Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Fullmakt vid bouppteckning 

När en person gått bort görs en bouppteckning för att sammanställa den avlidnes tillgångar och skulder. Om du inte kan närvara vid en bouppteckning kan någon annan företräda dig genom en fullmakt.

Hos LegalDesk

Pris: 399 kr.

Hos Jurio

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Traditionel advokat

Spara 1 500 kr.

Jämfört med traditionell advokat

Vad är en bouppteckning? 

En bouppteckning är en skriftlig handling som upprättas efter att någon har gått bort. Bland annat anger bouppteckningen vilka som är den avlidna personens så kallade dödsbodelägare. Det är den avlidnes arvingar, antingen enligt den legala arvsordningen eller från ett eventuellt testamente, som är dödsbodelägare och alla delägare ska delta när bouppteckningen skrivs.

Bouppteckningen anger vad den avlidne har lämnat efter sig. Alla tillgångar och skulder som fanns vid dödsdagen ska räknas upp. Bouppteckningen fungerar dessutom som en legitimationshandling för dödsbodelägarna och används bland annat för att ansöka om lagfart för den avlidnes fastighet och för att avsluta den avlidnes bankkonton. Den utgör även underlag för arvskiftet mellan dödsbodelägarna. 

Registrera bouppteckningen

Bouppteckningen ska skrivas senast tre månader efter dödsfallet, och inom en månad efter att den är upprättad ska den registreras hos Skatteverket. Det görs genom att skicka in en bestyrkt kopia som sedan förvaras hos Skatteverket.

En bestyrkt kopia innebär att det ska finnas ett intyg från minst en person att kopian överensstämmer med originalet. Du kan läsa mer om hur du går till väga för att registrera bouppteckningen på Skatteverkets hemsida.

Vad händer om jag inte kan närvara vid bouppteckningen?

Alla dödsbodelägare behöver närvara vid bouppteckningen. Om du inte kan delta ska du skriva en fullmakt och ge någon annan rätten att företräda dig. Fullmakter används för att ge någon annan i uppdrag att utföra handlingar med rättsligt bindande verkan i ditt namn, och ska undertecknas för hand av fullmaktsgivaren (den som skriver fullmakten).

Vid själva bouppteckningen ska din utvalda representant, fullmaktshavaren, ta med sig fullmakten, som sedan skickas in i original till Skatteverket tillsammans med bouppteckningen.

Kan en person företräda hela dödsboet?

Om dödsboet består av flera delägare kan det ibland kännas enklast att låta en delägare företräda alla andra. I sådana fall kan var och en skriva en fullmakt där de utser en utvald person till fullmaktshavare. Denna person kommer då representera och fatta beslut å allas vägnar. 

Skapa en Fullmakt för bouppteckning med Jurio 

Med Jurios smarta formulär kan du tryggt, säkert och snabbt skapa en fullmakt för bouppteckning. Genom att svara på våra frågor skräddarsys fullmakten efter dina behov på några minuter. Du kan även skriva en generalfullmakt och ge fullmaktsgivaren rätt att representera dig i flera olika ärenden och uppgifter.

Fullmakten ska skrivas ut och signeras för hand med penna och papper. Det är viktigt för att Skatteverket att godta fullmakten när den skickas in för registrering tillsammans med bouppteckningen. 

 Klicka på 'Skapa en Fullmakt’ för att komma igång!