Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Enkelt skuldebrev

 


 

Du börjar nu skapa ditt enkla skuldebrev. Svara på våra frågor, så skapas dokumentet automatiskt baserat på dina svar.

 

Om du har några frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss i chatten, på telefonnummer 08-446 889 49 eller genom e-post till kontakt@jurio.com.

 

Tryck på ‘Vidare’ för att komma igång!

Vänligen ange vem som är långivare (den som lånar ut pengar) och vem som är låntagare (den som får låna pengar).

Långivare:

Långivare 1:


Långivare 2:

 


 


Låntagare:


Låntagare 1:


Låntagare 2:

Lånebelopp
Fyll i det belopp som lånar till . Lånebeloppet måste skrivas i svenska kronor och är det belopp får låna.

Lånebelopp
Fyll i det belopp som lånar till och . Lånebeloppet måste skrivas i svenska kronor och är det belopp och får låna.

Lånebelopp
Fyll i det belopp som och lånar ut till . Lånebeloppet måste skrivas i svenska kronor och är det belopp får.

Lånebelopp
Fyll i det belopp som och lånar ut till och . Lånebeloppet måste skrivas i svenska kronor och är det belopp och får.

kr.

 Utbetalning
Välj när lånet ska betalas ut till . Du kan välja att utbetalning ska ske omedelbart i samband med undertecknandet av detta skuldebrev, eller ett annat datum som du väljer.

 Utbetalning
Välj när lånet ska betalas ut till och . Du kan välja att utbetalning ska ske omedelbart i samband med undertecknandet av detta skuldebrev, eller ett annat datum som du väljer.

Välj om lånet ska förenas med ränta under lånetiden. Du kan välja ett av de två alternativen nedan:

1. Räntefritt lån (vanligt vid lån mellan familjemedlemmar)
behöver inte betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att vara räntefritt under hela lånetiden.

Exempel:  lånar 10 000 kr till och väljer att lånet ska vara räntefritt. Efter 12 månader kommer därför fortfarande bara att vara skyldig 10 000 kr, och det kommer gälla under resten av lånetiden.

2. Lån med ränta
måste betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att förenas med ränta baserat på en procentsats du väljer.

Exempel: lånar ut 10 000 kr till , och väljer att lånet ska förenas med ränta om 3 procent per år. Efter 6 månader kommer därför att vara skyldig 10 150 kr. Efter 12 månader är skyldig 10.300 kr.

Välj om lånet ska förenas med ränta under lånetiden. Du kan välja ett av de två alternativen nedan:

1. Räntefritt lån (vanligt vid lån mellan familjemedlemmar)
och behöver inte betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att vara räntefritt under hela lånetiden.

Exempel:  lånar 10 000 kr till och , och väljer att lånet ska vara räntefritt. Efter 12 månader kommer och därför fortfarande bara att vara skyldig 10 000 kr, och det kommer gälla under resten av lånetiden.

2. Lån med ränta
och måste betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att förenas med ränta baserat på en procentsats du väljer.

Exempel: lånar ut 10 000 kr till och , och väljer att lånet ska förenas med ränta om 3 procent per år. Efter 6 månader kommer och därför att vara skyldig 10 150 kr. Efter 12 månader är och skyldiga 10 300 kr.

Välj om lånet ska förenas med ränta under lånetiden. Du kan välja ett av de två alternativen nedan:

1. Räntefritt lån (vanligt vid lån mellan familjemedlemmar)
behöver inte betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att vara räntefritt under hela lånetiden.

Exempel: och lånar 10 000 kr till , och väljer att lånet ska vara räntefritt. Efter 12 månader kommer därför fortfarande bara att vara skyldig 10 000 kr, och det kommer gälla under resten av lånetiden.

2. Lån med ränta
måste betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att förenas med ränta baserat på en procentsats du väljer.

Exempel:  och lånar ut 10 000 kr till , och väljer att lånet ska förenas med ränta om 3 procent per år. Efter 6 månader kommer därför att vara skyldig 10 150 kr. Efter 12 månader är skyldig och 10 300 kr.

Välj om lånet ska förenas med ränta under lånetiden. Du kan välja ett av de två alternativen nedan:

1. Räntefritt lån (vanligt vid lån mellan familjemedlemmar)
och behöver inte betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att vara räntefritt under hela lånetiden.

Exempel: och lånar 10 000 kr till och , och väljer att lånet ska vara räntefritt. Efter 12 månader kommer och därför fortfarande bara att vara skyldig och 10 000 kr, och det kommer gälla under resten av lånetiden.

2. Lån med ränta
och måste betala ränta på lånet. Det utbetalda lånebeloppet på kr kommer därför att förenas med ränta baserat på en procentsats du väljer.

Exempel:  och lånar ut 10 000 kr till och , och väljer att lånet ska förenas med ränta om 3 procent per år. Efter 6 månader kommer och därför att vara skyldig 10 150 kr. Efter 12 månader är och skyldiga och 10 300 kr.

 Räntesats
Här ska du välja en årlig räntesats, det vill säga vilken procentsats av lånet som ska betala i ränta per år. Räntan baseras på lånebeloppet och måste betalas av . Du får i ett senare steg välja hur ofta räntan ska betalas.

När du väljer räntesats kan du kolla med din bank eller olika jämförelsetjänster för att få en uppskattning av vad som är marknadsmässig ränta i dagsläget. Kom ihåg att banker tjänar pengar på att låna ut pengar, och räntesatsen för vänner och familj är därför ofta lägre än bankernas räntesatser.

 Räntesats

Här ska du välja en årlig räntesats, det vill säga vilken procentsats av lånet som och ska betala i ränta per år. Räntan baseras på lånebeloppet och måste betalas av och . Du får i ett senare steg välja hur ofta räntan ska betalas.

