigheter som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Tänk på! Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De pensionsrättigheter som har intjänat på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Gör så här:

Fyll själv i vad du vill göra till enskild egendom. Den egendom du beskriver måste vara klar och individualiserad. Du bör därmed skriva att en samling av föremål, t.ex. en konstsamling, ska vara enskild egendom. När du beskriver egendomen, behöver den anges så detaljerat som möjligt. Det räcker förmodligen inte att du skriver att "den gröna tavlan i vardagsrummet" ska vara enskild egendom. Istället behöver du ange så detaljera de uppgifter som möjligt. Till exempel kan du ange tavlans namn, konstnärens namn, vilken målarfärg som används (olja, akryl etc.), om det är en kopia eller ett original, året den införskaffades av dig, året konstnären målade tavlan m.m.

OBS! Det finns vissa gränser för att vad som får göras till enskild egendom. Nedan följer ett par saker att tänka på:

 1. Du får endast bestämma att sådan egendom som tillhör ska vara hens enskild egendom. Du kan alltså inte ange att något som tillhör ska vara s enskilda egendom.
 2. Skulder kan inte göras till enskild egendom. Däremot kommer skulder kopplade till enskild egendom, såsom ett bolån till en fastighet som är enskild, inte att räknas med i en bodelning.
 3. Du kan inte välja att ett framtida innehav på ett bankkonto, pensionsfond, aktiekonto, investeringssparkonto eller liknande ska vara enskild egendom. Du kan endast bestämma att ditt nuvarande innehav idag ska vara enskild egendom.

Här kan ni välja att gåvor, arv eller förmåner en av er har fått, eller i framtiden kommer att få, ska vara denna makens enskilda egendom. Det betyder att gåvan, arvet eller förmånen, undantas från bodelning. Maken som fått gåvan, arvet eller förmånen får alltså behålla den för sig själv vid en skilsmässa.

1. Gåvor

 • Ni kan välja att gåvor ska vara enskild egendom. Med gåvor menas något av större värde som någon av er har fått, till exempel en sommarstuga. Då säkerställer ni att gåvor ni har fått, och även framtida gåvor, blir enskild egendom.
 • En annan lösning är att gåvogivaren skriver ett gåvobrev, och anger i gåvobrevet att egendomen ska vara enskild. Men det kan vara klokt att påpeka detta även i äktenskapsförordet, så att det inte glöms bort.

2. Vanligt arv

 • Ni kan välja att arv från en släkting ska vara enskild egendom. Vanligtvis ärver ni från era föräldrar, men beroende på hur er familjesituation ser ut kan ni även ärva från andra släktingar.

3. Arv och egendom från testamente

 • Ni kan även ärva genom testamente. Det kan röra sig om en släkting som vill ge er ett extra stort arv jämfört med andra arvingar, eller kanske en familjevän utan egna barn, som vill låta er ärva genom testamente. Ni kan säkerställa att egendom ni får från testamente ska vara enskild, genom att välja det nedan.
 • Visserligen kan testamentsskrivaren ange i testamentet att egendomen ska vara enskild. Men på samma sätt som med gåvor, kan det vara klokt att påpeka detta även i äktenskapsförordet.

4. Förmånstagarförordnande

 • Ni kan välja att förmånstagarförordnanden av olika slag ska vara enskild egendom. En förmån är pengar du får om du är angiven som förmånstagare i en viss försäkring. En livförsäkring är ett bra exempel. Som förmånstagare i en livförsäkring får du pengar om den som köpt försäkringen skulle gå bort. Detsamma gäller för olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring. Du kan även vara förmånstagare vid ett individuellt pensionssparande (IPS).

Välj vilka typer av förvärv som ska vara respektive makes enskilda egendom.

Avkastning

Här kan ni välja att även avkastning från enskild egendom ska göras till enskild egendom. Med avkastning menas vinster, exempelvis utdelning från aktier.

Som utgångspunkt räknas avkastning från enskild egendom inte som enskild egendom. Trots att aktierna är enskild egendom kommer alltså vinster vara giftorättsgods och ingå i en bodelning. Här kan ni ändra du på detta. Genom att välja nej eller hoppa över frågan kommer avkastningen vara giftorättsgods, och ingå i en bodelning.

Surrogat

Ni kan välja att sådant som träder istället för enskild egendom ska vara enskild egendom. Detta kallas för surrogat och kan bli aktuellt om du exempelvis säljer en enskilt ägd lägenhet och köper en villa för pengarna. Då kommer även villan vara enskild egendom. Detsamma gäller pengar på ett sparkonto som är enskild egendom, som du använder för att köpa en ny personbil. Då blir din nya bil enskild egendom.


Utgångspunkten i lagen är att surrogat ska vara enskild egendom. Här kan du välja att surrogat ska bli enskild egendom, så som lagen säger, men du kan också välja att surrogat inte förbli enskild egendom. I sådant fall kommer alla saker som ersätter enskild egendom att bli giftorättsgods och ingå i en bodelning.

