Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Gåvobrev

 

 

Du börjar nu skapa ditt gåvobrev. Svara på våra frågor, så skapas dokumentet automatiskt baserat på dina svar. 

 

Om du har några frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss i chatten, på telefonnummer 08-446 889 49 eller genom e-post till kontakt@jurio.com.

 

Tryck på ‘Vidare’ för att komma igång!

 

Börja med att välja om det är en eller två personer som ska ge bort gåvan. Dessa personer kallas för gåvogivare.

Tänk på att det finns särskilda regler för samägd egendom. En personbil som två personer har betalat hälften var för och köpt med syfte att använda gemensamt, samägs av båda personerna. För att ge bort bilen i gåva behöver båda bilägarna underteckna gåvobrevet.

Fyll i gåvogivarens personuppgifter nedan.

Fyll i gåvogivarnas personuppgifter nedan.

Gåvogivare nr. 1:

Gåvogivare nr. 2:

Fyll i vem som tar emot gåvan från gåvogivaren . Personen som får en gåva kallas för gåvotagaren.

Fyll i vem som tar emot gåvan från gåvogivarna och . Personen som får en gåva kallas för gåvotagaren.Gåvogivarens relation till gåvomottagaren

Om gåvogivaren är i relation eller släkt med gåvomottagaren på något sätt som anges nedan, ska ni fylla i det.

Fyll i hur gåvomottagaren är släkt med gåvogivaren, till exempel: Gåvomottagaren är gåvogivarens barn.

 

Fyll även i om är i relation eller släkt med gåvomottagaren , på samma sätt.

Välj vad det är som ska få i gåva.

SEK

Tänk på!

Var noggrann när du beskriver gåvan. Om det till exempel är en målning, kan det vara bra att ange målningens namn, vem konstnären är, och när målningen producerades. Du får i ett senare steg välja om den minderårige ska ta emot gåvan själv, eller om en vuxen ska ta emot gåvan för den minderåriges räkning.

OBS! Du kan tyvärr inte använda detta gåvobrev för att ge bort en fastighet eller en bostadsrätt.

Tänk på!

Var noggrann när du beskriver gåvan. Om det till exempel är en målning, kan det vara bra att ange målningens namn, vem konstnären är, och när målningen producerades.

OBS! Du kan tyvärr inte använda detta gåvobrev för att ge bort en fastighet eller en bostadsrätt.

SEK

Tänk på!

Det verkar som att du vill ge bort pengar i gåva till en minderårig person. Du får i ett senare steg välja om den minderåriga ska ta emot gåvan själv, eller om någon vuxen ska ta emot gåvan för dennes räkning.

Det verkar som att du vill ge bort pengar i gåva till en minderårig person. Du får i ett senare steg välja om den minderåriga ska ta emot gåvan själv, eller om någon vuxen ska ta emot gåvan för dennes räkning. Observera att du som förälder inte kan ge och samtidigt ta emot en gåva å ditt barns vägnar.

Tänk på!

Det verkar som att du vill ge bort aktier till en minderårig person. Du får i ett senare steg välja om gåvan ska tas emot av den minderåriga, eller om en vuxen ska ta emot gåvan för dennes räkning.

Om den minderårige inte har ett aktiekonto behöver den minderåriges förmyndare (vanligtvis föräldrarna) öppna ett aktiekonto till barnet, genom att kontakta sin bank.

 

Tänk på!

Det verkar som att du vill ge bort ett fordon till en minderårig person. Kom ihåg att ägarbyte av fordon behöver anmälas till Transportstyrelsen.

Om den minderåriga saknar rätt körkort eller förarbevis, kan den minderåriga inte stå som ensam ägare av fordonet. Barnets vårdnadshavare (vanligen föräldrarna) behöver i sådant fall godkänna ägarbytet och ta ansvar för trafikförsäkring, fordonsskatt, avgifter, parkeringsanmärkningar m.m. 

Tänk på!

Du har valt att ge bort pengar till en annan vuxen. Det här gåvobrevet fungerar oavsett om du vill ge bort pengar genom en banköverföring, genom swish eller genom att ge bort kontanter.

Tänk på!

Du har valt att ge bort aktier till en annan vuxen person. Det enklaste sättet att ge bort aktier är att göra en överföring från gåvogivarens aktiekonto till gåvotagarens aktiekonto. Du behöver kontakta din bank för att göra en sådan överföring. Vanligtvis behöver du skicka in en blankett som din bank tillhandahåller. 