När du väljer räntesats kan du kolla med din bank eller olika jämförelsetjänster för att få en uppskattning av vad som är marknadsmässig ränta i dagsläget. Kom ihåg att banker tjänar pengar på att låna ut pengar, och räntesatsen för vänner och familj är därför ofta lägre än bankernas räntesatser.

%

Välj hur ska återbetala lånet till . Du kan välja att lånet antingen ska återbetalas ett visst bestämt datum, eller att lånet ska återbetalas först när begär återbetalning. Du kan även välja att lånet återbetalas genom regelbundna amorteringar från till :

1. Återbetalning genom amortering
Du kan välja amortering av lånet, det vill säga fasta betalningar till under en längre period. Dessa amorteringar måste göras tills lånebeloppet har återbetalats fullt ut. Eftersom du har valt att ska betala ränta, ska amortering och räntebetalning ske samtidigt. Du kan välja att börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan börjar återbetala lånet.
 

Exempel: lånar 100 000 kr med 3 % årlig räntesats. amorterar 2 000 kr varje månad (12 gånger per år). Varje månad ska betala amorteringen om 2 000 kr samt ränta. Räntan är lika med 3 % av skulden delat på 12 månader (100 000 * 0,03) / 12 = 250 kr. Som du kan se i tabellen nedan minskar räntan i takt med skulden, eftersom räntan är en viss procentsats av den återstående skulden.

 

  Amortering Ränta Totalt Skuld
Månad 1 2 000 kr 250 kr 2 250 kr 98 000 kr 
Månad 2 2 000 kr 245 kr 2 245 kr 96 000 kr
Månad 12 2 000 kr 190 kr 2 190 kr 74 000 kr

 

2. Återbetalning på ett visst datum
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas på ett visst bestämt datum. Senast på detta datum måste hela lånebeloppet återbetalas till . Eftersom du har valt att ska betala ränta, behöver betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrevet utfärdades.

Exempel: lånar 100 000 kr med 5 % årlig räntesats. Skuldebrevet utfärdas den 1 juli 2020. Ni har valt att hela lånebeloppet ska återbetalas den 1 september 2023. Dessutom kommer att behöva betala årsränta på 5 000 kr den 1 juli 2021, den 1 juli 2022, och den 1 juli 2023. Den 1 september 2023 ska betala hela lånebeloppet om 100 000 kr, samt de sista två månadernas ränta om 833 kr.

3. Återbetalning efter begäran
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas först när begär återbetalning. Efter att   har begärt återbetalning får ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet med ränta, som ni väljer. Ni kan till exempel välja att ska återbetala lånebeloppet inom 14 dagar efter att begärt återbetalning. Eftersom du har valt att ska betala ränta, behöver betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrev utfärdades.

Exempel: lånar 200 000 kr med 2 % ränta per år. Skuldebrevet utfärdas den 1 december 2021. Ni har valt att hela lånebeloppet och räntan måste återbetalas senast 14 dagar efter att meddelar detta. kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 200 000 kr 14 dagar efter att begär det. Dessutom behöver betala 2 % ränta, alltså 4 000 kr, varje år den 1 december.

Välj hur ska återbetala lånet till . Du kan välja att lånet antingen ska återbetalas ett visst bestämt datum, eller att lånet ska återbetalas inom två veckor efter att begär återbetalning. Du kan även välja att lånet återbetalas genom regelbundna amorteringar från till .

1. Återbetalning genom amorteringar
Du kan välja att lånet ska betalas av genom amortering, det vill säga fasta betalningar till under en längre period. Dessa amorteringar måste göras tills lånebeloppet har återbetalats fullt ut. Du kan välja att börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan börjar återbetala lånet.

Exempel: lånar 10 000 kr och amorterar med 500 kr per månad tills hela lånet återbetalas, vilket kommer att vara efter 1 år och 8 månader.

2. Återbetalning på ett visst datum
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas vid ett visst bestämt datum. Senast vid detta datum måste hela lånebeloppet återbetalas till .

Exempel: lånar 10 000 kr och parterna har beslutat att hela lånet måste återbetalas den 1 juli 2020. kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 10 000 kr till den 1 juli 2020.

3. Återbetalning efter begäran
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas först när begär återbetalning. Efter att   har begärt återbetalning får ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet, som ni väljer. Ni kan till exempel välja att ska återbetala lånebeloppet med ränta inom 14 dagar efter att begärt återbetalning.

Exempel: lånar 10 000 kr. Ni har beslutat att hela lånet ska återbetalas inom 10 dagar efter att  begär detta. kommer alltså att behöva betala tillbaka hela lånet på 10 000 kr senast 10 dagar efter att begärt att lånet ska återbetalas.

Välj hur och ska återbetala lånet till . Du kan välja att lånet antingen ska återbetalas ett visst bestämt datum, eller att lånet ska återbetalas först när begär återbetalning. Du kan även välja att lånet återbetalas genom regelbundna amorteringar från och till :

1. Återbetalning genom amorteringar
Du kan välja amortering, det vill säga fasta betalningar till under en längre period. Dessa amorteringar måste göras tills lånebeloppet återbetalats fullt ut. Eftersom du har valt att låntagarna ska betala ränta, ska amortering och räntebetalning ske samtidigt. Du kan välja att och börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan och börjar återbetala lånet.

Exempel: och lånar 100 000 kr med 3 % årlig räntesats, och amorterar 2 000 kr varje månad (12 gånger per år). Varje månad ska och betala amorteringen om 2 000 kr samt ränta. Räntan är lika med 3 % av skulden delat på 12 månader (100 000 * 0,03) / 12 = 250 kr. Som du kan se i tabellen nedan minskar räntan i takt med skulden, eftersom räntan är en viss procentsats av den återstående skulden.