Vi behöver ta reda på er koppling till Sverige, för att kunna avgöra om ni möjligtvis behöver lägga till ett lagvalsavtal. Fyll därför i de rutor som stämmer nedan.


Kryssa för de rutor som stämmer nedan.

 

Kryssa för de rutor som stämmer nedan.


Framtidsplaner

Toppen! Det verkar inte som att ni behöver ett lagvalsavtal. Ni kan fortsätta vidare till nästa avslutande steg.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om ni planerar att leva i Sverige tillsammans är det därför en bra idé att välja ett lagvalsavtal. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att varken är svensk medborgare eller bosatt i Sverige. I äktenskap mellan makar från olika länder kan det vara en trygghet för makarna att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om ni planerar att leva i Sverige tillsammans är det därför en bra idé att välja ett lagvalsavtal. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att varken är svensk medborgare eller bosatt i Sverige. I äktenskap mellan makar från olika länder kan det vara en trygghet för makarna att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

OBS! Ni har angett att varken eller är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige. Enligt nuvarande EU-regler kan ni därför inte välja att svensk lag ska tillämpas för era förmögenhetsförhållanden. 

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om ni planerar att leva i Sverige tillsammans är det därför en bra idé att välja ett lagvalsavtal. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att är svensk medborgare, men att ni är bosatta utomlands. Det kan vara en trygghet för er att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om ni planerar att leva i Sverige tillsammans är det därför en bra idé att välja ett lagvalsavtal. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att ingen av er är svenska medborgare, och att är bosatt utomlands. I äktenskap mellan makar bosatta i olika länder kan det vara en trygghet för makarna att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om ni planerar att leva i Sverige tillsammans är det därför en bra idé att välja ett lagvalsavtal. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att är svensk medborgare, men att ni är bosatta utomlands. Det kan vara en trygghet för er att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om ni planerar att leva i Sverige tillsammans är det därför en bra idé att välja ett lagvalsavtal. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att ingen av er är svenska medborgare, och att är bosatt utomlands. I äktenskap mellan makar bosatta i olika länder kan det vara en trygghet för makarna att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om ni planerar att leva i Sverige tillsammans är det därför en bra idé att välja ett lagvalsavtal. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att är utländsk medborgare. I äktenskap mellan makar med olika medborgarskap kan det innebära en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om ni planerar att leva i Sverige tillsammans är det därför en bra idé att välja ett lagvalsavtal. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att är bosatt utomlands. I äktenskap mellan makar bosatta i olika länder kan det innebära en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om ni planerar att leva i Sverige tillsammans är det därför en bra idé att välja ett lagvalsavtal. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att är utländsk medborgare. I äktenskap mellan makar med olika medborgarskap kan det innebära en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om ni planerar att leva i Sverige tillsammans är det därför en bra idé att välja ett lagvalsavtal. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att är bosatt utomlands. I äktenskap mellan makar bosatta i olika länder kan det innebära en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om ni planerar att leva i Sverige tillsammans är det därför en bra idé att välja ett lagvalsavtal. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att är bosatt utomlands, och att är utländsk medborgare. Eftersom båda av er har kopplingar till utlandet, kan det innebära en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om ni planerar att leva i Sverige tillsammans är det därför en bra idé att välja ett lagvalsavtal. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att både och är svenska medborgare, men bosatta utomlands. I äktenskap mellan makar bosatta i utanför Sverige kan det vara en trygghet för makarna att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om ni planerar att leva i Sverige tillsammans är det därför en bra idé att välja ett lagvalsavtal. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att både och är bosatta i Sverige utan att vara svenska medborgare. Vanligtvis kan det innebära en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om ni planerar att leva i Sverige tillsammans är det därför en bra idé att välja ett lagvalsavtal. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att är bosatt utomlands, och att är utländsk medborgare. Eftersom båda av er har kopplingar till utlandet, kan det innebära en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla för er. Den lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.

Ni har angett att ni båda bor i Sverige och är svenska medborgare, men att båda eller någon av er planerar att flytta utomlands. Om ni flyttar utomlands utan att skriva ett lagvalsavtal finns en risk att ett annat lands lag kommer gälla för er om ni skiljer er. Det kan därför vara tryggt att välja att svensk lag ska gälla för ert äktenskap.

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Ditt äktenskapsförord är klart!

 

 

Ni har besvarat alla frågor. Efter betalning får ni omedelbart tillgång till äktenskapsförordet under fliken 'Mina dokument'.


Ert äktenskapsförord behöver registreras i original hos Skatteverket för att bli juridiskt giltigt. Skatteverkets ansökningsavgift för registrering är 275 kr. Vi erbjuder er instruktioner om hur ni går till väga med registreringen.


Vi erbjuder en nöjdhetsgaranti, som du kan läsa om i våra allmänna villkor. Om ni har några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss genom e-post till kontakt@jurio.com, på telefonnummer 08-446 889 49 eller via vår chatt.

 

Document

Äktenskapsförord

Du kan korrigera dokumentet tills underskrift

tilfredshedsgaranti