Tänk på!

Du har valt att ge bort ett fordon. Du behöver därför även anmäla ägarbyte av fordonet till Transportstyrelsen.

Välj en tidpunkt för gåvans överlåtelse, alltså när gåvotagaren ska få gåvan. Du kan välja att ska få gåvan direkt när gåvobrevet undertecknas, eller på ett visst datum som du själv bestämmer.

Eftersom gåvogivaren och gåvotagaren är gifta går det inte att avtala om att gåvan ska vara s enskilda egendom. Fortsätt därför till nästa steg i formuläret.

Tips! Ifall ni vill reglera att gåvan eller något annat ni äger ska vara enskild egendom, kan ni även skriva ett äktenskapsförord.

Eftersom gåvogivaren och gåvotagaren är gifta, kan ni inte avtala om att gåvan ska vara s enskilda egendom. Fortsätt därför till nästa steg i formuläret.

Tips! Ifall ni vill reglera att gåvan eller något annat ni äger ska vara enskild egendom, kan ni även skriva ett äktenskapsförord.

Eftersom gåvogivaren och gåvotagaren är sambor, kan ni inte avtala om att gåvan ska vara s enskilda egendom. Ni kan därför fortsätta till nästa steg i formuläret.

Tips! Ifall ni vill reglera att gåvan eller något annat ni äger ska undantas från bodelning, kan ni skapa ett samboavtal med Jurio. 

Eftersom gåvogivaren och gåvotagaren är sambor, kan ni inte avtala om att gåvan ska vara s enskilda egendom. Ni kan därför fortsätta till nästa steg i formuläret.

Tips! Ifall ni vill reglera att gåvan eller något annat ni äger ska undantas från bodelning, kan ni skapa ett samboavtal med Jurio

Gåvogivaren kan välja att gåvan ska vara gåvotagaren s enskilda egendom. Om du väljer "Ja, gåvan ska vara enskild egendom", kan du vara säker på att får behålla gåvan för sig själv, om hen någon gång skiljer sig eller separerar från ett samboförhållande.

Om du istället väljer "Hoppa över", får du räkna med att s nuvarande eller framtida partner kan göra anspråk på gåvan vid en separation.

Vad gäller för dig?

Du har valt att barnbarnet ska få en gåva av .

Enligt arvsordningen i Sverige kommer barnbarnet endast ärva av om s förälder (som också är s barn) är avliden. Men tänk på att kan skriva ett testamente, och på så vis frångå arvsordningen.

Om ska få ärva av – antingen genom vanligt arv eller testamente, kan du bestämma att gåvan ska vara, eller inte vara förskott på arv.

Genom att trycka på “Ja, ska få arv” får du mer information om dina val. Kom ihåg att du alltid kan ändra ditt svar i efterhand. Om du inte tror att ska få arv av , väljer du "Nej, det är inte aktuellt".

Vad gäller för dig?

Du har valt att föräldern ska få en gåva av sitt barn .

Enligt arvsordningen i Sverige kommer föräldern endast ärva av om inte har några egna barn, och inte heller är gift. Men tänk på att kan skriva ett testamente, och frångå arvsordningen.

Om ska få ärva av – antingen genom vanligt arv eller testamente, kan du bestämma att gåvan ska vara, eller inte vara förskott på arv.

Genom att trycka på “Ja, ska få arv” får du mer information om dina val. Kom ihåg att du alltid kan ändra ditt svar i efterhand. Om du inte tror att ska få arv av , väljer du "Nej, det är inte aktuellt".

Vad gäller för dig?

Du har valt att ska få en gåva av sitt syskon .

Enligt arvsordningen i Sverige kommer syskonet endast ärva av om inte har några egna barn, inte är gift, och om någon eller båda av s föräldrar är döda. Men tänk på att kan skriva ett testamente, och frångå arvsordningen.

Om ska få ärva av – antingen genom vanligt arv eller testamente, kan du bestämma att gåvan ska vara, eller inte vara förskott på arv. 

Genom att trycka på “Ja, ska få arv” får du mer information om dina val. Kom ihåg att du alltid kan ändra ditt svar i efterhand. Om du inte tror att ska få arv av , väljer du "Nej, det är inte aktuellt".