  Amortering Ränta Totalt Skuld
Månad 1 2 000 kr 250 kr 2 250 kr 98 000 kr 
Månad 2 2 000 kr 245 kr 2 245 kr 96 000 kr
Månad 12 2 000 kr 190 kr 2 190 kr 74 000 kr

 

2. Återbetalning på ett visst datum
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas vid ett visst bestämt datum. Senast på detta datum måste hela lånebeloppet samt alla upplupna räntor återbetalas till . Eftersom du valt att och ska betala ränta, behöver de betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrev utfärdades.

Exempel: och lånar 100 000 kr med 5 % ränta per år. Skuldebrevet utfärdas den 1 juli 2020. Hela lånebeloppet ska återbetalas den 1 september 2023. Dessutom kommer och att behöva betala årsränta på 5 000 kr den 1 juli  2021, den 1 juli 2022, och den 1 juli 2023. Den 1 september 2023 ska och betala hela lånebeloppet om 100 000 kr, samt de sista två månadernas ränta om 833 kr.

3. Återbetalning efter begäran
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas först när begär återbetalning. Efter att   har begärt återbetalning får och ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet, som ni väljer. Ni kan till exempel välja att och ska återbetala lånebeloppet med ränta inom 14 dagar efter att begärt återbetalning. Eftersom du valt att och ska betala ränta, behöver de betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrev utfärdades.

Exempel: och lånar 200 000 kr med 2 % ränta per år. Skuldebrevet utfärdas den 1 december 2021. Ni har valt att hela lånebeloppet och räntan måste återbetalas senast 14 dagar efter att meddelar detta. och kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 200 000 kr 14 dagar efter att begär det. Dessutom behöver de betala 2 % ränta, alltså 4 000 kr, varje år den 1 december.

Välj hur och ska återbetala lånet till . Du kan välja att lånet antingen ska återbetalas ett visst bestämt datum, eller att lånet ska återbetalas inom två veckor efter att begär återbetalning.  Du kan även välja att lånet återbetalas genom regelbundna amorteringar från och till .

1. Återbetalning genom amortering
Du kan välja amortering, det vill säga fasta betalningar till under en längre period. Dessa amorteringar måste göras tills lånebeloppet återbetalas fullt ut. Du kan välja att och börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan och börjar återbetala lånet.

Exempel: och lånar 10 000 kr och amorterar med 500 kr per månad tills hela lånet återbetalas, vilket kommer att vara efter 1 år och 8 månader.

2. Återbetalning på ett visst datum
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas vid ett visst bestämt datum. Senast vid detta datum måste hela lånebeloppet återbetalas till .

Exempel: och lånar 10 000 kr och parterna har beslutat att hela lånet måste återbetalas den 1 juli 2020. och kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 10 000 kr till den 1 juli 2020.

3. Återbetalning efter begäran
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas först när begär återbetalning. Efter att har begärt återbetalning får  och  ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet, som ni väljer. Ni kan till exempel välja att  och ska återbetala lånebeloppet med ränta inom 14 dagar efter att begärt återbetalning.

Exempel: och lånar 10 000 kr. Ni har beslutat att hela lånet ska återbetalas inom 10 dagar efter att begär detta. och kommer alltså att behöva betala tillbaka hela lånet på 10 000 kr senast 10 dagar efter att begärt att lånet ska återbetalas.

Välj hur ska återbetala lånet till och . Du kan välja att lånet ska återbetalas ett visst bestämt datum, eller att lånet ska återbetalas först när och begär återbetalning. Du kan även välja att lånet återbetalas genom regelbundna amorteringar från :

1. Återbetalning genom amortering
Du kan välja amortering, det vill säga fasta betalningar till och under en längre period. Dessa amorteringar ska betalas tills lånebeloppet har återbetalats fullt ut. Eftersom du har valt att ska betala ränta, ska amortering och räntebetalning ske samtidigt. Du kan välja att börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan börjar återbetala lånet.

Exempel: lånar 100 000 kr med 3 % årlig räntesats. amorterar 2 000 kr varje månad (12 gånger per år). Varje månad ska betala amorteringen om 2 000 kr samt ränta. Räntan är lika med 3 % av skulden delat på 12 månader (100 000 * 0,03) / 12 = 250. Som du kan se i tabellen nedan minskar räntan i takt med skulden, eftersom räntan är en viss procentsats av den återstående skulden.

  Amortering Ränta Totalt Skuld
Månad 1 2 000 kr 250 kr 2 250 kr 98 000 kr 
Månad 2 2 000 kr 245 kr 2 245 kr 96 000 kr
Månad 12 2 000 kr 190 kr 2 190 kr 74 000 kr

 

2. Återbetalning på ett visst datum
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas vid ett visst bestämt datum. Senast på detta datum måste hela lånebeloppet återbetalas till och . Eftersom du valt att ska betala ränta, behöver betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrevet utfärdades.

Exempel: lånar 100 000 kr med 5 % ränta per år. Skuldebrevet utfärdas den 1 juli 2020. Ni har beslutat att hela lånebeloppet ska återbetalas den 1 september 2023. Dessutom kommer att behöva betala årsränta på 5 000 kr den 1 juli 2021, den 1 juli 2022, och den 1 juli 2023. Den 1 september 2023 ska betala hela lånebeloppet om 100 000 kr, samt de sista två månadernas ränta om 833 kr.

 

3. Återbetalning efter begäran
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas först när och begär återbetalning. Efter att och har begärt återbetalning får ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet, som ni väljer. Ni kan till exempel välja att ska återbetala lånebeloppet inom 14 dagar efter att och begärt återbetalning. Eftersom ni valt att ska betala ränta, behöver betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrevet utfärdades.