Vad gäller för dig?

Du har valt att syskonbarnet ska få en gåva av sin förälders syskon .

Enligt arvsordningen i Sverige kommer syskonbarnet endast ärva av om inte har några egna barn, inte är gift, om någon eller båda av s föräldrar är döda, och om s syskon (som även är s förälder) inte längre lever. Men tänk på att kan skriva ett testamente, och på så vis frångå arvsordningen.

Om ska få ärva av – antingen genom vanligt arv eller testamente, kan du bestämma att gåvan ska vara, eller inte vara förskott på arv.

Genom att trycka på “Ja, ska få arv” får du mer information om dina val. Kom ihåg att du alltid kan ändra ditt svar i efterhand. Om du inte tror att ska få arv av , väljer du "Nej, det är inte aktuellt".

Vad gäller för dig?

Du har valt att ska få en gåva av sin släkting .

Enligt arvsordningen i Sverige kommer s make, barn, barnbarn, föräldrar, och syskon alla kommer gå före i arvsordningen. Men tänk på att kan skriva ett testamente, och på så vis frångå arvsordningen.

Om ska få ärva av – antingen genom vanligt arv eller testamente, kan du bestämma att gåvan ska vara, eller inte vara förskott på arv. 

Genom att trycka på “Ja, ska få arv” får du mer information om dina val. Kom ihåg att du alltid kan ändra ditt svar i efterhand. Om du inte tror att ska få arv av , väljer du "Nej, det är inte aktuellt".

Vad gäller för dig?

Du har valt att ska få en gåva av . är inte släkt med, make eller sambo till .

Enligt arvsordningen i Sverige kommer inte få ärva något från . Men tänk på att kan skriva ett testamente, och på så vis frångå arvsordningen.

Om ska få ärva av genom testamente, kan du bestämma att gåvan ska vara, eller inte vara förskott på arv.

Genom att trycka på “Ja, ska få arv” får du mer information om dina val. Kom ihåg att du alltid kan ändra ditt svar i efterhand. Om du inte tror att ska få arv av , väljer du "Nej, det är inte aktuellt".

Vad gäller för er?

Förskott på arv är bara aktuellt om ska få arv av och/eller . Det kan vara antingen arv genom den vanliga arvsordningen, eller arv genom testamente. Om ska få ärva av, kan ni bestämma att gåvan ska vara, eller inte vara förskott på arv. 

Genom att trycka på “Ja, ska få arv” får ni mer information om dina val. Kom ihåg att du alltid kan ändra ditt svar i efterhand. Om ni inte tror att ska få arv av er, väljer ni "Nej, det är inte aktuellt".

Vad gäller för dig?

Enligt arvsordningen i Sverige kommer barnet ärva av föräldern , eftersom är en så kallad bröstarvinge. Som utgångspunkt anses gåvor till bröstarvingar vara förskott på arv. Du kan nu själv välja om gåvan ska, eller inte ska, vara förskott på arv.

Vad gäller för dig?

Du har valt att styvbarnet ska få en gåva av styvföräldern .

Lagens utgångspunkt är att gåvor till styvbarn ska räknas som förskott på arv, men inte riktigt på samma sätt som när gåvan är till ens eget barn. är nämligen inte s bröstarvinge. Gåvans värde kommer istället räknas som förskott på det arv kommer att få från s make/maka (som också är s förälder). Här kan bestämma om gåvan ska vara förskott på arv eller ej. 

Tänk på att kan ändra arvsordningen genom att inkludera i ett testamente. Här kan du läsa mer om testamente, gåvor till styvbarn samt förskott på arv.

Ditt val i ett nötskal

Om du väljer att gåvan till ska vara förskott på arv, kommer att få avräkna gåvans värde från sitt arv. Avdraget från arvet motsvarar gåvans värde. Förenklat kan du därför säga att går plus minus noll jämfört med andra arvingar. Om du klickar 'Ja' kommer alltså få ett mindre arv i framtiden jämfört med andra arvingar, eftersom hen fått en gåva.

Om du istället väljer att gåvan till inte ska vara förskott på arv, betyder det att kan gynnas ekonomiskt jämfört med andra arvingar. slipper isåfall avräkna gåvans värde från sitt arv, och kommer få hela gåvan samt hela sin del av arvet. får med andra ord äta kakan och behålla den samtidigt. Om du klickar 'Nej' kommer alltså få ett lika stort arv i framtiden jämfört med andra arvingar, trots att hen redan fått en gåva.