Exempel: lånar 200 000 kr med 2 % ränta per år. Skuldebrevet utfärdas den 1 december 2021. Ni har valt att hela lånebeloppet och räntan måste återbetalas senast 14 dagar efter att och meddelar detta. kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 200 000 kr 14 dagar efter att långivarna begär det. Dessutom behöver betala 2 % ränta, alltså 4 000 kr, varje år den 1 december.

Välj hur ska återbetala lånet till och . Du kan välja att lånet ska återbetalas ett visst datum, eller att lånet ska återbetalas först när och begär återbetalning. Du kan även välja att lånet återbetalas genom regelbundna amorteringar från till och :

1. Återbetalning genom amortering
Du kan välja amortering av lånet, det vill säga fasta betalningar till och under en längre period. Dessa amorteringar måste göras tills lånebeloppet har återbetalats fullt ut. Du kan välja att börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan börjar återbetala lånet.

Exempel: lånar 10 000 kr och amorterar med 500 kr per månad tills hela lånet har återbetalats, vilket kommer att vara efter 1 år och 8 månader.

2. Återbetalning på ett visst datum
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas vid ett visst bestämt datum som avtalats mellan er. Senast vid detta datum måste hela lånebeloppet återbetalas till och .

Exempel: lånar 10 000 kr och ni har beslutat att hela lånet ska återbetalas den 1 juli 2020. kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 10 000 kr till och senast den 1 juli 2020.

3. Återbetalning efter begäran
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas först när och begär återbetalning. Efter att och har begärt återbetalning får ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet, som ni väljer. Ni kan till exempel välja att ska återbetala lånebeloppet med ränta inom 14 dagar efter att och begärt återbetalning.

Exempel: lånar 10 000 kr och ni har beslutat att hela lånet ska återbetalas inom 10 dagar efter att och begär detta. kommer alltså att behöva återbetala hela lånet på 10 000 kr senast 10 dagar efter att och begärt att lånet ska återbetalas.

Välj hur och ska återbetala lånet till och . Du kan välja att lånet antingen ska återbetalas ett visst bestämt datum, eller att lånet ska återbetalas först när och begär återbetalning. Du kan även välja att lånet återbetalas genom regelbundna amorteringar från och :

1. Återbetalning genom amorteringar
Du kan välja amortering, det vill säga fasta betalningar till och under en längre period. Dessa amorteringar måste göras tills lånebeloppet återbetalats fullt ut. Eftersom du har valt att låntagarna ska betala ränta, ska amortering och räntebetalning ske samtidigt. Du kan välja att och börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan och börjar återbetala lånet.

Exempel: och lånar 100 000 kr med 3 % årlig räntesats, och amorterar 2 000 kr varje månad (12 gånger per år). Varje månad ska och betala amorteringen om 2 000 kr samt ränta. Räntan är lika med 3 % av skulden delat på 12 månader (100 000 * 0,03) / 12 = 250. Som du kan se i tabellen nedan minskar räntan i takt med skulden, eftersom räntan är en viss procentsats av den återstående skulden.

  Amortering Ränta Totalt Skuld
Månad 1 2 000 kr 250 kr 2 250 kr 98 000 kr 
Månad 2 2 000 kr 245 kr 2 245 kr 96 000 kr
Månad 12 2 000 kr 190 kr 2 190 kr 74 000 kr

 

2. Återbetalning på ett visst datum
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas vid ett visst bestämt datum. Senast på detta datum måste hela lånebeloppet samt alla upplupna räntor återbetalas till och . Eftersom du valt att och ska betala ränta, behöver de betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrev utfärdades.

Exempel: och lånar 100 000 kr med 5 % ränta per år. Skuldebrevet utfärdas den 1 juli 2020. Hela lånebeloppet ska återbetalas den 1 september 2023. Dessutom kommer och att behöva betala årsränta på 5 000 kr den 1 juli  2021, den 1 juli 2022, och den 1 juli 2023. Den 1 september 2023 ska och betala hela lånebeloppet om 100 000 kr, samt de sista två månadernas ränta om 833 kr.

3. Återbetalning efter begäran
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas först när och begär återbetalning. Efter att långivarna har begärt återbetalning får och ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet, som ni väljer. Ni kan till exempel välja att och ska återbetala lånebeloppet med ränta inom 14 dagar efter att och begärt återbetalning. Eftersom du valt att och ska betala ränta, behöver de betala ränta en gång per år. Räntan ska betalas varje år, samma datum som skuldebrev utfärdades.

Exempel: och lånar 200 000 kr med 2 % ränta per år. Skuldebrevet utfärdas den 1 december 2021. Ni har valt att hela lånebeloppet och räntan måste återbetalas senast 14 dagar efter att och meddelar detta. och kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 200 000 kr 14 dagar efter att och begär det. Dessutom behöver de betala 2 % ränta, alltså 4 000 kr, varje år den 1 december.

Välj hur och ska återbetala lånet till och . Du kan välja att lånet ska återbetalas ett visst datum, eller att lånet ska återbetalas först när och begär återbetalning. Du kan även välja att lånet återbetalas genom regelbundna amorteringar från och  till och :

1. Återbetalning genom amortering
Du kan välja amortering, det vill säga fasta betalningar till och under en längre period. Dessa amorteringar måste göras tills lånebeloppet har återbetalats fullt ut. Du kan välja att och börjar amortera direkt på ett visst datum, eller att en betalningsfri period ska gälla innan och börjar återbetala lånet.

Exempel: och lånar 10 000 kr och amorterar med 500 kr per månad tills hela lånet har återbetalats, vilket kommer att vara efter 1 år och 8 månader.

2. Återbetalning på ett visst datum
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas vid ett visst bestämt datum som avtalats mellan er. Senast vid detta datum måste hela lånebeloppet återbetalas till och .

Exempel: och lånar 10 000 kr och ni har beslutat att hela lånet ska återbetalas den 1 juli 2020. och kommer alltså att behöva återbetala hela lånebeloppet på 10 000 kr till och senast  den 1 juli 2020.

3. Återbetalning efter begäran
Du kan välja att lånebeloppet ska återbetalas först när och begär återbetalning. Efter att och har begärt återbetalning får och ett antal dagar på sig att betala tillbaka lånebeloppet, som ni väljer. Ni kan till exempel välja att och ska återbetala lånebeloppet med ränta inom 14 dagar efter att och begärt återbetalning.

Exempel: och lånar 10 000 kr och ni har beslutat att hela lånet ska återbetalas inom 10 dagar efter att och begär detta. och kommer alltså att behöva återbetala, hela lånet på 10 000 kr senast efter 10 dagar efter att  och begärt att lånet ska återbetalas.

 


 

Bestäm datum för återbetalning
Välj det datum då det totala lånebeloppet och upplupen ränta ska återbetalas. Du bör ta hänsyn till vad lånets syfte är, och vilken tidsfrist som är realistisk för att kunna återbetala lånet.

Exempel: Patrik får ett lån av Stig för att finansiera en pilotutbildning. Lånet är tänkt att återbetalas med lön från ett framtida jobb som Patrik kan få efter utbildningen är färdig. Utbildningen tar två år. Patrik och Stig kommer därför överens om att lånet ska betalas tillbaka efter fyra år, för att Patrik ska hinna tjäna ihop pengar till att återbetala lånet.

 


 

Bestäm datum för återbetalning
Välj det datum då det totala lånebeloppet och upplupen ränta ska återbetalas. Du bör ta hänsyn till vad lånets syfte är, och vilken tidsfrist som är realistisk för och att kunna återbetala lånet.

Exempel: Patrik får ett lån av Stig för att finansiera en pilotutbildning. Lånet är tänkt att återbetalas med lön från ett framtida jobb som Patrik kan få efter utbildningen är färdig. Utbildningen tar två år. Patrik och Stig kommer därför överens om att lånet ska betalas tillbaka efter fyra år, för att Patrik ska hinna tjäna ihop pengar till att återbetala lånet.

 


 

Bestäm datum för återbetalning
Välj det datum då det totala lånebeloppet ska återbetalas. Du bör ta hänsyn till var lånets syfte är, och vilken tidsfrist som är realistisk för att ska kunna återbetala lånet.

Exempel: Patrik får ett lån av Stig för att finansiera en pilotutbildning. Lånet är tänkt att återbetalas med lön från ett framtida jobb som Patrik kan få efter utbildningen är färdig. Utbildningen tar två år. Patrik och Stig kommer därför överens om att lånet ska betalas tillbaka efter fyra år, för att Patrik ska hinna tjäna ihop pengar till att återbetala lånet.

 


 

Bestäm datum för återbetalning
Välj det datum då det totala lånebeloppet ska återbetalas. Du bör ta hänsyn till var lånets syfte är, och vilken tidsfrist som är realistisk för att  och ska kunna återbetala lånet.

Exempel: Patrik får ett lån av Stig för att finansiera en pilotutbildning. Lånet är tänkt att återbetalas med lön från ett framtida jobb som Patrik kan få efter utbildningen är färdig. Utbildningen tar två år. Patrik och Stig kommer därför överens om att lånet ska betalas tillbaka efter fyra år, för att Patrik ska hinna tjäna ihop pengar till att återbetala lånet.

dagar

Amorteringsbelopp

Amorteringsbeloppet bör vara rimligt i förhållande till lånebeloppet på kr, och realistiskt för att ska klara av att amortera beloppet regelbundet. Du får i ett senare steg välja om amorteringsbeloppet ska betalas varje månad, kvartal, halvår eller år.

Amorteringsbelopp

Amorteringsbeloppet bör vara rimligt i förhållande till lånebeloppet på kr, och realistiskt för att och ska klara av att amortera beloppet regelbundet. Du får i ett senare steg välja om amorteringsbeloppet ska betalas varje månad, kvartal, halvår eller år.

kr.

 


 

Börja amortera
Du kan välja att ha en betalningsfri period tills en viss händelse har inträffat, eller så kan du ange ett specifikt datum för när den första utbetalningen ska betalas.

 


 

Oväntade händelser
Tänk på att livet inte alltid går som man tänkt sig. En utbildning kan till exempel komma att avbrytas i förtid, eller dra ut på tiden. På samma sätt kan en bostadsrätt visa sig vara svårsåld. Att villkora återbetalningen av lånet till en viss händelse medför därför en osäkerhet för båda parter om när lånet ska återbetalas.

 


 

Förfallodatum för amortering
Välj vilket datum den första amorteringen ska förfalla till betalning, och hur ofta amorteringar därefter ska ske. Ni väljer alltså själv när den första amorteringen ska ske. Men nästa amortering är alltid den sista kalenderdagen varje månad, kvartal, halvår, eller år, räknat från den första amorteringsdagen. Tänk på att er amorteringsplan bör vara rimlig i förhållande till låntagarens ekonomiska förutsättningar. 

 


 

Datum för amortering
För säkerhets skull behöver du ange ett datum då lånet inte längre är amorteringsfritt. Detta datum gäller oavsett om händelsen som du angett ovan inträffar eller inte. På den valda dagen förfaller därmed den första amorteringen till betalning. Du ska också välja hur ofta amorteringen därefter ska förfalla till betalning.

Exempel: Berit lånar 60 000 kr av Calle. De väljer att amorteringsbeloppet är 20 000 kr, att den första förfallodagen är den 3 mars 2021, och att amortering ska ske var 12:e månad. Berit ska därmed amortera 20 000 kr den 3 mars 2021. Nästa betalningstillfälle är den 31 mars 2022, då Berit betalar 20 000 kr igen. Det sista betalningstillfället är den 31 mars 2023, då Berit betalar 20 000 kr.