Vad gäller för er?

Ni har valt att barnet ska få en gåva av föräldrarna och . Enligt arvsordningen i Sverige kommer barnet ärva av föräldrarna och .

Om föräldrarna är gifta, och någon av föräldrarna går bort, kommer få vänta på sitt arv tills även den andra föräldern avlidit. När båda föräldrarna har gått bort, kommer och hens eventuella syskon att ärva från båda föräldrarna.

Om föräldrarna är sambo, och någon av föräldrarna går bort, kan en bodelning göras. Efter bodelningen kommer få ärva direkt tillsammans med eventuella syskon.

Om föräldrarna inte är gifta eller sambo, och föräldern sedan går bort, kommer barnet få ärva direkt tillsammans med eventuella syskon.

Vad gäller för er?

Ni har valt att barnet ska få en gåva av och , och att är förälder till . Enligt arvsordningen i Sverige kommer barnet ärva från föräldern tillsammans med eventuella syskon.

Om är gift med s andra förälder, kommer behöva vänta på sitt arv tills även den andra föräldern avlidit. När båda föräldrarna har gått bort, kommer och hens eventuella syskon att ärva från .

Om är sambo med s andra förälder, och går bort, kan en bodelning göras. Efter bodelningen kommer få ärva direkt tillsammans med eventuella syskon.

Om varken är gift eller sambo med den andra föräldern, kommer få ärva av direkt tillsammans med eventuella syskon.

Vad gäller för er?

Ni har valt att barnet ska få en gåva av och , och att är förälder till . Enligt arvsordningen i Sverige kommer barnet ärva från föräldern tillsammans med eventuella syskon.

Om är gift med s andra förälder, kommer behöva vänta på sitt arv tills även den andra föräldern avlidit. När båda föräldrarna har gått bort, kommer och hens eventuella syskon att ärva från .

Om är sambo med s andra förälder, och går bort, kan en bodelning göras. Efter bodelningen kommer få ärva direkt tillsammans med eventuella syskon.

Om varken är gift eller sambo med den andra föräldern, kommer få ärva av direkt tillsammans med eventuella syskon.

Vad gäller för er?

Ni har valt att styvbarnet ska få en gåva av styvföräldern .

Lagens utgångspunkt är att en gåva till ett styvbarn ska avräknas på s eventuella framtida arv från s make/maka (som också är s förälder). Gåvans värde kommer därför avräknas som förskott från det arv som ska få. Ni kan nu välja själv om det gåvan, eller inte, ska vara förskott på arv.

 

Vad gäller för er?

Ni har valt att styvbarnet ska få en gåva av styvföräldern .

Lagens utgångspunkt är att en gåva till ett styvbarn ska avräknas på s eventuella framtida arv från s make/maka (som också är s förälder). Gåvans värde kommer därför avräknas som förskott från det arv som ska få. Ni kan nu välja själv om det gåvan, eller inte, ska vara förskott på arv.

 

Ert val i ett nötskal

Om ni väljer att gåvan till ska vara förskott på arv, kommer att få avräkna gåvans värde från sitt arv. Avdraget från arvet motsvarar gåvans värde. Förenklat kan ni därför säga att går plus minus noll jämfört med andra arvingar. Om ni klickar 'Ja' kommer alltså få ett mindre arv i framtiden jämfört med andra arvingar, eftersom hen fått en gåva.

Om ni istället väljer att gåvan till inte ska vara förskott på arv, betyder det att kan gynnas ekonomiskt jämfört med andra arvingar. slipper isåfall avräkna gåvans värde från sitt arv, och kommer få hela gåvan samt hela sin del av arvet. får med andra ord äta kakan och behålla den samtidigt. Om ni klickar 'Nej' kommer alltså få ett lika stort arv i framtiden jämfört med andra arvingar, trots att hen redan fått en gåva.

Du får nu välja om fritt ska få överlåta gåvan i framtiden. Att överlåta gåvan betyder att sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan. Lagens utgångspunkt är att gåvor får överlåtas fritt. Denna utgångspunkt kan dock ändras genom att välja att gåvan ska ha ett överlåtelseförbud.