Exempel: Tobias lånar 100 000 kr av Greta. De väljer att Tobias ska amortera 10 000 kr var sjätte månad, med start den 10 oktober 2021. Det första amorteringstillfället är därför den 10 oktober 2021. Nästa amorteringstillfälle är den sista dagen i den månaden som kommer sex månader efter oktober 2021, alltså den 30 april 2022.

Tobias betalar därför 10 000 kr till Greta den 30 april 2022. Nu återstår 80 000 kr kvar av skulden. Nästa betalningstillfälle är den sista dagen i månaden sex månader senare, alltså den 31 oktober 2022. Så rullar det på, fram till Tobias betalt av hela skulden.

Exempel: Sabina lånar 300 000 kr av Kim den 12:e juni 2021. Sabina och Kim bestämmer att Sabina ska amortera 20 000 kr till Kim var tredje månad, och att det första amorteringstillfället är den 25:e september 2021. Sabina betalar därför 20 000 kr till Kim den 25:e september. Nu återstår 280 000 kr av skulden.

Nästa amorteringstillfälle är den sista kalenderdagen tre månader efter september 2021, alltså den 31 december 2021. Sabina betalar 20 000 kr den 31 december 2021, och nu återstår 260 000 kr av skulden. Nästa gång Kim ska amortera är den 31 mars 2022. Hon betalar på nytt 20 000 kr till Kim, och nu återstår 240 000 kr av skulden. Så rullar det på med amorteringar var tredje månad, fram tills skulden är helt återbetald.

Exempel: Johan lånar 250 000 kr av Hassan den 4:e maj 2021. Johan och Hassan bestämmer att Johan ska amortera 5 000 kr till Hassan varje månad, och att det första amorteringstillfället är den 31:e juli 2021. Johan betalar därför 5 000 kr till Hassan den 31:e juli. Nu återstår 245 000 kr av skulden.

Nästa amorteringstillfälle är den sista kalenderdagen i månaden efter juli 2021, alltså den 31 augusti 2021. Johan betalar 5 000 kr den 31 augusti 2021, och nu återstår 240 000 kr av skulden. Nästa gång Johan ska amortera är den 30 september 2021. Han betalar på nytt 5 000 kr till Hassan, och nu återstår 235 000 kr av skulden. Så rullar det på med amorteringar varje månad, fram tills skulden är helt återbetald.

Betalningsansvar

Kort sagt innebär betalningsansvar att låntagaren är skyldig att återbetala lånet. När det finns två låntagare kan ni välja mellan att låntagarna ska vara solidariskt betalningsansvara, eller att vardera låntagares betalningsansvar ska begränsas till hälften av lånet.

Du måste därför välja om och ansvarar för lånet gemensamt eller separat.

1. Solidariskt betalningsansvar
Gemensamt ansvar innebär att båda låntagarna svarar för hela skulden var för sig, och att båda låntagarna därför måste se till att hela lånet återbetalas. Detta innebär att låntagaren som inte har en "egen del" låntagaren är ansvarig för, utan att du tillsammans ansvarar för hela beloppet. Det betyder därför också att om den ena har svårt att betala, måste den andra betala för både sig själv och den andra partens räkning.

Exempel: Casper och Julia har lånat 10.000 kr. från Sven. Casper kan inte betala tillbaka sin andel (5.000 kr.) av lånet till Sven, men eftersom Casper och Julia är solidariskt ansvariga kan Sven kräva att Julia betalar för både Casper och hon själv. De är alltså solidariskt ansvariga för varandra. Detta innebär i förlängning att Julia sedan kan kräva 5.000 kr. från Casper, och Casper sålunda ska betala 5.000 kr. till Julia.

2. Betalningsansvar begränsat till hälften av lånet
Om låntagarna är begränsat ansvariga måste respektive låntagare bara stå för hälften av lånebeloppet. Detta innebär att om en lånetagare inte kan betala tillbaka sin andel, behöver den andra lånetagaren fortfarande bara betala tillbaka sin respektive andel. Långivaren kan alltså inte kräva mer än hälften av lånet från respektive låntagare.

Exempel: Sofie och Peter lånar 10.000 kr. av Susanne. Sofie kan inte betala tillbaka sin andel (5.000 kr.) av lånet till Susanne, och eftersom Sofie och Peter inte är solidariskt ansvariga för varandra kan Susanne bara kräva 5.000 kr. tillbaka av Peter. Susanne kan dock fortfarande kräva 5.000 kr. från Sofie tills Sofie har betalat tillbaka dem.

Välj om som långivare ska få säga upp skuldebrevet, och därmed kräva återbetalning av lånebeloppet och ränteavkastningen i förväg, eller om detta inte ska tillåtas.

1. (långivare) kan säga upp lånet
Detta innebär att kan säga upp skuldebrevet och att kräva lånebeloppet och ränta återbetalas till närsomhelst, även om inte har åsidosatt något av skuldebrevets villkor.

2. (långivare) kan inte säga upp lånet
Detta innebär att inte kan säga upp skuldebrevet, utan behöver vänta tills har återbetalat lånebeloppet och räntan enligt skuldebrevets villkor. Om inte betalar lånet, det vill säga inte följer låneavtalets villkor, kan alltid säga upp lånet och kräva lånebeloppet och ränta tillbaka.

Välj om som långivare ska få säga upp skuldebrevet, och därmed kräva återbetalning av lånebeloppet i förväg, eller om detta inte ska tillåtas.

1. (långivare) kan säga upp lånet
Detta innebär att kan säga upp skuldebrevet och kräva återbetalning av lånebeloppet närsomhelst, även om inte har åsidosatt något av skuldebrevets villkor.