1. Fri överlåtelse

Om du väljer att gåvan får överlåtas fritt kan utan hinder sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan. Samtidigt har Kronofogden möjlighet att utmäta gåvan om i framtiden skulle bli skuldsatt och föremål för utmätning.

2. Begränsat överlåtelseförbud

Du kan välja att gåvan bara kan överlåtas ifall gåvogivaren samtycker till det. Detta betyder att bara kan sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan, om godkänner det.

3. Fullt överlåtelseförbud

Det här alternativet innebär att att gåvan aldrig får överlåtas. får inte lov att göra sig av med gåvan, och måste alltså behålla gåvan för sig själv. Kronofogden kan inte heller utmäta gåvan. Om skulle bli skuldsatt kan alltså inte s borgenärer, det vill säga de som är skyldig pengar, göra anspråk på gåvan.

Du får nu välja om fritt ska få överlåta gåvan i framtiden. Att överlåta gåvan betyder att sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan. Lagens utgångspunkt är att gåvor får överlåtas fritt. Denna utgångspunkt kan dock ändras genom att välja att gåvan ska ha ett överlåtelseförbud.

1. Fri överlåtelse

Om du väljer att gåvan får överlåtas fritt kan utan hinder sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan. Samtidigt har Kronofogden möjlighet att utmäta gåvan om i framtiden skulle bli skuldsatt och föremål för utmätning. När du ger bort pengar rekommenderar vi att ni väljer detta alternativet, eftersom gåvotagaren annars inte kommer få spendera pengarna.

2. Begränsat överlåtelseförbud

Du kan välja att gåvan bara kan överlåtas ifall gåvogivaren samtycker till det. Detta betyder att bara kan sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan, om godkänner det. Tänk på att pengarna behöver särskiljas genom att sättas in på ett eget konto, annars får överlåtelseförbudet ingen effekt.

3. Fullt överlåtelseförbud

Det här alternativet innebär att att gåvan aldrig får överlåtas. får inte lov att göra sig av med gåvan, och måste alltså behålla gåvan för sig själv. Kronofogden kan inte heller utmäta gåvan. Om skulle bli skuldsatt kan alltså inte s borgenärer, det vill säga de som är skyldig pengar, göra anspråk på gåvan. Tänk på att pengarna behöver särskiljas genom att sättas in på ett eget konto, annars får överlåtelseförbudet ingen effekt.

Du får nu välja om fritt ska få överlåta gåvan i framtiden. Att överlåta gåvan betyder att sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan. Lagens utgångspunkt är att gåvor får överlåtas fritt. Denna utgångspunkt kan dock ändras genom att välja att gåvan ska ha ett överlåtelseförbud.

1. Fri överlåtelse

Om du väljer att gåvan får överlåtas fritt kan utan hinder sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan. Samtidigt har Kronofogden möjlighet att utmäta gåvan om i framtiden skulle bli skuldsatt och föremål för utmätning. När ni ger bort pengar rekommenderar vi att ni väljer detta alternativet, eftersom gåvotagaren annars inte kommer få spendera pengarna.

2. Begränsat överlåtelseförbud

Du kan välja att gåvan bara kan överlåtas ifall båda gåvogivarna samtycker till det. Detta betyder att bara kan sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan, om både och godkänner det. Tänk på att pengarna behöver särskiljas genom att sättas in på ett eget konto, annars får överlåtelseförbudet ingen effekt.

3. Fullt överlåtelseförbud

Det här alternativet innebär att att gåvan aldrig får överlåtas. får inte lov att göra sig av med gåvan, och måste alltså behålla gåvan för sig själv. Kronofogden kan inte heller utmäta gåvan. Om skulle bli skuldsatt kan alltså inte s borgenärer, det vill säga de som är skyldig pengar, göra anspråk på gåvan. Tänk på att pengarna behöver särskiljas genom att sättas in på ett eget konto, annars får överlåtelseförbudet ingen effekt.

Du får nu välja om fritt ska få överlåta gåvan i framtiden. Att överlåta gåvan betyder att sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan. Lagens utgångspunkt är att gåvor får överlåtas fritt. Denna utgångspunkt kan dock ändras genom att välja att gåvan ska ha ett överlåtelseförbud.

1. Fri överlåtelse

Om du väljer att gåvan får överlåtas fritt kan utan hinder sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan. Samtidigt har Kronofogden möjlighet att utmäta gåvan om i framtiden skulle bli skuldsatt och föremål för utmätning.

2. Begränsat överlåtelseförbud

Du kan välja att gåvan bara kan överlåtas ifall båda gåvogivarna samtycker till det. Detta betyder att bara kan sälja, byta, ge bort eller på annat sätt göra sig av med gåvan, om både och godkänner det.

3. Fullt överlåtelseförbud

Det här alternativet innebär att att gåvan aldrig får överlåtas. får inte lov att göra sig av med gåvan, och måste alltså behålla gåvan för sig själv. Kronofogden kan inte heller utmäta gåvan. Om skulle bli skuldsatt kan alltså inte s borgenärer, det vill säga de som är skyldig pengar, göra anspråk på gåvan.

Vem ska ta emot och ta hand om gåvan?

Välj vem som får ta emot, förvalta och förfoga över gåvan fram till den dag fyller 18 år och därmed själv blir myndig. Vi har listat dina olika alternativ nedan.

1. Barnet själv

får själv ska ta emot, förfoga över och förvalta gåvan. Det betyder att får göra vad hen vill med gåvan. Det är då viktigt att är tillräckligt mogen för att förstå vad gåvan innebär. Exempelvis kan en tolvåring förstå vad en leksak har för innebörd, men troligen inte vad aktier är för något och hur aktier fungerar. Därför rekommenderar vi detta alternativ främst för äldre barn.

s förmyndare (vanligtvis barnets vårdnadshavare) får inte bestämma över vad får göra med gåvan. Men om på något sätt skulle missbruka gåvan får förmyndarna omhänderta gåvan, t.ex. om har fått en moped i gåva, som hen sedan har trimmat och kört olagligt.

2. Särskild förvaltare

Du kan även välja att en viss person ska utses till särskild förvaltare av gåvan fram tills fyller 18 år. Barnets förmyndare har alltså inte något inflytande över gåvan. Tänk på att detta innebär ett ansvar för personen du utser. Personen behöver nämligen förvalta, dvs. ta hand om gåvan, och redovisa för förmyndarna hur gåvan förvaltats varje år. 

3. Banken

Detta passar för föräldrar som vill ge pengar eller aktier till yngre barn. Banken företräder då barnet och pengarna placeras på ett bankkonto i barnets namn. Barnets förmyndare kan inte fritt bestämma hur pengarna från barnets konto ska användas, utan behöver bankens tillstånd för eventuella uttag. Banken får då enbart lämna ut pengarna om det ligger i linje med barnets intressen. Tänk på att barnets förmyndare behöver öppna ett bankkonto till barnet om barnet inte redan har ett bankkonto.

Välj vem som får ta emot, förvalta och förfoga över gåvan fram till den dag fyller 18 år och därmed själv blir myndig.

1. Barnet själv

får själv ska ta emot, förfoga över och förvalta gåvan. Det betyder att får göra vad hen vill med gåvan. Det är då viktigt att är tillräckligt mogen för att förstå vad gåvan innebär. Exempelvis kan en tolvåring förstå vad en leksak har för innebörd, men troligen inte vad aktier är för något och hur aktier fungerar. Därför rekommenderar vi detta alternativ främst för äldre barn.

s förmyndare (vanligtvis barnets vårdnadshavare) får inte bestämma över vad får göra med gåvan. Men om på något sätt skulle missbruka gåvan får förmyndarna omhänderta gåvan, t.ex. om har fått en moped i gåva, som hen sedan har trimmat och kört olagligt.

2. Särskild förvaltare

Du kan även välja att en viss person ska utses till särskild förvaltare av gåvan fram tills fyller 18 år. Barnets förmyndare har alltså inte något inflytande över gåvan. Tänk på att detta innebär ett ansvar för personen du utser. Personen behöver nämligen förvalta, dvs. ta hand om gåvan, och redovisa för förmyndarna hur gåvan förvaltats varje år. 

3. Banken

Detta passar för föräldrar som vill ge pengar eller aktier till yngre barn. Banken företräder då barnet och pengarna placeras på ett bankkonto i barnets namn. Barnets förmyndare kan inte fritt bestämma hur pengarna från barnets konto ska användas, utan behöver bankens tillstånd för eventuella uttag. Banken får då enbart lämna ut pengarna om det ligger i linje med barnets intressen. Tänk på att barnets förmyndare behöver öppna ett bankkonto till barnet om barnet inte redan har ett bankkonto.