2. (långivare) kan inte säga upp lånet
Detta innebär att inte kan säga upp skuldebrevet, utan behöver vänta tills har återbetalat lånebeloppet enligt skuldebrevets villkor. Om emellertid inte betalar tillbaka lånet, dvs. inte följer skuldebrevets villkor, kan alltid säga upp lånet och kräva tillbaka lånebeloppet.

Du har valt att lånet ska att återbetalas när begär detta. Därför sägs lånet upp när begär återbetalning. Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du ändra detta under flik 4 till antingen återbetalning av lånebeloppet genom amortering eller till att hela lånebeloppet återbetalas ett visst datum.

Du har valt att lånet och upplupen ränta ska att återbetalas när begär detta. Därför sägs lånet upp när begär återbetalning. Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du ändra detta under flik 4, till antingen återbetalning av lånebeloppet genom amortering, eller till att hela lånebeloppet återbetalas ett visst datum.

Välj om som långivare ska få säga upp skuldebrevet, och därmed kräva återbetalning av lånebeloppet och ränta i förväg, eller om detta inte ska tillåtas.

1. (långivare) kan säga upp lånet
Detta innebär att kan säga upp skuldebrevet och kräva lånebeloppet och ränta tillbaka närsomhelst, även om och inte har åsidosatt något villkor i skuldebrevet.

2. (långivare) kan inte säga upp lånet
Detta innebär att inte kan säga upp skuldebrevet, utan vänta tills och har återbetalat lånebeloppet och räntan enligt skuldebrevets villkor. Om och emellertid inte betalar lånet, det vill säga inte följer skuldebrevets villkor, kan alltid säga upp lånet och kräva lånebeloppet och ränta tillbaka.

Välj om som långivare ska få säga upp skuldebrevet, och därmed kräva återbetalning av lånebeloppet i förväg, eller om detta inte ska tillåtas.

1. (långivare) kan säga upp lånet
Detta innebär att kan säga upp skuldebrevet och kräva återbetalning av lånebeloppet närsomhelst, även om och inte har åsidosatt något villkor i skuldebrevet.

2. (långivare) kan inte säga upp lånet
Detta innebär att inte kan säga upp skuldebrevet, utan behöver vänta tills och har återbetalat lånebeloppet enligt skuldebrevets villkor. Om och emellertid inte betalar lånet, dvs. inte följer skuldebrevets villkor, kan alltid säga upp lånet och kräva tillbaka lånebeloppet.

Du har valt att lånet ska att återbetalas när begär detta. Därför sägs lånet upp när begär återbetalning. Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du ändra detta under flik 4 till antingen återbetalning av lånebeloppet genom amortering eller till att hela lånebeloppet återbetalas ett visst datum.

Du har valt att lånet och upplupen ränta ska att återbetalas när begär detta. Därför sägs lånet upp när begär återbetalning. Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du ändra detta under flik 4, till antingen återbetalning av lånebeloppet genom amortering, eller till att hela lånebeloppet återbetalas ett visst datum.

Välj om och som långivare ska tillåtas att säga upp skuldebrevet, och därmed kräva återbetalning av lånebeloppet och ränta i förväg, eller om detta inte ska tillåtas.

1. och (långivare) kan säga upp lånet
Detta innebär att och kan säga upp skuldebrevet, och kräva lånebeloppet och ränta närsomhelst, även om inte har åsidosatt något villkor i skuldebrevet.

2. och (långivare) kan inte säga upp lånet
Detta innebär att och inte kan säga upp skuldebrevet utan behöver vänta tills har betalat tillbaka lånebeloppet och räntan, enligt skuldebrevets villkor. Om emellertid inte betalar lånet, det vill säga inte följer skuldebrevets villkor, kan och alltid avbryta lånet och kräva lånebeloppet och ränta tillbaka.

Välj om och som långivaren ska tillåtas att säga upp skuldebrevet, och därmed kräva återbetalning av lånebeloppet, eller om detta inte ska tillåtas.

1. och (långivare) kan säga upp lånet
Detta innebär att och kan säga upp skuldebrevet och kräva återbetalning av lånebeloppet närsomhelst, även om inte har åsidosatt något villkor i skuldebrevet.

2. och (långivare) kan inte säga upp lånet
Detta betyder att och inte kan säga upp skuldebrevet utan behöver vänta tills har återbetalat lånebeloppet enligt skuldebrevets villkor. Om emellertid inte betalar lånet, dvs. inte följer skuldebrevets villkor, kan och alltid säga upp lånet och kräva lånebeloppet tillbaka.

Du har valt att lånet ska återbetalas när och begär detta. Därför sägs lånet upp när och begär återbetalning. Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du ändra detta under flik 4, till antingen återbetalning av lånebeloppet genom amortering, eller till att hela lånebeloppet återbetalas ett visst datum.

Du har valt att att lånet och upplupen ränta ska återbetalas när och begär detta. Därför sägs lånet upp när och begär återbetalning. Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du ändra detta under flik 4, till antingen amortering av lånebeloppet genom avbetalning, eller till att hela lånebeloppet återbetalas ett visst datum.

Välj om och som långivare ska tillåtas att säga upp låneavtalet, och därmed kräva återbetalning av lånebeloppet och ränta i förväg, eller om detta inte ska tillåtas.

1. och (långivare) kan säga upp lånet
Detta innebär att och kan säga upp skuldebrevet och kräva lånebeloppet och ränteavkastningen närsomhelst, även om och inte har åsidosatt något villkor i skuldebrevet.

2. och (långivare) kan inte säga upp lånet
Detta innebär att och inte kan säga upp skuldebrevet utan behöver vänta tills och har betalat tillbaka lånebeloppet och räntan, enligt skuldebrevets villkor. Om och emellertid inte betalar lånet, det vill säga inte följer skuldebrevets villkor, kan och alltid avbryta lånet och kräva lånebeloppet och ränta tillbaka.