4. Barnets förmyndare

Du kan välja att s förmyndare får ta emot, förfoga över och förvalta gåvan för s räkning fram till fyller 18 år. Det är vanligt att gåvor till yngre barn, som saknar förståelse för gåvans innebörd, tas emot och förvaltas av förmyndaren. Detta är ett bra alternativ för dig som litar på att förmyndarna har ett gott omdöme. 

Tänk på!

Du har valt att en särskild förvaltare ska företräda . Vidare har du valt att ska utses till särskild förvaltare. När gåvobrevet är färdigt, behöver därför underteckna gåvobrevet för s räkning.

Tänk på!

Jurio har aldrig tillgång till ditt bankkonto, och kommer aldrig göra en överföring åt dig. Efter att du har undertecknat gåvobrevet, behöver du alltså på egen hand göra en överföring till . Överföringen ska göras till barnets bankkonto, och inte förmyndarnas bankkonto. Om inte har ett bankkonto behöver du välja en annan mottagare, eller be s förmyndare att öppna ett bankkonto till . Din gåva anses fullbordad när pengarna har överförts till s bankkonto hos

 

 


Förmyndares godkännande

Du har valt att s förmyndare ska ta emot gåvan åt barnet.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om , är båda föräldrarna förmyndare till barnet. Då behövs båda föräldrarnas godkännande.

Om en förälder istället har ensam vårdnad om , behövs bara denna förälderns godkännande.

Förmyndare nr. 1

Förmyndaren

Förmyndare nr. 2


 

Överförmyndar-spärr

Gåvans värde överstiger åtta prisbasbelopp, vilket år 2021 uppgår till 380 800 kr (8 x 47 600 kr). Därför måste Gåvan förenas med en överförmyndar-spärr. Det betyder att förmyndarna och inte fritt får göra vad de vill med gåvan. Istället behöver förmyndarna få ett samtycke av överförmyndaren i barnets hemkommun. 

Detta är ett sätt att säkerställa att förmyndarna inte missbrukar gåvan, eftersom överförmyndaren kommer kontrollera förmyndarna. Samtidigt kräver det lite mer administrativt arbete för förmyndarna.

Överförmyndar-spärr

Du kan välja att lägga in ett villkor om överförmyndar-spärr i gåvobrevet, även om gåvan är värd mindre än åtta prisbasbelopp. Det betyder att förmyndarna och inte fritt får göra vad de vill med gåvan, utan kontot är spärrat och överförmyndaren i förmyndarnas hemkommun måste godkänna uttag och överföringar från kontot. Det är ett sätt att säkerställa att förmyndarna inte missbrukar gåvan, eftersom överförmyndaren kommer kontrollera förmyndarna. Samtidigt kräver det lite mer administrativt arbete för förmyndarna.

I vissa fall är det obligatoriskt att ha en överförmyndar-spärr, nämligen om pengarna som förmyndarna förvaltar åt barnet överstiger åtta prisbasbelopp, vilket år 2021 uppgår till 380 800 kr (8 x 47 600). Din gåva är kr, vilket betyder att gåvan inte når över tröskeln på 380 800 kr. Men om och även förvaltar andra pengar för barnet, kan de pengarna tillsammans med din gåva överstiga 380 800 kr, och då behövs det såklart en överförmyndar-spärr. Det kan därför vara klokt att fråga förmyndarna om de förvaltar några pengar åt barnet, och isåfall hur mycket innan du ger bort gåvan. Då kan du själv räkna ut om din gåva plus de pengarna som redan förvaltas överstiger 380 800 kr.

Överförmyndar-spärr

Gåvans värde överstiger åtta prisbasbelopp, vilket år 2021 uppgår till 380 800 kr (8 x 47 600 kr). Därför måste Gåvan förenas med en överförmyndar-spärr. Det betyder att förmyndaren inte fritt får göra vad de vill med gåvan. Istället behöver förmyndaren få ett samtycke av överförmyndaren i barnets hemkommun. 

Detta är ett sätt att säkerställa att förmyndaren inte missbrukar gåvan, eftersom överförmyndaren kommer kontrollera förmyndaren. Samtidigt kräver det lite mer administrativt arbete för förmyndaren.

Överförmyndar-spärr

Du kan välja att lägga in ett villkor om överförmyndar-spärr i gåvobrevet, även om gåvan är värd mindre än åtta prisbasbelopp. Det betyder att förmyndaren inte fritt får göra vad de vill med gåvan, utan kontot är spärrat och överförmyndaren i förmyndarens hemkommun måste godkänna uttag och överföringar från kontot. Det är ett sätt att säkerställa att förmyndaren inte missbrukar gåvan, eftersom överförmyndaren kommer kontrollera förmyndaren. Samtidigt kräver det lite mer administrativt arbete för förmyndaren.

I vissa fall är det obligatoriskt att ha en överförmyndar-spärr, nämligen om pengarna som förmyndaren förvaltar åt barnet överstiger åtta prisbasbelopp, vilket år 2021 uppgår till 380 800 kr (8 x 47 600). Din gåva är kr, vilket betyder att gåvan inte når över tröskeln på 380 800 kr. Men om även förvaltar andra pengar för barnet, kan de pengarna tillsammans med din gåva överstiga 380 800 kr, och då behövs det såklart en överförmyndar-spärr. Det kan därför vara klokt att fråga förmyndaren om hen förvaltar några pengar åt barnet, och isåfall hur mycket innan du ger bort gåvan. Då kan du själv räkna ut om din gåva plus de pengarna som redan förvaltas överstiger 380 800 kr.

Tänk på! När gåvobrevet är färdigt och undertecknat behöver du skicka en kopia av gåvobrevet till barnets bank, eftersom det är banken som lägger till en överförmyndarspärr på kontot. 

Ni har skrivit ett gåvobrev mellan makar. Ni kan nu välja välja att registrera gåvobrevet hos Skatteverket. Registreringen av gåvobrevet kommer då annonseras i Post- och Inrikes Tidning.

Varför ska vi registrera gåvan?

Om gåvogivaren blir skuldsatt så kan Kronofogden kräva gåvotagaren på gåvans värde som betalning för s skulder, trots att ni skrivit ett gåvobrev.

Genom registreringen skyddas gåvan från utmätning om blir skuldsatt i framtiden. Om redan har skulder hos inkasso eller Kronofogden kommer kanske gåvans värde att begäras tillbaka ändå, med eller utan registrering.

Det är valfritt att registrera gåvobrevet 

Om ni väljer att registrera Gåvobrevet, kräver Skatteverket att ni skriver ut, undertecknar och postar gåvobrevet för hand. Skatteverket tar ut en registreringsavgift om 275 kr (år 2021). På deras hemsida kan ni läsa mer om hur det går till.

Ni har skrivit ett gåvobrev, och angett att är gift med . Ni kan nu välja välja att registrera gåvobrevet hos Skatteverket. Registreringen av gåvobrevet kommer då annonseras i Post- och Inrikes Tidning.

Varför ska vi registrera gåvan?

Om gåvogivaren blir skuldsatt så kan Kronofogden kräva gåvotagaren på gåvans värde som betalning för s skulder, trots att ni skrivit ett gåvobrev.

Genom registreringen skyddas gåvan från utmätning om blir skuldsatt i framtiden. Om redan har skulder hos inkasso eller Kronofogden kommer kanske gåvans värde att begäras tillbaka ändå, med eller utan registrering.

Det är valfritt att registrera gåvobrevet 

Om ni väljer att registrera Gåvobrevet, kräver Skatteverket att ni skriver ut, undertecknar och postar gåvobrevet för hand. Skatteverket tar ut en registreringsavgift om 275 kr (år 2021). På deras hemsida kan ni läsa mer om hur det går till.

Ditt gåvobrev är klart!

 

 

Du har nu besvarat alla frågor som ska användas i gåvobrevet och dokumentet är klart för undertecknande.

 

När du har slutfört betalningen har du omedelbart tillgång till gåvobrevet under fliken 'Mina dokument'. Gåvobrevet ska sedan undertecknas, antingen digitalt med BankID, eller för hand.

 

Klicka på 'Spara dokument' för att komma vidare!

 

Vi erbjuder en nöjdhetsgaranti, som du kan läsa om i våra allmänna villkor. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss genom e-post till kontakt@jurio.com, på telefonnummer 08-446 889 49 eller via chatten.

 

Document

Gåvobrev

tilfredshedsgaranti