Välj om och som långivaren ska tillåtas att säga upp skuldebrevet, och därmed kräva återbetalning av lånebeloppet, eller om detta inte ska tillåtas.

1. och (långivare) kan säga upp lånet
Detta innebär att och kan säga upp skuldebrevet och kräva återbetalning av lånebeloppet närsomhelst, även om och inte har åsidosatt något villkor i skuldebrevet.

2. och (långivare) kan inte säga upp lånet
Detta betyder att och inte kan säga upp skuldebrevet, utan behöver vänta tills och har återbetalat lånebeloppet enligt skuldebrevets villkor. Om och emellertid inte betalar lånet, dvs inte följer skuldebrevets villkor, kan och alltid säga upp lånet och kräva lånebeloppet tillbaka.

Du har valt att lånet ska återbetalas när och begär detta. Därför sägs lånet upp när och begär återbetalning. Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du ändra detta under flik 4, till antingen återbetalning av lånebeloppet genom amortering, eller till att hela lånebeloppet återbetalas ett visst datum.

Du har valt att att lånet och upplupen ränta ska återbetalas när och begär detta. Därför sägs lånet upp när och begär återbetalning. Om du inte önskar ha detta alternativ för återbetalning, kan du ändra detta under flik 4, till antingen återbetalning av lånebeloppet genom amortering, eller till att hela lånebeloppet återbetalas ett visst datum.

 


Med hur många dagars varsel kan lånet sägas upp?

Om långivaren säger upp lånet, måste det ske med ett visst antal dagars varsel. Vad som är en rimlig deadline för betalning varierar beroende på lånebeloppet och låntagarens ekonomiska förutsättningar. Tidsgränsen får dock inte vara uppenbart orimlig.

Exempel: Låt oss säga att låntagaren tjänar 20 000 kr efter skatt varje månad, har regelbundna månadsutgifter om cirka 10 000 kr, och har 30 000 kr på ett sparkonto. Det är då lättare att betala tillbaka ett lån om 10 000 kr på 14 dagar, jämfört med ett lån på 50 000 kr. Då kan 60 dagar vara mer lämpligt.

dagar

Överlåtelse av lån
Välj om  ska kunna överlåta skuldebrevet till en annan person, eller om  inte ska kunna överlåta skuldebrevet. Om du väljer att  kan överlåta skuldebrevet till annan, innebär det att  till exempel kan sälja vidare skuldebrevet till annan privatperson eller till ett företag.  kommer då vara skyldig att betala lånet till den nya långivare som förvärvat skuldebrevet.

Vid familjelån är det ovanligt att skuldebrev överlåts, eftersom långivaren och låntagaren i regel har ett förtroende för varandra. Även om ni väljer att skuldebrevet kan överlåtas, har låntagaren alltid rätt att bli informerad om vem som är den nya långivaren.

Överlåtelse av lån
Välj om  ska kunna överlåta skuldebrevet till en annan person, eller om  inte ska kunna överlåta skuldebrevet. Om du väljer att  kan överlåta skuldebrevet till annan, innebär det att  till exempel kan sälja vidare skuldebrevet till annan privatperson eller till ett företag.  och  kommer då vara skyldig att betala lånet till den nya långivare som förvärvat skuldebrevet.

Vid familjelån är det ovanligt att skuldebrev överlåts, eftersom långivaren och låntagaren i regel har ett förtroende för varandra. Även om ni väljer att skuldebrevet kan överlåtas, har låntagaren alltid rätt att bli informerad om vem som är den nya långivaren.

Överlåtelse av lån
Välj om  och ska kunna överlåta skuldebrevet till en annan person, eller om  och inte ska kunna överlåta skuldebrevet. Om du väljer att  och kan överlåta skuldebrevet till annan, innebär det att  och till exempel kan sälja vidare skuldebrevet till annan privatperson eller till ett företag.  kommer då vara skyldig att betala lånet till den nya långivare som förvärvat skuldebrevet.

Vid familjelån är det ovanligt att skuldebrev överlåts, eftersom långivaren och låntagaren i regel har ett förtroende för varandra. Även om ni väljer att skuldebrevet kan överlåtas, har låntagaren alltid rätt att bli informerad om vem som är den nya långivaren.

Överlåtelse av lån
Välj om  och ska kunna överlåta skuldebrevet till en annan person, eller om  och inte ska kunna överlåta skuldebrevet. Om du väljer att  och kan överlåta skuldebrevet till annan, innebär det att  och till exempel kan sälja vidare skuldebrevet till annan privatperson eller till ett företag.  och  kommer då vara skyldig att betala lånet till den nya långivare som förvärvat skuldebrevet.

Vid familjelån är det ovanligt att skuldebrev överlåts, eftersom långivaren och låntagaren i regel har ett förtroende för varandra. Även om ni väljer att skuldebrevet kan överlåtas, har låntagaren alltid rätt att bli informerad om vem som är den nya långivaren.

Slutligen behöver du ange var långivare och låntagare har sin adress samt deras personnummer, så att det inte råder någon tvekan om vem låneavtalet avser.

:

 


 

:

 :

 :

Ditt enkla skuldebrev är klart!

 

 

Du har besvarat alla frågor!

 

När du har slutfört betalningen har du omedelbart tillgång till skuldebrevet under fliken 'Mina dokument'. Sedan återstår bara signering. Du kan underteckna skuldebrevet digitalt med BankID, eller skriva ut och underteckna det i fysisk form.

 

Klicka på 'Spara dokument' för att komma vidare.

 

Vi erbjuder en nöjdhetsgaranti, som du kan läsa om i våra allmänna villkor. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss genom e-post till kontakt@jurio.com, på telefonnummer 08-446 889 49 eller via vår chatt.

Document

Enkelt skuldebrev

tilfredshedsgaranti